Citaten uit Der Kampf ums Recht van Rudolf von Jhering

Citaten 1 t/m 4 van 4.

 • De middagzon inspireert niet, dat doet alleen de ochtendzon.
  Origineel: Die Mittagssonne begeistert nicht, nur die Morgensonne.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
 • De strijd om het recht is de poëzie van het karakter.
  Origineel: Der Kampf um 's Recht ist die Poesie des Charakters.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
 • Dezelfde deur waar despotisme en willekeur door binnenkomen, staat ook open voor de buitenlandse vijand.
  Origineel: Dasselbe Tor, durch welches der Despotismus und die Willkür einziehen, steht auch dem auswärtigen Feind offen.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
 • Het doel van de wet is vrede, het middel hiervoor is de strijd.
  Origineel: Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu der Kampf.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
De beste Der Kampf ums Recht van Rudolf von Jhering citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Rudolf von Jhering

Rudolf von Jhering (Aurich, 22 augustus 1818 - Göttingen, 17 september 1892) was een Duits jurist. Hij doceerde Romeins recht aan de universiteit van Göttingen.
Aanvankelijk lag bij hem de nadruk op een rechtshistorische benadering, later op een rechts-sociologische. In zijn latere werk betoogde hij dat het recht de individuele en de maatschappelijke belangen dient te beschermen door samenspel en beperking van de mogelijkheid van conflicten. Daarbij kende hij veel betekenis toe aan de praktische bruikbaarheid van regels, meer dan aan theoretische beschouwingen. Hij zette dit uiteen in Der Zweck im Recht (Het doel van het recht), een werk dat onvoltooid bleef maar wel gepubliceerd werd.
Hij introduceerde nieuwe begrippen zoals een onderscheid tussen positief en negatief belang en mogelijke aansprakelijkheid bij het veronachtzamen van te respecteren belangen van de wederpartij bij onderhandelingen, 'culpa in contrahendo' (schuld bij contractsluiting). Deze begrippen zijn ook in het huidige Duitse recht (evenals in het Nederlandse) terug te vinden.

Bron Wikipedia