Citaten met zedelijkheid

 • Ik moest dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof. Het vooroordeel dat in de metafysica vooruitgang geboekt kan worden zonder een kritiek van de zuivere rede, is de ware bron van alle ongeloof dat strijdig is met de zedelijkheid, en dat altijd zeer dogmatisch is.
 • Tenslotte is er een imperatief die een bepaald gedrag rechtstreeks gebiedt, zonder als voorwaarde een ander doel te hebben dat erdoor bereikt moet worden. Deze imperatief is categorisch... Deze imperatief kan die der zedelijkheid genoemd worden.
 • Ik zou het niet wagen mijn totale gebrek aan zedelijkheid te verdedigen. Nee, ik kom er rond voor uit. Ik heb een afschuw van wat ik ben, maar toch, al mijn goede wil ten spijt, kan ik niet anders zijn.

Citaten 1 t/m 9 van 9.

 • Ovidius Ik zou het niet wagen mijn totale gebrek aan zedelijkheid te verdedigen. Nee, ik kom er rond voor uit. Ik heb een afschuw van wat ik ben, maar toch, al mijn goede wil ten spijt, kan ik niet anders zijn.
  Ovidius
  Romeins dichter (43 v. Chr. - 17)
  - +
  +9
 • Vincent van Gogh Als ik ’t een of ander vertel aan Pa dan is het als een ijdele klank voor hem en voor Moe zeker niet minder en eveneens vind ik de preeken en begrippen van Pa en Moe omtrent God, menschen, zedelijkheid, deugd, zoo goed als al te maal laria. Ik lees ook wel eens in den Bijbel, net zoo goed als ik soms in Michelet of Balzac lees of Eliott, doch in den Bijbel zie ik weer heel andere dingen dan Pa en ’t geen Pa er uithaalt volgens een akademisch maniertje dat kan ik er volstrekt niet in vinden.
  Bron: Brief aan Theo van Gogh december 1881
  Vincent van Gogh
  Nederlands schilder (1853 - 1890)
  - +
  +4
 • Immanuel Kant Ik moest dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof. Het vooroordeel dat in de metafysica vooruitgang geboekt kan worden zonder een kritiek van de zuivere rede, is de ware bron van alle ongeloof dat strijdig is met de zedelijkheid, en dat altijd zeer dogmatisch is.
  Origineel: Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d. i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist.
  Bron: Kritiek van de zuivere rede (1781) Voorwoord, 2e druk
  Immanuel Kant
  Duits filosoof (1724 - 1804)
  - +
  +4
 • Immanuel Kant Tenslotte is er een imperatief die een bepaald gedrag rechtstreeks gebiedt, zonder als voorwaarde een ander doel te hebben dat erdoor bereikt moet worden. Deze imperatief is categorisch... Deze imperatief kan die der zedelijkheid genoemd worden.
  Origineel: Endlich gibt es einen Imperativ, der, ohne irgend eine andere durch ein gewisses verhalten zu erreichende Absicht als Bedingung zum Grunde zu legen, dieses Verhalten unmittelbar gebietet. Dieser Imperativ ist kategorisch... Dieser Imperativ mag der der Sittlichkeit heissen.
  Bron: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1786)
  Immanuel Kant
  Duits filosoof (1724 - 1804)
  - +
  +2
 • Karl Christian Ernst von Bentzel-Sternau Eendracht tussen hart, geest en wil, verleent alleen vaste zedelijkheid.
  Origineel: Eintracht zwischen Herz, Geist und Willen gewährt allein feste Moralität.
  Bron: Familien-bibliothek der deutschen classiker (1846)
  Karl Christian Ernst von Bentzel-Sternau
  Duits staatsman, uitgever en schrijver (1767 - 1849)
  - +
  +1
 • E. von Feuchtersleben Niet een ziekelijke moraal baat ons, maar een flinke zedelijkheid.
  Origineel: Nicht eine kränkelnde Moral, – uns frommt eine robuste Sittlichkeit.
  Bron: Diätetik der Seele
  E. von Feuchtersleben
  Oostenrijks dichter, filosoof en geneeskundige (1806 - 1849)
  - +
  +1
 • C. J. Wijnaendts Francken Plaatst men de morele wet buiten 's mensen eigen natuur, dan ontneemt men daarmede aan de zedelijkheid haar hechtste grondslag, haar levensader.
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof (1863 - 1944)
  - +
  +1
 • Marie von Ebner-Eschenbach De zedelijkheid verfijnt de zede en deze verfijnt wederom de zedelijkheid.
  Origineel: Die Sittlichkeit verfeinert die Sitte und die Sitte wiederum die Sittlichkeit.
  Bron: Aphorismen (1911)
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster (1830 - 1916)
  - +
   0
 • Karl Kraus Zedelijkheid is datgene, wat zonder onkuis te zijn mijn schaamtegevoel op grove wijze kwetst.
  Origineel: Sittlichkeit ist das, was ohne unzüchtig zu sein mein Schamgefühl gröblich verletzt.
  Bron: Sprüche und Widersprüche (1909)
  Karl Kraus
  Oostenrijks schrijver en dichter (1874 - 1936)
  - +
   0
De beste zedelijkheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.