Citaten met volkomen

 • Streef naar volkomen leegheid. Handhaaf volstrekte stilte.
 • Ik deel volkomen het standpunt van de autonomie van het gedicht. Eenmaal los van zijn maker is dat gedicht een eigen leven begonnen, en heeft het niets meer te maken met de dichter die het gecreëerd heeft.
 • Het is mij volkomen gelijk waarheen het water vloeit, als het maar niet in de wijn is.
 • God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
 • Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede. Dat is het wonder van de overgave.
 • Een vrouw is sterker dan een man. Zo kan een vrouw volkomen zelfstandig ongelukkig zijn, terwijl een man daar altijd weer een vrouw voor nodig heeft.
 • De stilte, die door het denken in elkaar gezet wordt staat stil, is dood, maar de stilte, die ontstaat als het denken zijn eigen begin heeft begrepen, zijn eigen aard kent, heeft begrepen hoe alle denken nooit vrij is, maar altijd oud - deze stilte is meditatie, waarin de mediterende volkomen afwezi
 • Alle kunst is volkomen nutteloos.
 • Hoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is, des te hartelijker kan hij lachen.
 • Als de geest niet helder is, niet gaaf is en niet volkomen gezond, kan hij zich onmogelijk in de toestand van religieuze meditatie bevinden, die absoluut essentieel is, om dat te vinden, wat boven alle denken en boven alle verlangens uitgaat.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 103.

 • Oscar Wilde Alle kunst is volkomen nutteloos.
  Origineel: All art is quite useless.
  Bron: The Picture of Dorian Gray (1891) Preface
  Oscar Wilde
  Iers schrijver (1854 - 1900)
  - +
  +136
 • Herman Finkers Een vrouw is sterker dan een man. Zo kan een vrouw volkomen zelfstandig ongelukkig zijn, terwijl een man daar altijd weer een vrouw voor nodig heeft.
  Bron: Na de pauze (2007)
  Herman Finkers
  Nederlands cabaretier en acteur (1954 - )
  - +
  +55
 • Eckhart Tolle Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede. Dat is het wonder van de overgave.
  Origineel: Forgive yourself for not being at peace. The moment you completely accept your non-peace, your non-peace becomes transmuted into peace. Anything you accept fully will get you there, will take you into peace. This is the miracle of surrender.
  Bron: De Kracht van het Nu (1997)
  Eckhart Tolle
  Duits-Canadees leraar en spiritueel schrijver (1948 - )
  - +
  +45
 • Lao-Tse Streef naar volkomen leegheid. Handhaaf volstrekte stilte.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +38
 • A. Schopenhauer Hoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is, des te hartelijker kan hij lachen.
  Origineel: Je mehr ein Mensch des ganzen Ernstes fähig ist, desto herzlicher kann er lachen.
  Bron: Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) II, 8. Zur Theorie des Lächerlichen
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof (1788 - 1860)
  - +
  +28
 • Seneca Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verheven
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver (5 v. Chr. - 65)
  - +
  +24
 • C. J. Wijnaendts Francken Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven.
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof (1863 - 1944)
  - +
  +20
 • Krishnamurti De stilte, die door het denken in elkaar gezet wordt staat stil, is dood, maar de stilte, die ontstaat als het denken zijn eigen begin heeft begrepen, zijn eigen aard kent, heeft begrepen hoe alle denken nooit vrij is, maar altijd oud - deze stilte is meditatie, waarin de mediterende volkomen afwezig is, want de geest heeft zich van het verleden ontdaan.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +19
 • Lao-Tse Wie volkomen integer is, is als een kind met een gezonde blos.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +18
 • Leo Tolstoj De hoofdbeginselen van het waarachtige Christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door ootmoed en liefde.
  Leo Tolstoj
  Russisch schrijver, filosoof en politiek denker (1828 - 1910)
  - +
  +17
De beste volkomen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.