Citaten met versmaden

 • Nog een niet te versmaden eigenschap van de dwazen: zij zijn de enigen die ronduit de
waarheid zeggen.
 • Op het versmaden van ijdele roem beroemt men zich vaak met nog groter ijdelheid.

Citaten 1 t/m 5 van 5.

 • Plato Het oor moet niets versmaden maar niet terstond alles geloven.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  - +
  +18
 • Augustinus Op het versmaden van ijdele roem beroemt men zich vaak met nog groter ijdelheid.
  Bron: De Confessiones 10, 38, 63
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430
  - +
  +14
 • Erasmus Nog een niet te versmaden eigenschap van de dwazen: zij zijn de enigen die ronduit de
  waarheid zeggen.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  - +
  +7
 • Francois de la Rochefoucauld Er zijn genoeg mensen, die aardse goederen versmaden; maar slechts weinigen, die ze weten weg te geven.
  Origineel: Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donner.
  Bron: Maximes et Réflexions morales #301
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  - +
  +1
 • Herman Grimm Er zijn karakters die groot zijn door hetgeen zij bereiken, andere door datgene wat zij versmaden.
  Origineel: Es gibt Naturen, die durch das groß sind, was sie erreichen, andere durch das, was sie verschmähen.
  Bron: Essays (1859) Rafael und Michelangelo
  Herman Grimm
  Duits academicus en schrijver 1828-1901
  - +
   0
De beste versmaden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: