Citaten met stellen

 • De taak die we onszelf moet stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.
 • Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
 • Ik betaalde mijn psychiater 50 dollar voor een sessie van 10 minuten en hij heeft niets anders gedaan, dan me dezelfde vraag stellen die mijn vader altijd stelde : 'Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? '
 • Men kan zijn gevoel wel het zwijgen opleggen, maar men kan er geen grenzen aan stellen.
 • Als er geen domme vragen zijn, welke vragen stellen dan de domme mensen?
 • Het is helemaal niet verkeerd, voor jezelf doelen te stellen en te proberen die te bereiken. De vergissing berust op het verwarren daarvan met het gevoel te leven, met Zijn. De enige toegangspoort daarvoor is het Nu.
 • Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben.
 • Wie zuiver en stil is, kan overal orde op zaken stellen.
 • Het doel van onderwijs zou moeten zijn om ons te leren hoe te denken, dan wat te denken - om onze geest te verbeteren, om ons in staat te stellen om na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensen.
 • Het gezond verstand is van alle dingen op de wereld het gelijkmatigst verdeeld. Want iedereen vindt dat hij er zo goed van voorzien is, dat zelfs degenen die in iedere andere kwestie het moeilijkst tevreden te stellen zijn er nooit meer van willen dan ze er al van hebben.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 187.

 • Godfried Bomans Alvorens zich te beklagen, is het nuttig zich deze vraag te stellen: zou ik een ander willen zijn?
  Bron: Buitelingen p. 13
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver (1913 - 1971)
  - +
  +131
 • Aristoteles Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +90
 • Albert Einstein Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
  Origineel: The important thing is not to stop questioning.
  Bron: Life 2-5-1955. Volgens William Miller
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige (1879 - 1955)
  - +
  +53
 • Hans Kudszus Antwoorden vinden betekent moe zijn van het stellen van vragen.
  Origineel: Antworten finden, heißt: vom Fragen ermüdet sein.
  Hans Kudszus
  Duits schrijver en aforist (1901 - 1977)
  - +
  +52
 • Julius Caesar Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen.
  Julius Caesar
  Romeins keizer (101 v. Chr. - 44 v. Chr.)
  - +
  +51
 • Carl Gustav Jung Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater (1875 - 1961)
  - +
  +48
 • Herman de Coninck Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf.
  Herman de Coninck
  Vlaams dichter en journalist (1944 - 1997)
  - +
  +43
 • George Eliot Dieren zijn zulke prettige vrienden: zij stellen geen vragen, ze geven geen kritiek..
  Origineel: Animals are such agreeable friends - they ask no questions, they pass no criticisms.
  Bron: Mr. Gilfil's Love Story (1857) Part III, ch. VII
  George Eliot
  Engels schrijfster (ps. van Mary Ann Evans) (1819 - 1880)
  - +
  +42
 • William Shakespeare Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben.
  Origineel: That what we have, we prize not to the worth whiles we enjoy it; but being lack'd and lost, why, than we rack the value.
  Bron: Much ado about nothing (1598) Act IV, sc i
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter (1564 - 1616)
  - +
  +40
 • Erich Fromm De meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwerven.
  Origineel: Most people see the problem of love primarily as that of being loved, rather than that of loving, of one's capacity to love.
  Bron: Liefhebben, een kunst, een kunde
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog (1900 - 1980)
  - +
  +33
De beste stellen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.