Citaten uit Geist des römischen Rechts van Rudolf von Jhering

Citaten 1 t/m 2 van 2.

 • Het idee dat de mens vrij is, is moeilijker te vinden geweest dan het idee dat de aarde rond de zon beweegt; voor de eerste is er geen Copernicus geweest.
  Origineel: Der Gedanke, daß der Mensch frei ist, ist schwieriger zu finden gewesen, als der, daß die Erde sich um die Sonne bewege; für ersteren läßt sich kein Kopernikus benennen.
  Bron: Geist des römischen Rechts
  Rudolf von Jhering
  - +
  +1
 • Elke tijd is een raadsel, dat niet hijzelf oplost, maar de toekomst.
  Origineel: Jede Zeit ist ein Rätsel, das nicht sie selber, sondern erst die Zukunft löst
  Bron: Geist des römischen Rechts
  Rudolf von Jhering
  - +
   0
De beste Geist des römischen Rechts van Rudolf von Jhering citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Rudolf von Jhering

Rudolf von Jhering (Aurich, 22 augustus 1818 - Göttingen, 17 september 1892) was een Duits jurist. Hij doceerde Romeins recht aan de universiteit van Göttingen.
Aanvankelijk lag bij hem de nadruk op een rechtshistorische benadering, later op een rechts-sociologische. In zijn latere werk betoogde hij dat het recht de individuele en de maatschappelijke belangen dient te beschermen door samenspel en beperking van de mogelijkheid van conflicten. Daarbij kende hij veel betekenis toe aan de praktische bruikbaarheid van regels, meer dan aan theoretische beschouwingen. Hij zette dit uiteen in Der Zweck im Recht (Het doel van het recht), een werk dat onvoltooid bleef maar wel gepubliceerd werd.
Hij introduceerde nieuwe begrippen zoals een onderscheid tussen positief en negatief belang en mogelijke aansprakelijkheid bij het veronachtzamen van te respecteren belangen van de wederpartij bij onderhandelingen, 'culpa in contrahendo' (schuld bij contractsluiting). Deze begrippen zijn ook in het huidige Duitse recht (evenals in het Nederlandse) terug te vinden.

Bron Wikipedia