Citaten met voortbestaan

 • Na dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaand. Dan volgt weer een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vluchtig is als al het voorafgaande.
 • Vrouwen de mogelijkheid geven om te beslissen wanneer en of ze kinderen willen krijgen, is de enige manier om de last van 7 miljard mensen op deze planeet op te lossen die het dreigt te vernietigen. De vrouwengelijkheid is ook het voortbestaan van de mens.
 • Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren.

Citaten 1 t/m 10 van 10.

 • Krishnamurti We willen de waarheid weten omtrent reïncarnatie, wij willen een bewijs van het voortbestaan van de ziel, we luisteren naar de beweringen van helderzienden en naar de conclusies over het psychisch onderzoek, maar we vragen nooit, nooit, hoe we moeten leven - elke dag leven met genoegen, verrukking en schoonheid.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +19
 • Boeddha Na dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaand. Dan volgt weer een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vluchtig is als al het voorafgaande.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +16
 • John F. Kennedy Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren.
  Origineel: We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the succes of liberty.
  Bron: Inauguratie 20-01-1961. Voor de volledige tekst zie: www.jfklibrary.org
  John F. Kennedy
  Amerikaans politicus en president (35e) 1917-1963
  - +
  +16
 • Machiavelli Zoals een goede mentaliteit voor haar voortbestaan wetten nodig heeft, zo is voor de naleving van wetten een goede mentaliteit onontbeerlijk.
  Bron: Discorsi
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  - +
  +7
 • Karl Marx Een deel van de bourgeoisie wenst de sociale misstanden te verhelpen om het voortbestaan van de burgerlijke maatschappij te verzekeren.
  Origineel: Ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Mißständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern.
  Bron: Communistisch Manifest (1848). Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  - +
   0
 • Benoîte Groult Een van de treurige dingen van de ouderdom is dat je merkt dat de slechtste tradities, de weerzinwekkendste vooroordelen en de verwerpelijkste vormen van gedrag die dertig jaar lang door sociologen en psychologen uit alle richtingen met veel ohoh zijn veroordeeld, onwankelbaar blijven voortbestaan.
  Bron: Uit liefde voor het leven H. 11
  Benoîte Groult
  Frans feministisch schrijfster 1920-2016
  - +
   0
 • Ford Madox Ford Het was een eigenaardige vriendschap, maar juist de eigenaardigheden van vriendschappen zijn vaak een veelvoorkomende garantie voor hun voortbestaan.
  Origineel: It was an odd friendship, but the oddnesses of friendships are a frequent guarantee of their lasting texture.
  Bron: Some Do Not... (1924)
  Ford Madox Ford
  Engels schrijver 1873-1939
  - +
   0
 • Stephen Hawking Hoewel de aanslagen van 11 september verschrikkelijk waren, bedreigde het niet het voortbestaan van de mensheid, zoals nucleaire wapens dat doen.
  Origineel: Although September 11 was horrible, it didn't threaten the survival of the human race, like nuclear weapons do.
  Bron: Daily Telegraph 16-10-2001, Interview
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  - +
   0
 • David Attenborough Voor zover we weten, is de aarde de enige plek in het universum waar leven is. Het voortbestaan ervan ligt nu in onze handen.
  Origineel: As far as we know, the Earth is the only place in the universe where there is life. Its continued survival now rests in our hands.
  Bron: The Living Planet (1984) afsluiting
  David Attenborough
  Brits bioloog en televisieproducent 1926-
  - +
   0
 • Gloria Steinem Vrouwen de mogelijkheid geven om te beslissen wanneer en of ze kinderen willen krijgen, is de enige manier om de last van 7 miljard mensen op deze planeet op te lossen die het dreigt te vernietigen. De vrouwengelijkheid is ook het voortbestaan van de mens.
  Origineel: Allowing women the power to decide when and whether to have children is the only way to solve the 7 billion human load on this planet that threatens to destroy it. Women's equality is also men's survival.
  Gloria Steinem
  Amerikaans feministisch schrijver 1934-
  - +
   0
De beste voortbestaan citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: