Citaten met uitdrukking

 • Een oude uitdrukking, op het juiste ogenblik te pas gebracht, is nieuw en geestig.
 • De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme.
 • Alles is in het Zijn vervat, geeft aan het Zijn uitdrukking en het Zijn is eeuwig, oneindig en enig.
 • Ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen.
 • Eigenheid van uitdrukking is het begin en einde van alle kunst.
 • Trots is de uitdrukking van innerlijke onafhankelijkheid.
 • Alle interesse in de dood en ziekte is een uitdrukking van de interesse in het leven.
 • Migratie is een uitdrukking van het menselijke streven naar waardigheid, veiligheid en een betere toekomst. Het maakt deel uit van het sociale weefsel, onderdeel van onze samenstelling als een menselijk gezin.
 • We moeten protest aantekenen tegen de uitdrukking: kunstmatige paradijzen. Het is een pleonasme.
 • Ze keken elkaar aan met die niet onder woorden te brengen uitdrukking van gelukzaligheid die twee eenzame mensen over zich krijgen wanneer ze elkaar ontmoeten en de zekerheid gevonden hebben dat ze de eenzaamheid voortaan gezamenlijk zullen bestrijden.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 65.

 • Multatuli De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme.
  Bron: Ideeën (1877) #324
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) (1820 - 1887)
  - +
  +39
 • August Strindberg Ze keken elkaar aan met die niet onder woorden te brengen uitdrukking van gelukzaligheid die twee eenzame mensen over zich krijgen wanneer ze elkaar ontmoeten en de zekerheid gevonden hebben dat ze de eenzaamheid voortaan gezamenlijk zullen bestrijden.
  Bron: Eenzaam
  August Strindberg
  Zweeds schrijver (1849 - 1912)
  - +
  +39
 • Hella S. Haasse Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken.
  Hella S. Haasse
  Nederlandse schrijfster (1918 - 2011)
  - +
  +20
 • Alice Walker Als je een leven wilt dat de moeite waard is, een leven dat je diepste gevoelens en emoties tot uitdrukking brengt en waar je zorgen en dromen hebt. Dan moet je daarvoor vechten.
  Origineel: If you want to have a life that is worth living, a life that expresses your deepest feelings and emotions and cares and dreams, you have to fight for it.
  Alice Walker
  Afro-Amerikaans schrijver en feministe (1944 - 1982)
  - +
  +17
 • George Bernard Shaw Zwijgen is de volmaakste uitdrukking van minachting.
  Origineel: Silence is the most perfect expression of scorn.
  Bron: Back to Methuselah (1921) Pt. V
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) (1856 - 1950)
  - +
  +16
 • Thomas Mann Alle interesse in de dood en ziekte is een uitdrukking van de interesse in het leven.
  Origineel: Denn alles Interesse für Tod und Krankheit ist Ausdruck des Interesses am Leben.
  Bron: De Toverberg h.6
  Thomas Mann
  Duits auteur, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1929) (1875 - 1955)
  - +
  +15
 • Koos van Zomeren Zou het niet zo zijn, dat in de oorlog de absurditeit, die we achter de werkelijkheid van alledag vermoeden, in verhevigde vorm tot uitdrukking komt?
  Koos van Zomeren
  Nederlands schrijver (1946 - )
  - +
  +11
 • George Bernard Shaw Dansen is een verticale uitdrukking van een horizontaal verlangen.
  Origineel: Dancing is a perpendicular expression of a horizontal desire.
  Bron: New Statesman 23-06-1962, toegeschreven
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) (1856 - 1950)
  - +
  +8
 • Maharishi Kunst is een uitdrukking van liefde.
  Maharishi
  Indiaas Yoga leraar, grondlegger Transcendente Meditatie (1917 - 2008)
  - +
  +7
 • Krishnamurti Het is buitengewoon moeilijk om onze opvoeding, onze vooroordelen, onze neigingen, onze weerstand op zij te zetten en dan boven de woordelijke uitdrukking uit te komen, teneinde zo te luisteren, dat wij onmiddellijk begrijpen.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +6
De beste uitdrukking citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.