Citaten uit Phaedrus van Plato

 • Nu zijn sommige wetten bestemd voor fatsoenlijke mensen die moeten leren hoe ze in harmonie met elkaar moeten leven, en andere voor mensen op wie de opvoeding geen uitwerking heeft gehad. Want een verhard hart kan niet zacht worden gemaakt en dan is elke wandaad mogelijk.
 • De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen…
 • Het begin is het belangrijkste deel van het werk.
 • Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
 • Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt.
 • Zichzelf te overwinnen is de beste en grootste van alle overwinningen.
 • Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
 • Wat geeft het, of iemand knap is, als hij anderen zijn kennis niet kan bijbrengen?
 • Een echte meester herken je niet aan het aantal slaven dat hij bezit, maar aan het aantal meesters dat hij zelf opgeleid heeft.
 • Van alle wilde dieren is een jongen het onhandelbaarst.
 • Het is erger onrecht te doen dan te ondergaan.
 • Filosoferen is in feite: je toeleggen op de dood.
 • Afwisseling verheugt.
 • Tracht uw vrije tijd goed te gebruiken.
 • Denken: het spreken van de ziel met zichzelf.
 • Ik heb zelden een wiskundige ontmoet die logisch redeneren kan.
 • Het goede kennen is het goede doen.
 • Noodzaak is de moeder van vindingrijkheid.
 • Wat u bent, klinkt zo luid dat ik uw woorden nauwelijks kan verstaan.
 • Zoals de meesteres is, zo is ook haar hond.
+17

Citaten 1 t/m 7 van 7.

 • Afwisseling verheugt.
  Origineel: Varietas delectat.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +26
 • Het oor moet niets versmaden maar niet terstond alles geloven.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +20
 • De gevaren waarin anderen verkeren kunnen van nut zijn voor behoedzamen.
  Origineel: Cautis pericula prodessa aliorum solent.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +14
 • Verdraag dit ongemak, opdat geen groter kome.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +11
 • Terecht verliest hij het zijne, die een andermans goed begeert.
  Bron: Phaedrus 1, 4, 1
  Plato
  - +
  +10
 • Als wij niets nuttigs uitrichten is onze roem dwaas.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +9
 • IJdel is de roem, als wij niet doen wat nuttig is.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +7
De beste Phaedrus van Plato citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Plato

De grootste Griekse filosoof. Grieks denker die zijn filosofie in dialogen tussen zijn leermeester Socrates en diens gesprekspartners vervatte. Hij stamde uit een voorname familie, was leerling van Cratylus van Athene, van Socrates en na diens dood (399) van Euclides van Megara. Op zijn reizen leerde hij Dionysius I van Syracuse kennen, aan wiens hof hij vertoefde. Rond 387 v.C. stichtte hij de Academie, een school te Athene. Aristoteles zou bijna 20 jaar aan deze school verbonden blijven. Plato reisde nog tweemaal naar Sicilië, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideale staat te verwezenlijken.
Na zijn dood werd hij opgevolgd in de Academie door zijn neef Speusippus, terwijl zijn leerling Aristoteles zijn eigen weg ging. In tegenstelling tot Aristoteles, zijn alle geschriften van Plato bewaard gebleven.
Plato zocht naar onbetwijfelbare kennis niet in deze wereld, maar voorbij deze wereld in het rijk van de Vormen, ook wel paradigma’s genoemd. Deze vormen zijn het onveranderlijke wezen der dingen. Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid. Kennis van de vormen is het hoogste doel voor de mens en is mogelijk doordat de ziel, voor de afdaling in een lichaam, de vormen heeft aanschouwd en deze kennis nog rudimentair in zich draagt. Zijn belang kan moeilijk overschat worden. Volgens Bertrand Russell kan men de gehele westerse filosofie als een verzameling voetnoten bij zijn werk opvatten.