Citaten met verkrijgen

Citaten 1 t/m 10 van 40.

 • John Stuart Mill De enige vrijheid die die naam verdient, is het proberen te verhogen van ons eigen welzijn op onze eigen manier, zolang we niet proberen die van anderen te ontnemen of hun pogingen belemmeren het te verkrijgen.
  Origineel: The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it.
  Bron: On Liberty (1859) ch.1
  John Stuart Mill
  Engels econoom (1806 - 1873)
  - +
  +21
 • Yves Saint-Laurent Het mooiste make-up voor een vrouw is passie. Cosmetica is daarentegen makkelijker te verkrijgen.
  Origineel: Le plus beau maquillage d’une femme c’est la passion. Mais les cosmétiques sont plus faciles à acheter.
  Bron: toegeschreven
  Yves Saint-Laurent
  Frans modeontwerper (1936 - 2008)
  - +
  +9
 • Nel Noordzij Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is.
  Nel Noordzij
  Nederlands schrijfster en dichteres (1923 - 2003)
  - +
  +7
 • Catharose de Petri De hoofdzaak van uw bereidheid en dadenrijkdom dient gelegen te zijn in het feit dat u het zielenbewustzijn in de plaats van het ik-bewustzijn stellen wilt. Wie zielenbewustzijn verkrijgen gaat, is een heel ander mens geworden, een nieuw mens, verlost van het wereldwiel.
  Catharose de Petri
  Nederlands mystica en schrijfster (ps. van Henny Stok Huyser) (1902 - 1990)
  - +
  +6
 • Karl Popper Als we niet kritisch zijn, zullen we altijd vinden wat we willen: we zullen zoeken naar bevestigingen en deze vinden, en we zullen wegkijken van en niet opmerken wat gevaarlijk is voor onze dierbare theorieën. Op deze manier is het maar al te gemakkelijk om een overtuigend bewijs te verkrijgen voor een theorie die, indien kritisch benaderd, zou zijn weerlegd.
  Origineel: If we are uncritical we shall always find what we want: we shall look for, and find, confirmations, and we shall look away from, and not see, whatever might be dangerous to our pet theories. In this way it is only too easy to obtain what appears to be overwhelming evidence in favor of a theory which, if approached critically, would have been refuted.
  Bron: The Poverty of Historicism (1957)
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof (1902 - 1994)
  - +
  +4
 • Albert Camus Charme: het verkrijgen van 'ja' als antwoord op een niet duidelijk gestelde vraag.
  Origineel: Le charme: une manière de s'entendre répondre «oui» sans avoir posé aucune question claire.
  Bron: De val (1956)
  Albert Camus
  Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) (1913 - 1960)
  - +
  +4
 • Thomas van Aquino De hoogste kennis over God, die wij in dit leven kunnen verkrijgen, bestaat uit het weten, dat Hij verheven is boven alles, wat wij van hem denken.
  Thomas van Aquino
  Italiaans filosoof en theoloog (1225 - 1274)
  - +
  +4
 • Immanuel Kant Ik moest dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof. Het vooroordeel dat in de metafysica vooruitgang geboekt kan worden zonder een kritiek van de zuivere rede, is de ware bron van alle ongeloof dat strijdig is met de zedelijkheid, en dat altijd zeer dogmatisch is.
  Origineel: Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d. i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist.
  Bron: Kritiek van de zuivere rede (1781) Voorwoord, 2e druk
  Immanuel Kant
  Duits filosoof (1724 - 1804)
  - +
  +4
 • Edmund Burke Mensen die door de wet worden verpletterd, kunnen alleen nog hoop verkrijgen door macht. Als de wetten hun vijanden zijn, zullen ze vijanden van de wetten worden; en degenen die veel te wensen hebben en niets te verliezen, zullen altijd gevaarlijk zijn.
  Origineel: People crushed by law, have no hopes but from power. If laws are their enemies, they will be enemies to laws; and those who have much to hope and nothing to lose, will always be dangerous.
  Bron: Selected Letters of Edmund Burke (1775) Letter to Charles James Fox, 8 okt 1777
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof (1729 - 1797)
  - +
  +4
 • Bronislaw Malinowski De antropoloog moet zijn comfortabele positie in een ligstoel op de veranda van het missieverblijf, de regeringspost of de bungalow van de plantagehouder opgeven, alwaar hij gewapend met potlood en notitieboekje, en soms met een whisky en soda, gewend is om verklaringen te verkrijgen van informanten... Hij moet daarentegen de dorpen ingaan en de inboorlingen aan het werk zien in tuinen, op het strand, in de jungle; hij moet met hen zeilen naar verre zandbanken en naar vreemde stammen.
  Origineel: The anthropologist must relinquish his comfortable position in the long chair on the veranda of the missionary compound, Government station, or planter's bungalow, where, armed with pencil and notebook and at times with a whisky and soda, he has been accustomed to collect statements from informants [...]. He must go out into the villages, and see the natives at work in gardens, on the beach, in the jungle; he must sail with them to distant sandbanks and to foreign tribes.
  Bron: Myth in Primitive Psychology (1926) ch. 5
  Bronislaw Malinowski
  Pools-Brits antropoloog (1884 - 1942)
  - +
  +3
De beste verkrijgen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.