Citaten met verwijderen

 • Als je een verhaal schrijft, vertel je jezelf het verhaal, zei hij. Wanneer je herschrijft, is het je belangrijkste taak om alle dingen te verwijderen die niet het verhaal zijn.
 • De eerste voorwaarde voor vooruitgang is het verwijderen van censuur.
 • Liefde: Een tijdelijke waanzin, te genezen door het huwelijk of door het verwijderen van de patiënt van de invloeden waaronder hij de aandoening heeft opgelopen.
 • Ik hou van politici op verkiezingsaffiches. Ze zijn draagbaar, geruisloos en gemakkelijk te verwijderen.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • George Bernard Shaw De eerste voorwaarde voor vooruitgang is het verwijderen van censuur.
  Origineel: The first condition of progress is the removal of censorships.
  Bron: Mrs. Warren's Profession (1893) Preface, The author's apology
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) (1856 - 1950)
  - +
  +3
 • Johann Wolfgang von Goethe De wetenschappen verwijderen zich in het algemeen altijd van het leven, en keren slechts door een omweg weder daartoe terug.
  Origineel: Wissenschaften entfernen sich im ganzen immer vom Leben und kehren nur durch einen Umweg wieder dahin zurück.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre 3, 18
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter (1749 - 1832)
  - +
  +2
 • Stephen Hawking Er bestaat niet een manier om de waarnemer te verwijderen - onszelf - van onze percepties van de wereld.
  Origineel: There is no way to remove the observer—us—from our perception of the world.
  Bron: In: Hawking & Mlodinow - The Grand Design
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog (1942 - 2018)
  - +
  +2
 • Joseph Joubert Het berouw is een poging der natuur om uit onze ziel de kiemen van het bederf te verwijderen.
  Origineel: Le repentir est un effort de la nature qui chasse de notre âme les principes de sa corruption.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance #6
  Joseph Joubert
  Frans schrijver (1754 - 1824)
  - +
  +2
 • Luciano de Crescenzo Sommigen zijn bang dat geluk een heel ver, bijna onbereikbaar iets is, daarom rennen ze zo snel als ze kunnen, in de hoop het te benaderen, zonder ooit te beseffen dat hoe sneller ze rennen, hoe meer ze zich er van verwijderen.
  Origineel: Alcuni temono che la Felicità sia un bene molto lontano, quasi irraggiungibile, motivo per cui corrono a più non posso nella speranza di avvicinarla, senza mai rendersi conto che più corrono e più se ne allontanano.
  Bron: Il tempo e la felicità (1998)
  Luciano de Crescenzo
  Italiaans schrijver, acteur en regisseur (1928 - 2019)
  - +
  +2
 • Stephen King Als je een verhaal schrijft, vertel je jezelf het verhaal, zei hij. Wanneer je herschrijft, is het je belangrijkste taak om alle dingen te verwijderen die niet het verhaal zijn.
  Origineel: When you write a story, you’re telling yourself the story,” he said. “When you rewrite, your main job is taking out all the things that are not the story.
  Bron: On Writing (2002) 147
  Stephen King
  Amerikaans schrijver (1947 - )
  - +
  +1
 • Maurice Chapelan Een goede stijl moet allereerst elke leegte tussen betekenis en uitdrukking verwijderen.
  Origineel: Un bon style se doit d'abord de supprimer tout vide entre le sens et l'expression.
  Bron: Lire et écrire (1960)
  Maurice Chapelan
  Frans journalist en romanticus (1906 - 1992)
  - +
  +1
 • Loriot Ik hou van politici op verkiezingsaffiches. Ze zijn draagbaar, geruisloos en gemakkelijk te verwijderen.
  Origineel: Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Sie sind tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.
  Loriot
  Duits cabaretier, schrijver en cartoonist (ps. van Vicco von Bülow) (1923 - 2011)
  - +
  +1
 • Ambrose Bierce Liefde: Een tijdelijke waanzin, te genezen door het huwelijk of door het verwijderen van de patiënt van de invloeden waaronder hij de aandoening heeft opgelopen.
  Origineel: Love: A temporary insanity curable by marriage or by removal of the patient from the influences under which he incurred the disorder.
  Bron: The Devil's Dictionary (1911)
  Ambrose Bierce
  Amerikaans schrijver (1842 - 1914)
  - +
  +1
 • René Daumal Je onderdrukt de honger niet door de maag te verwijderen, maar door het geven van eten.
  Origineel: On ne supprime pas la faim en ôtant l'estomac mais en donnant à manger.
  Bron: Brief aan Georges Ribemont-Dessaignes
  René Daumal
  Frans schrijver, filosoof en dichter (1908 - 1944)
  - +
   0
De beste verwijderen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.