Citaten met verspreid

Citaten 1 t/m 9 van 9.

 • Francis Bacon Geld is als mest; het is alleen goed als het wordt verspreid.
  Origineel: Money is like muck, not good except it be spread.
  Bron: Essays (1625) Of Sedition and Troubles
  Francis Bacon
  Engels filosoof en staatsman (1561 - 1626)
  - +
  +243
 • Jean-Marie Guyau Om een landschap te proeven, moet je jezelf ermee harmoniseren. Om de zonnestraal te begrijpen, moet je ermee trillen; het is ook noodzakelijk, met de maanstraal, te beven in de avondschaduw; je moet twinkelen met de blauwe of gouden sterren; Om de nacht te begrijpen, moeten we de sensatie van donkere ruimtes voelen, van vage en onbekende onmetelijkheid. Om de lente te voelen, moeten we in het hart een beetje van de lichtheid van de vleugel van vlinders hebben, we het fijne stof ademen dat in aanzienlijke hoeveelheid in de lentelucht wordt verspreid.
  Origineel: Pour goûter un paysage, il faut s’harmoniser avec lui. Pour comprendre le rayon de soleil, il faut vibrer avec lui; il faut aussi, avec le rayon de lune, trembler dans l’ombre du soir; il faut scintiller avec tes étoiles bleues ou dorées; il faut, pour comprendre la nuit, sentir passer sur nous le frisson des espaces obscurs, de l’immensité vague et inconnue. Pour sentir le printemps, il faut avoir au cœur un peu de la légèreté de l’aile des papillons, dont nous respirons la fine poussière répandue en quantité appréciable dans l’air printanier.
  Bron: L’art au point de vue sociologique (1887) Partie I
  Jean-Marie Guyau
  Frans filosoof en dichter (1854 - 1888)
  - +
  +7
 • François Fénelon De hele mensheid is slechts één familie die verspreid is over het oppervlak van de aarde; alle mensen zijn broeders en moeten elkaar als zodanig liefhebben.
  Origineel: Tout le genre humain n’est qu’une famille dispersée sur la face de toute la terre. Tous les peuples sont frères, et doivent s’aimer comme tels.
  Bron: Les aventures de Télémaque (1699) Boek 9 p. 67
  François Fénelon
  Frans schrijver en aartsbisschop (1651 - 1715)
  - +
  +3
 • Ernest Pyle Diegenen die stierven, willen geen molensteen van verdriet om onze nek worden. Maar er zijn velen onder de levenden in wier hersens voor eeuwig het onnatuurlijke beeld is gebrand van koude, dode mannen die over de heuvels verspreid liggen, en in de greppels langs hoge heggen en omheiningen, over de hele wereld.
  Bron: In: Geert Mak - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw (2004)
  Ernest Pyle
  Amerikaans oorlogscorrespondent (1900 - 1945)
  - +
  +2
 • Arnon Grunberg Hoe minder ongelukkige mensen er levend zijn, hoe meer positief nieuws er wordt verspreid door de resterende gelukkige mensen.
  Arnon Grunberg
  Nederlandse schrijver (1971 - )
  - +
  +2
 • Louise Erdrich Als we jong zijn, zijn de woorden overal om ons heen verspreid. Zoals ze door ervaring zijn samengesteld, zo zijn we ook, zin voor zin, totdat het verhaal vorm krijgt.
  Origineel: When we are young, the words are scattered all around us. As they are assembled by experience, so also are we, sentence by sentence, until the story takes shape.
  Louise Erdrich
  Amerikaans schrijfster o.a. van kinderboeken (1954 - )
  - +
  +1
 • Barack Obama Ik denk dat, als je de rijkdom verspreid over iedereen, het goed is voor iedereen.
  Origineel: I think when you spread the wealth around, it's good for everybody
  Bron: 12-10-2008
  Barack Obama
  Amerikaans president (44e) (1961 - )
  - +
  +1
 • Bram Stoker Mijn wraak is net begonnen! Ik heb het over eeuwen verspreid, en de tijd staat aan mijn kant.
  Origineel: My revenge is just begun! I spread it over centuries, and time is on my side.
  Bron: Dracula
  Bram Stoker
  Iers schrijver (1847 - 1912)
  - +
   0
 • Paul Masson Wat het meeste licht in de wereld heeft verspreid, heeft een zwarte kleur: drukinkt.
  Origineel: Ce qui a répandu le plus de lumière dans le monde, c'est une couleur noire: l'encre d'imprimerie.
  Bron: Pensées d'un Yoghi (1896)
  Paul Masson
  Frans aforismenschrijver
  - +
   0
De beste verspreid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.