Citaten met werelden

 • We verlangen altijd naar visioenen van schoonheid, we dromen altijd van onbekende werelden.
 • De optimist verkondigt dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven; en de pessimist vreest dat het waar is.
 • Nu ben ik de Dood, de Vernietiger van Werelden.
 • Alles is een wonder. De verbazingwekkende natuurlijke ordening, de omwenteling van zo'n honderd miljoen werelden rond een miljoen sterren, de werking van het licht, het dierenleven, alles is een groot en eeuwig wonder.
 • De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.
 • Eerste zinnen zijn deuren naar werelden.
 • De mens is een amfibie die tegelijkertijd in twee werelden leeft - het bestaande en het zelfgemaakte, de wereld van materie, leven en bewustzijn en de wereld van symbolen.
+4

Citaten 1 t/m 10 van 14.

 • Maxim Gorki We verlangen altijd naar visioenen van schoonheid, we dromen altijd van onbekende werelden.
  Maxim Gorki
  Russisch schrijver 1868-1936
  - +
  +29
 • Voltaire Alles is een wonder. De verbazingwekkende natuurlijke ordening, de omwenteling van zo'n honderd miljoen werelden rond een miljoen sterren, de werking van het licht, het dierenleven, alles is een groot en eeuwig wonder.
  Origineel: En ce cas, tout est miracle. L'ordre prodigieux de la nature, la rotation de cent millions de globes autour d'un million de soleils, l'activité de la lumière, la vie des animaux sont des miracles perpétuels.
  Bron: Dictionnaire philosophique (1764) Miracles
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  - +
  +27
 • J. Robert Oppenheimer Nu ben ik de Dood, de Vernietiger van Werelden.
  Origineel: Now I am become Death, the Destroyer of Worlds.
  Bron: Na de eerste test van atoombom
  J. Robert Oppenheimer
  Amerikaans natuurkundige 1904-1967
  - +
  +13
 • James Branch Cabell De optimist verkondigt dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven; en de pessimist vreest dat het waar is.
  Origineel: The optimist proclaims that we live in the best of all possible worlds, and the pessimist fears this is true.
  Bron: The Silver Stallion
  James Branch Cabell
  Amerikaans sciencefiction schrijver 1879-1958
  - +
  +12
 • J. Robert Oppenheimer De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.
  Origineel: The optimist thinks this is the best of all possible worlds. The pessimist fears it is true.
  J. Robert Oppenheimer
  Amerikaans natuurkundige 1904-1967
  - +
  +4
 • Carl Sagan Nadat de aarde sterft, zo'n 5 miljard jaar vanaf nu, nadat het tot een brok is verbrand of zelfs door de zon is ingeslikt, zullen er andere werelden en sterren en melkwegstelsels tot stand komen - en zij zullen niets weten van een plaats die ooit de Aarde werd genoemd .
  Origineel: After the earth dies, some 5 billion years from now, after it's burned to a crisp, or even swallowed by the Sun, there will be other worlds and stars and galaxies coming into being - and they will know nothing of a place once called Earth.
  Bron: Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (1994)
  Carl Sagan
  Amerikaans astronoom, astrofysicus en populair-wetenschappelijk schrijver 1934-1996
  - +
  +1
 • Carl Sagan Verbeelding zal ons vaak naar werelden brengen die nooit zijn geweest. Maar zonder dat gaan we nergens heen.
  Origineel: Imagination will often carry us to worlds that never were. But without it we go nowhere.
  Bron: Cosmos (1980) 26
  Carl Sagan
  Amerikaans astronoom, astrofysicus en populair-wetenschappelijk schrijver 1934-1996
  - +
  +1
 • Gottfried Wilhelm von Leibniz Alles gaat opperbest in het beste der werelden.
  Origineel: Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
  Bron: Monadologie
  Gottfried Wilhelm von Leibniz
  Duits wiskundige, filosoof, natuurkundige en diplomaat 1646-1716
  - +
   0
 • Aldous Huxley De mens is een amfibie die tegelijkertijd in twee werelden leeft - het bestaande en het zelfgemaakte, de wereld van materie, leven en bewustzijn en de wereld van symbolen.
  Origineel: Man is an amphibian who lives simultaneously in two worlds - the given and the homemade, the world of matter, life and consciousness and the world of symbols.
  Bron: In: Jiddu Krishnamurti - The First and Last Freedom foreword
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  - +
   0
 • Aphra Behn Een dichter is op zijn manier een schilder, hij tekent uit het leven, maar op een andere manier; we tekenen het edeler deel, de ziel en de geest; de afbeeldingen van de pen zullen langer meegaan dan die van het potlood, en zelfs van de werelden.
  Origineel: A poet is a painter in his way, he draws to the life, but in another kind; we draw the nobler part, the soul and the mind; the pictures of the pen shall outlast those of the pencil, and even worlds themselves.
  Bron: Oroonoko (2015) 88
  Aphra Behn
  Brits schrijfster 1640-1689
  - +
   0
De beste werelden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: