Citaten met uiterlijke

 • De foto's liegen niet, maar ze vertellen ook niet het hele verhaal. Ze zijn slechts een verslag van de tijd die voorbijgaat, het uiterlijke bewijs.
 • Je levensreis heeft een uiterlijk doel en een innerlijk doel. Het uiterlijke doel is om te komen tot je doel of bestemming, om te bereiken wat je van plan bent te doen, dit of dat te bereiken, wat natuurlijk toekomst impliceert.
 • Het vereist uiterlijke moed om te sterven,
het vereist innerlijke moed om te leven.
 • Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen d
 • Veel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houde
 • Macht zonder grootmoedigheid, en uiterlijke droefheid zonder diepgevoelde smart, dat zijn dingen die ik niet kan aanzien.
 • De ernstigste bedreiging van onze democratie komt niet van het bestaan van vreemde totalitaire staten. Binnen onze eigen persoonlijke houding en instellingen zijn de voorwaarden gelegen die uiterlijke autoriteit, discipline, uniformaliteit en afhankelijkheid-van-de-leider elders aan hun overwinning
 • Broederlijke liefde is het uiterlijke kenmerk van iedere ware christen.
 • Het katholicisme levert een menigte uiterlijke vormen, waarin het geestelijke kan worden gekleed en geopenbaard.
 • Geen uiterlijke vorm van beleefdheid, of hij heeft een diepe, zedelijke grond. De ware opvoeding zou die zijn, welke tegelijk vorm en grond leerde.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 27.

 • Lao-Tse Het vereist uiterlijke moed om te sterven,
  het vereist innerlijke moed om te leven.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +119
 • Meester Eckhart Veel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelang.
  Meester Eckhart
  Duits mysticus (1260 - 1328)
  - +
  +18
 • Matthew Henry Broederlijke liefde is het uiterlijke kenmerk van iedere ware christen.
  Origineel: Brotherly love is the badge of Christ's disciples.
  Bron: An Exposition of the Old and New Testament (1710) St John XIII
  Matthew Henry
  Brits predikent en auteur (1662 - 1714)
  - +
  +16
 • Confucius Macht zonder grootmoedigheid, en uiterlijke droefheid zonder diepgevoelde smart, dat zijn dingen die ik niet kan aanzien.
  Confucius
  Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)
  - +
  +16
 • Thomas a Kempis Zoals een mens innerlijk is, zo is zijn oordeel over de uiterlijke dingen.
  Thomas a Kempis
  Nederlands middeleeuws augustijner kanunnik, schrijver en mysticus (1380 - 1471)
  - +
  +16
 • Johann Wolfgang von Goethe Er is een beleefdheid des harten; zij is met de liefde verwant. Hieruit komt de meest geschikte uiterlijke beleefdheid voort.
  Origineel: Es giebt eine Höflichkeit des Herzens; sie ist der Liebe verwandt. Aus dieser entspringt die bequemste Höflichkeit des äusseren Betragens.
  Bron: Wahlverwandtschaften (1809)
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter (1749 - 1832)
  - +
  +15
 • Krishnamurti Laten we het nog eens duidelijk stellen: ik zie in, dat ik geheel moet veranderen tot in de wortels van mijn wezen; ik kan mij niet langer verlaten op welke traditie ook, omdat de traditie deze kolossale luiheid, aanvaarding en gehoorzaamheid heeft voortgebracht; ik kan onmogelijk iemands andere hulp inroepen voor deze verandering; niet die van een leraar, een god, een systeem, van een uiterlijke dwang of invloed.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +14
 • Anna Dix Wilt gij gelukkig leven, vereenvoudig uw uiterlijke behoeften en veredel uw innerlijke.
  Origineel: Willst du glücklich leben, so vereinfache deine äusseren Bedürfnisse, und veredle deine inneren.
  Bron: Aphorismen (1910)
  Anna Dix
  Duits aforisme schrijfster (1878 - 1938)
  - +
  +10
 • Aristoteles Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +9
 • Carl Gustav Jung Zolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindt.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater (1875 - 1961)
  - +
  +9
De beste uiterlijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.