Citaten met volkeren

Citaten 1 t/m 10 van 45.

 • Victor Hugo Armoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede.
  Origineel: La misère amène les peuples aux révolutions et les révolutions ramènent le peuple.
  Bron: Choses vues
  Victor Hugo
  Frans schrijver (1802 - 1885)
  - +
  +47
 • Willem Frederik Hermans Wie een taal spreekt die zijn moedertaal niet is, die wordt naar beneden gedrukt, onherroepelijk. Waarom hebben gekoloniseerde volkeren zoals negers, indianen, enz. de reputatie gekregen dat ze zo kinderlijk zijn? Omdat zij gedwongen waren tegen hun meesters talen te spreken die zij niet goed kenden.
  Bron: Nooit meer slapen (1966)
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver (1921 - 1995)
  - +
  +32
 • Friedrich Nietzsche Krankzinnigheid in individuen is iets uitzonderlijks - maar in groepen, partijen, volkeren en tijdperken is het de regel.
  Origineel: Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) 4
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +25
 • Dalai Lama (14e) Wie zelf geen innerlijke vrede kent, zal ook in de ontmoeting met andere mensen geen vrede vinden; en nooit kunnen er vreedzame betrekkingen tussen enkelingen of tussen ganse volkeren tot stand komen, zolang men dat niet beseft.
  Dalai Lama (14e)
  Tibetaans spiritueel leider (Tenzin Gyatso) (1935 - )
  - +
  +22
 • Napoleon Bonaparte De goede politiek is, aan de volkeren wijs te maken dat zij vrij zijn.
  Origineel: La bonne politique est de faire croire aux peuples qu’ils sont libres.
  Bron: toegeschreven
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer (1769 - 1821)
  - +
  +19
 • Richard Dawkins De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.
  Origineel: The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.
  Bron: The God Delusion
  Richard Dawkins
  Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. (1941 - )
  - +
  +15
 • Napoleon Bonaparte Bij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd in de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volk.
  Origineel: Chez les peuples, et dans les révolutions, l'aristocratie existe toujours; la détruisez-vous dans la noblesse, elle se place aussitôt dans les maisons riches et puissantes du tiers-état; la détruisez-vous dans celles-ci, elle surnage et se réfugie dans le
  Bron: In: Jules Bertaut - Virilités: maximes et pensées (1912)
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer (1769 - 1821)
  - +
  +10
 • Johann Wolfgang von Goethe In Rome leefden twee volkeren; de Romeinen en de standbeelden. Zo bestaat er naast de reële een imaginaire wereld en daarin leven de meeste mensen.
  Origineel: Wie in Rom außer den Römern noch ein Volk von Statuen war, so ist außer dieser realen Welt noch eine Welt des Wahns, viel mächtiger beinahe, in der die meisten leben.
  Bron: Maximen und Reflexionen (1840) Kunst und Altertum 5, 3
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter (1749 - 1832)
  - +
  +6
 • Marcus Tullius Cicero Als alle volkeren het over iets eens zijn, moet dit een natuurlijke wet geacht worden.
  Bron: Tusculanae disputationes I, 13, 30
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver (106 v. Chr. - 43 v. Chr.)
  - +
  +5
 • Kofi Annan De toekomst van vrede en welvaart die we zoeken voor alle volkeren van de wereld heeft een basis nodig van tolerantie, veiligheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.
  Origineel: The future of peace and prosperity that we seek for all the world's peoples needs a foundation of tolerance, security, equality and justice.
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN (1938 - 2018)
  - +
  +5
De beste volkeren citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.