Citaten uit Briefe an einen jungen Dichter van Rainer Maria Rilke

Citaten 1 t/m 6 van 6.

 • Dit vind ik de meest hoogstaande taak van een verbintenis van twee mensen: dat elk de eenzaamheid van de ander beschermt.
  Origineel: Für die höchste Aufgabe einer Verbindung zweier Menschen ich diese halte: dass einer dem andern seine Einsamkeit bewache.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 12. Februar 1902
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +295
 • Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart, en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal.
  Origineel: Ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 16. Juli 1903
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +169
 • De liefde bestaat hieruit, dat twee eenzame elkaar beschermen en aanraken en begroeten.
  Origineel: Der Liebe, die darin besteht, daß zwei Einsamkeiten einander schützen, grenzen und grüßen.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 14.Mai 1904
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +92
 • Bijna al het ernstige is moeilijk, en alles is ernst.
  Origineel: Fast alles Ernste ist schwer, und alles ist ernst.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 16. Juli 1903
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +24
 • Een goede huwelijk is die waarin beiden de ander aanwijst de bewaker van zijn eenzaamheid te zijn.
  Origineel: Die gute Ehe ist die, in welcher jeder den anderen zum Wächter seiner Einsamkeit bestellt.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 17. Aug. 1901
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +17
 • Ik leer het dagelijks, leer het met pijn, waar ik dankbaar voor ben: geduld is alles.
  Origineel: Ich lerne es täglich, lerne es unter Schmerzen, denen ich dankbar bin: Geduld ist alles.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 23. April 1903
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +14
De beste Briefe an einen jungen Dichter van Rainer Maria Rilke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke (Praag, 4 december 1875 – Montreux, 29 december 1926) was een van de belangrijkste lyrische dichters in de Duitse taal.

Daarnaast schreef hij verhalen, een roman, opstellen over kunst en cultuur en ook maakte hij talrijke vertalingen, onder andere uit het Frans naar het Duits, van literaire werken en van lyriek. Zijn omvangrijke briefwisselingen vormen een belangrijk deel van zijn literaire nalatenschap.

Onder druk van zijn ouders volgde de jongen, die veel talent voor dichten en tekenen aan de dag legde, vanaf 1885 een militaire opleiding, als voorbereiding op een loopbaan als officier. De militaire oefeningen en de ervaringen binnen een samenleving van louter mannen, traumatiseerden de gevoelige jongen blijvend. In 1891 stopte hij vanwege een ziekte met zijn militaire opleiding Vervolgens studeerde hij in 1895 en 1896 literatuur, kunstgeschiedenis en filosofie in Praag en München.

De filosofie van Nietzsche – die ook door Lou Andreas-Salomé, die een vriendin van beide mannen was, werd uitgedragen – wordt rond de eeuwwisseling steeds belangrijker voor Rilke. De aanvaarding van de werkelijkheid zonder de troost van een hiernamaals of enige romantiek van sociale ontwikkeling vormen ook Rilkes visie. Dat blijkt uit zijn intense waarneming van zowel de natuur als van de menselijke verhoudingen en het gevoelsleven.
Sinds 1923 had Rilke echter met gezondheidsproblemen te kampen, waardoor hij langere tijd in een sanatorium opgenomen moest worden. Ook zijn langdurige verblijf in Parijs van januari tot augustus 1925 was een poging om door verandering van plaats en levensomstandigheden aan zijn ziekte te ontsnappen. Toch schreef hij ook nog in deze laatste jaren tussen 1923 en 1926 nog talrijke losse gedichten (bijvoorbeeld Gong en Mausoleum) alsook een omvangrijk en tot op heden niet voldoende naar waarde geschat lyrisch werk in de Franse taal.

Bron Wikipedia