Citaten met voortbrengt

 • Een bedrijf dat niets anders voortbrengt dan geld is een armzalige soort bedrijf.
 • Al wat den tijdt voortbrengt, den tijdt vernielen sal.
 • De gierigaard is als dorre zandgrond, die alle regen en dauw opzuigt, doch geen vruchtdragende gewassen voortbrengt tot het welzijn van anderen.
 • De cultuur van een land - wat het aan literatuur en kunst, dans en muziek voortbrengt - wordt gevormd door accidentele invloeden van buitenaf en door stromingen en stijlen die over de wereld waaien.
 • Werkloze lezer, zonder erewoord zult ge van me geloven dat ik dit boek, als kind van mijn inzicht, graag had gemaakt tot het mooiste, fierste en verstandigste dat men zich denken kan. Maar de natuurwet die zegt dat alles zijns gelijke voortbrengt kon ik niet breken.
 • Het is het nationalisme dat naties voortbrengt, en niet andersom.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Spinoza Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670)
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  - +
  +79
 • Henry Ford Een bedrijf dat niets anders voortbrengt dan geld is een armzalige soort bedrijf.
  Origineel: A business that makes nothing but money is a poor business.
  Bron: News Journal (3 augustus 1965) 3 augustus 1965
  Henry Ford
  Amerikaans automobielfabrikant 1863-1947
  - +
  +54
 • Gerbrand Adriaensz. Bredero Al wat den tijdt voortbrengt, den tijdt vernielen sal.
  Gerbrand Adriaensz. Bredero
  Nederlands dichter en toneelschrijver 1585-1618
  - +
  +50
 • Zeno van Elea De gierigaard is als dorre zandgrond, die alle regen en dauw opzuigt, doch geen vruchtdragende gewassen voortbrengt tot het welzijn van anderen.
  Zeno van Elea
  Grieks filosoof ca. 490-430 v. Chr
  - +
  +11
 • Inayat Khan In het hart dat gelukkig is, ontspringt een fontein, die water van omhoog uitstort en mettertijd bloemen en vruchten voortbrengt.
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927
  - +
  +11
 • Spinoza Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te spreken, omdat het Zijn als oorzaak zo alles omvattend is, dat het alles, wat als bestaande gedacht kan worden, voortbrengt.
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  - +
  +8
 • William Butler Yeats Als een land een genie voortbrengt is hij nooit de figuur waar het behoefte aan heeft of denkt te hebben; hij is altijd volstrekt het tegengestelde.
  Origineel: When a country produces a man of genius he never is what it wants or believes it wants; he is always unlike its idea of itself.
  William Butler Yeats
  Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1923) 1865-1939
  - +
  +8
 • Gerrit Komrij De cultuur van een land - wat het aan literatuur en kunst, dans en muziek voortbrengt - wordt gevormd door accidentele invloeden van buitenaf en door stromingen en stijlen die over de wereld waaien.
  Gerrit Komrij
  Nederlands schrijver 1944-2012
  - +
  +6
 • Gilbert Keith Chesterton De mensheid begint pas optimisten voort te brengen als ze geen gelukkige mensen meer voortbrengt.
  Origineel: Humanity never produces optimists till it has ceased to produce happy men.
  Bron: George Bernard Shaw (1909)
  Gilbert Keith Chesterton
  Engels schrijver 1874-1936
  - +
  +3
 • Malcolm X De kracht ter verdediging van de vrijheid is groter dan de macht ten behoeve van tirannie en onderdrukking, omdat macht, echte macht, uit onze overtuiging komt, die daden voortbrengt, compromisloze daden.
  Origineel: Power in defense of freedom is greater than power in behalf of tyranny and oppression, because power, real power, comes from our conviction which produces action, uncompromising action.
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  - +
  +2
De beste voortbrengt citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: