Citaten met vriendschappen

 • Vriendschappen beginnen met liefde of dankbaarheid - wortels die uitgeroeid kunnen worden.
 • Hij die zijn vergane vriendschappen verloochent, verarmt zich uit angst voor wie hij vroeger was.
 • Je zult jezelf of de kracht van je vriendschappen nooit echt kennen, totdat beide door tegenspoed op de proef zijn gesteld.
 • Er zijn minuten, die vriendschappen van twintig jaar maken.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Joseph Addison De vriendschappen van de wereld zijn vaak samenzweringen in ondeugd, of samenwerkingen van genoegens.
  Origineel: The friendships of the world are oft confederacies in vice, or leagues of pleasures.
  Bron: Cato I, 3
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  - +
  +6
 • Joseph Addison Vriendschappen worden, in het algemeen, plotseling aangegaan; en daarom is het geen wonder dat zij gemakkelijk worden beëindigd.
  Origineel: Friendships, in general, are suddenly contracted; and therefore it is no wonder they are easily dissolved.
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  - +
  +5
 • Alexandre Dumas fils Er zijn minuten, die vriendschappen van twintig jaar maken.
  Origineel: Il y a des minutes qui créent des amitiés de vingt ans.
  Bron: Diane de Lys acte 2
  Alexandre Dumas fils
  Frans schrijver 1824-1895
  - +
  +3
 • Salman Rushdie Vriendschappen zijn de familie die we maken - niet degene die we erven. Ik ben altijd iemand geweest voor wie vriendschap, toevallige affiniteiten, net zo belangrijk zijn als familie.
  Origineel: Friendships are the family we make - not the one we inherit. I've always been someone to whom friendship, elective affinities, is as important as family.
  Bron: The Guardian 15-12-2012, Interview Salman Rushdie: My family values. Voor de volledige tekst zie: www.theguardian.com
  Salman Rushdie
  In Indië geboren, Brits romanschrijver 1948-
  - +
  +2
 • Blaise Pascal Weinig vriendschappen zouden blijven bestaan als iedereen wist wat zijn vriend over hem zei.
  Origineel: Peu d'amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit de lui.
  Bron: Pensées (1670)
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  - +
  +2
 • Jules Renard Zelfs in de meest waardevolle vriendschappen is er wat leegte, zoals in een eitje.
  Origineel: Il y a toujours un peu de vide même dans les amitiés les plus pleines comme dans les œufs.
  Bron: Journal 15 janvier 1904
  Jules Renard
  Frans schrijver 1864-1910
  - +
  +2
 • Erwin Koch Als elk gesproken woord openbaar zou zijn, zou er geen liefde, geen vriendschappen meer zijn.
  Origineel: Wenn jedes gesprochene Wort öffentlich wäre, gäbe es keine Liebe, keinerlei Freundschaften mehr.
  Erwin Koch
  Duits aforist 1932-
  - +
  +1
 • Ford Madox Ford Het was een eigenaardige vriendschap, maar juist de eigenaardigheden van vriendschappen zijn vaak een veelvoorkomende garantie voor hun voortbestaan.
  Origineel: It was an odd friendship, but the oddnesses of friendships are a frequent guarantee of their lasting texture.
  Bron: Some Do Not... (1924)
  Ford Madox Ford
  Engels schrijver 1873-1939
  - +
  +1
 • Jan Greshoff Hij die zijn vergane vriendschappen verloochent, verarmt zich uit angst voor wie hij vroeger was.
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige 1888-1971
  - +
  +1
 • Jeremy Collier Ongelijkheid in leeftijd lijkt een groter obstakel voor intieme vriendschappen dan ongelijkheid van vermogen.
  Origineel: Disparity in age seems a greater obstacle to an intimate friendship than inequality of fortune.
  Bron: Essays Upon Several Moral Subjects Of Friendship
  Jeremy Collier
  Engels dominee en schrijver 1650-1726
  - +
  +1
De beste vriendschappen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: