Citaten van Romeinse wijsheden

Citaten 71 t/m 80 van 1529.

 • Marcus Aurelius Elk mens is blij met iets anders. Ik ben gelukkig als mijn innerlijke kompas goed functioneert en zich niet afwendt van de mensen en hun lotgevallen, maar alles welwillend bekijkt en elk ding aanvaardt en gebruikt in overeenstemming met zijn waarde.
  Bron: Ta eis heauton VIII, 43
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer (121 - 180)
  - +
  +54
 • Horatius Tegenspoed legt het karakter bloot, voorspoed bedekt het.
  Horatius
  Romeins dichter (65 v. Chr. - 8 v. Chr.)
  - +
  +54
 • Marcus Aurelius De smaragd verliest zijn waarde niet bij gebrek aan lof.
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer (121 - 180)
  - +
  +53
 • Marcus Aurelius Beslis van uur tot uur krachtig, gelijk een Romein en een man betaamt, om wat er gedaan moet worden te doen met een onberispelijke en natuurlijke waardigheid, met humaniteit, onafhankelijkheid en rechtvaardigheid.
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer (121 - 180)
  - +
  +52
 • Augustinus De doden zijn niet afwezig, zij zijn alleen onzichtbaar.
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader (354 - 430)
  - +
  +51
 • Julius Caesar Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen.
  Julius Caesar
  Romeins keizer (101 v. Chr. - 44 v. Chr.)
  - +
  +51
 • Juvenalis Als het geld toeneemt, groeit ook de hebzucht.
  Origineel: Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crevit.
  Bron: Saturae
  Juvenalis
  Romeins dichter (Rond 2e eeuw na Chr.)
  - +
  +50
 • Ovidius Alles verandert, niets vergaat.
  Origineel: Omnia mutantur, nihil interit.
  Bron: Metamorfosen
  Ovidius
  Romeins dichter (43 v. Chr. - 17)
  - +
  +49
 • Seneca Wanneer men wil genezen, is men reeds half gezond.
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver (5 v. Chr. - 65)
  - +
  +49
 • Augustinus God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten.
  Bron: Het verhaal van het christendom
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader (354 - 430)
  - +
  +48
De beste Romeinse wijsheden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)