Citaten uit Der Zweck im Recht van Rudolf von Jhering

Citaten 1 t/m 5 van 5.

 • Dat de wolven om vrijheid schreeuwen is begrijpelijk. Maar wanneer de schapen mee gaan schreeuwen, bewijzen ze alleen dat ze schapen zijn.
  Origineel: Daß die Wölfe nach Freiheit schreien, ist begreiflich. Wenn aber die Schafe in ihr Geschrei einstimmen, so beweisen sie damit nur, daß sie Schafe sind.
  Bron: Der Zweck im Recht
  Rudolf von Jhering
  - +
  +3
 • Eer is de juridische waarde van de persoon; het vereist de wettelijke erkenning van de mens als persoon.
  Origineel: Ehre ist der Rechtswert der Person, sie hat die rechtliche Anerkennung des Menschen als Person zur Voraussetzung.
  Bron: Der Zweck im Recht
  Rudolf von Jhering
  - +
  +1
 • De kluizenaar zondigt tegen de maatschappij omdat hij haar berooft van diensten die hij had kunnen verlenen.
  Origineel: Der Einsiedler versündigt sich gegen die Gesellschaft, denn er entzieht ihr die Dienste, die er im Stande wäre, ihr zu leisten.
  Bron: Der Zweck im Recht II
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
 • De publieke opinie is de tuchtmeesteres van de moraal.
  Origineel: Die öffentliche Meinung ist die Zuchtmeisterin des Sittlichen.
  Bron: Der Zweck im Recht II
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
 • Er is geen handeling die op zichzelf slecht is.
  Origineel: Es gibt keine Handlung, die an sich böse wäre.
  Bron: Der Zweck im Recht
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
De beste Der Zweck im Recht van Rudolf von Jhering citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Rudolf von Jhering

Rudolf von Jhering (Aurich, 22 augustus 1818 - Göttingen, 17 september 1892) was een Duits jurist. Hij doceerde Romeins recht aan de universiteit van Göttingen.
Aanvankelijk lag bij hem de nadruk op een rechtshistorische benadering, later op een rechts-sociologische. In zijn latere werk betoogde hij dat het recht de individuele en de maatschappelijke belangen dient te beschermen door samenspel en beperking van de mogelijkheid van conflicten. Daarbij kende hij veel betekenis toe aan de praktische bruikbaarheid van regels, meer dan aan theoretische beschouwingen. Hij zette dit uiteen in Der Zweck im Recht (Het doel van het recht), een werk dat onvoltooid bleef maar wel gepubliceerd werd.
Hij introduceerde nieuwe begrippen zoals een onderscheid tussen positief en negatief belang en mogelijke aansprakelijkheid bij het veronachtzamen van te respecteren belangen van de wederpartij bij onderhandelingen, 'culpa in contrahendo' (schuld bij contractsluiting). Deze begrippen zijn ook in het huidige Duitse recht (evenals in het Nederlandse) terug te vinden.

Bron Wikipedia