Citaten met sociale

 • Ik ben niet het soort kunstenaar dat een stoel maakt waarop niemand wil zitten. Zo iemand geven ze een vette subsidiekluif; weer een mongool behoed voor de sociale werkplaats.
 • Migratie is een uitdrukking van het menselijke streven naar waardigheid, veiligheid en een betere toekomst. Het maakt deel uit van het sociale weefsel, onderdeel van onze samenstelling als een menselijk gezin.
 • Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.
 • Sociale cohesie is grotendeels te danken aan de behoefte van een samenleving om zichzelf te verdedigen tegen anderen.
 • Er bestaat niet zoiets als ras. Geen. Er is gewoon een menselijk ras - wetenschappelijk, antropologisch. Racisme is een constructie, een sociale constructie ... het heeft een sociale functie, racisme.
 • Eeuwige waarheden zullen niet waar of eeuwig zijn, tenzij ze een nieuwe betekenis hebben voor iedere nieuwe sociale situatie.
 • Eenzaamheid zorgt ervoor dat de mens ten dele terug keert naar het natuurlijk geluk door het sociale ongeluk weg te nemen.
 • De eerste en meest fundamentele regel is om sociale feiten als dingen te beschouwen.
 • De socioloog moet de sociale wereld binnendringen en zich ervan bewust zijn dat hij het onbekende betreedt.
 • Voordat de sociale zekerheid bestond, leefden ongeveer de helft van de senioren in Amerika in armoede.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 59.

 • Dag Hammarskjöld Ook als het sterven dan een sociale functie moet zijn, geef me dan de genade om er stil tussenuit te gaan, op mijn tenen, zonder te storen.
  Bron: Merkstenen
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal (1905 - 1961)
  - +
  +12
 • Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre Eenzaamheid zorgt ervoor dat de mens ten dele terug keert naar het natuurlijk geluk door het sociale ongeluk weg te nemen.
  Origineel: La solitude ramène en partie l'homme au bonheur naturel en éloignant de lui le malheur social.
  Bron: Paul et Virginie (1788)
  Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
  Frans ingenieur, wereldreiziger, schrijver en filosoof (1737 - 1814)
  - +
  +10
 • Noam Chomsky Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.
  Origineel: The principle that human nature, in its psychological aspects, is nothing more than a product of history and given social relations removes all barriers to coercion and manipulation by the powerful.
  Noam Chomsky
  Amerikaans linguist en politiek activist (1928 - )
  - +
  +9
 • Erich Fromm Het fundamenteel wezen van het sociale proces is het individu, zijn begeerten en angsten, zijn hartstochten en zijn motieven, zijn neigingen tot het goede en tot het kwade.
  Origineel: The basic entity of the social process is the individual, his desires and fears, his passions and reason, his propensities for good and for evil.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952) Voorwoord
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog (1900 - 1980)
  - +
  +7
 • Gerrit Komrij Mijn status van dubbelzinnigheid betreft dus 'spelletjes'. Alleen 't woord is me al een gruwel. Moet ik 't sociale virus dat spel, gezelligheid en samenzijn heet de dood verklaren, of er liever de fiolen van mijn geestelijke ingewanden over uitstorten?
  Bron: Heremijntijd. Exercities en ketelmuziek (1978) p.103
  Gerrit Komrij
  Nederlands schrijver (1944 - 2012)
  - +
  +7
 • Harry S. Truman De ervaring heeft geleerd hoe diep de zaden van oorlog worden geplant door de economische rivaliteit en sociale onrechtvaardigheid.
  Origineel: Experience has shown how deeply the seeds of war are planted by economic rivalry and social injustice.
  Harry S. Truman
  Amerikaans staatsman en president (33e) (1884 - 1972)
  - +
  +5
 • Jack Kerouac Een sociale glimlach is niets anders dan een mond vol tanden.
  Origineel: A sociable smile is nothing but a mouth full of teeth.
  Bron: Desolation Angels (1965)
  Jack Kerouac
  Amerikaans schrijver (1922 - 1969)
  - +
  +5
 • Bertrand Russell Het fundamentele concept in de sociale wetenschappen is Macht, in dezelfde betekenis waarin Energie het fundamentele concept in de natuurkunde is.
  Origineel: The fundamental concept in social science is Power, in the same sense in which Energy is the fundamental concept in physics.
  Bron: Power: A New Social Analysis (1938) Ch. 1: The Impulse to Power
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) (1872 - 1970)
  - +
  +5
 • Assata Shakur Ik denk dat de beweging tegen de Wereldbank, tegen het globaliseringsproces dat plaatsvindt, zeer positief is. We hebben behoefte aan een globalisering, een globalisering van mensen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, aan economische gerechtigheid. We hebben een globalisering nodig van mensen die zich inzetten om deze aarde te redden, om ervoor te zorgen dat het water drinkbaar is, dat de lucht schoon is.
  Origineel: I think that the movement against the World Bank, against the globalization process that is happening, is very positive. We need a globalization, a globalization of people who are committed to social justice, to economic justice. We need a globalization of people who are committed to saving this earth, to making sure that the water is drinkable, that the air is breathable.
  Assata Shakur
  Afro-Amerikaans politiek activiste (1947 - )
  - +
  +5
 • Simone de Beauvoir Het huwelijk verdubbelt familieverplichtingen en alle sociale taken.
  Origineel: Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées sociales.
  Bron: La force de l'âge
  Simone de Beauvoir
  Frans schrijfster en filosofe (1908 - 1986)
  - +
  +4
De beste sociale citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.