Citaten met verheven

 • God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
 • Naar een eigen ideaal te streven is schoon, maar zijn volk een ideaal te zijn, is groot. Ideeën te denken is verheven; maar ideeën in de massa levend te maken, is handelen als een god.
 • Cultuur is de kunst verheven tot een reeks overtuigingen.
 • Geloof en buig u, of verwerp en sta rechtop. Naïeve, kinderlijke, soms verheven onwaarheid is nu en dan te dulden in poëzie. Maar 2 x 2 = 5 zal 'n gruwel blijven, zolang 2 x 2 niet meer en niet minder is dan vier.
 • Om de hoogste wijsheid en het meest verheven inzicht te bereiken, moeten wij onbegrensd vertrouwen hebben in het goddelijke dat ons leidt.
 • Er zijn twee soorten vreugde, die in de wereld en die in afzondering. De vreugde in afzondering is het meest verheven.
 • Verliefdheid: een soort verheven koorts, die het bestaan plotseling zin geeft.
 • Een mens moet verheven zijn en toch bescheiden blijven.
 • Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verheven
 • De hoogste kennis over God, die wij in dit leven kunnen verkrijgen, bestaat uit het weten, dat Hij verheven is boven alles, wat wij van hem denken.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 41.

 • Lao-Tse Een mens moet verheven zijn en toch bescheiden blijven.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +53
 • Seneca Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verheven
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver (5 v. Chr. - 65)
  - +
  +24
 • Simon Carmiggelt Verliefdheid: een soort verheven koorts, die het bestaan plotseling zin geeft.
  Simon Carmiggelt
  Nederlands schrijver (1913 - 1987)
  - +
  +21
 • Ralph Waldo Trine Om de hoogste wijsheid en het meest verheven inzicht te bereiken, moeten wij onbegrensd vertrouwen hebben in het goddelijke dat ons leidt.
  Ralph Waldo Trine
  Amerikaans schrijver en filosoof (1866 - 1958)
  - +
  +20
 • Boeddha Er zijn twee soorten vreugde, die in de wereld en die in afzondering. De vreugde in afzondering is het meest verheven.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +17
 • Marguerite Yourcenar Het is niet zo moeilijk verheven gedachten te koesteren als de sterren stralen.
  Origineel: Il n'est pas difficile de nourir de pensées admirables lorsque les étoiles sont présentes.
  Bron: Alexis (1929)
  Marguerite Yourcenar
  Frans schrijfster (1903 - 1987)
  - +
  +12
 • Francis Bacon Geen wet, secte of mening heeft ooit de goedheid zo hoog verheven, als het Christendom.
  Origineel: There was never law, or sect, or opinion, did so much magnify goodness, as the Christian religion doth.
  Bron: Essays (1625) Of Goodness and Goodness of Nature
  Francis Bacon
  Engels filosoof en staatsman (1561 - 1626)
  - +
  +9
 • Plato God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
  Plato
  Grieks filosoof (427 v. Chr. - 347 v. Chr.)
  - +
  +9
 • Aristoteles Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +9
 • Antoine de Rivarol De dwazen, de boeren, en de wilden achten zich veel hoger boven de dieren verheven, dan de wijsgeren.
  Origineel: Les sots, les paysans et les sauvages se croient bien plus loin des bêtes que le philosophe.
  Bron: Pensées inédites
  Antoine de Rivarol
  Frans schrijver en epigrammatist (1753 - 1801)
  - +
  +6
De beste verheven citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.