Citaten van A. de Savornin Lohman

A. de Savornin Lohman

A. de Savornin Lohman

Nederlands politicus

Leefde van: 1837-1924

Categorie: Politiek | : Nederland

 • Een oprecht mens kan zich desnoods elke slavernij laten welgevallen, alleen de slavernij des geestes niet.

Citaten 1 t/m 9 van 9.

 • Een oprecht mens kan zich desnoods elke slavernij laten welgevallen, alleen de slavernij des geestes niet.
  Bron: Verzamelde opstellen 1, 6
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
  +2
 • De kerk verdeelt, het evangelie verenigt.
  Bron: De scheidslijn 39
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
  +1
 • Een bitter voorsmaak van onzekere toekomst, die aan alle geluk, op deze droevige aarde, een grondtoon van weemoed geeft.
  Bron: Vragensmoede 123
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
  +1
 • Het einde van de meeste, misschien van alle levens, is berusting.
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
  +1
 • De maatschappij bestaat niet uit een hoop mensen, maar uit een groot aantal kringen.
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
   0
 • Kerkelijke verdeeldheid hangt met de menselijke natuur samen.
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
   0
 • Zodra wij zelven gevoelen en doen gevoelen, dat te leven voor anderen ons aller roeping is, zulllen in alle rangen en standen de persoonlijke behoeften verminderen.
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
   0
 • Ware liegde openbaart zich eerst wanneer zij zich aan plichtsvervulling onderwerpt.
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
  -1
 • Er is iets wat hoger staat dan liefde en toewijding, namelijk de plicht.
  Bron: Verzamelde opstellen 154
  ― A. de Savornin Lohman
  - +
  -2
De beste A. de Savornin Lohman citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over A. de Savornin Lohman

Jhr. Alexander Frederik de Savornin Lohman (Groningen, 29 mei 1837 – 's-Gravenhage, 11 juni 1924) was een van de belangrijkste voormannen van de CHU begin twintigste eeuw.
Savornin Lohmans politieke loopbaan begon als gevolg van zijn betrokkenheid bij een conflict over christelijk onderwijs in 's-Hertogenbosch, waar hij in 1872 tot raadsheer bij het Gerechtshof was bevorderd. Hierdoor kwam hij in contact met Abraham Kuyper die hij tijdens diens overspannenheid in 1876 en 1877 verving als hoofdredacteur van het dagblad De Standaard.
Bij volgende projecten van Kuyper (schoolstrijd met volkspetitionnement, oprichting VU, oprichting ARP, Doleantie) was hij - hoewel vaak met de nodige tegenzin - vanwege zijn juridische kennis een belangrijke steun voor deze.
Als gematigd protestants staatsman was De Savornin Lohman tot op hoge leeftijd een van de belangrijkste adviseurs van koningin Wilhelmina. Zowel in 1903 als in 1912 werd hem het vicepresidentschap van de Raad van State aangeboden, maar hij verkoos het in de Kamer te blijven.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van A. de Savornin Lohman?

De twee beroemdste citaten van A. de Savornin Lohman zijn:

 • "Een oprecht mens kan zich desnoods elke slavernij laten welgevallen, alleen de slavernij des geestes niet."
 • "De kerk verdeelt, het evangelie verenigt."

Wat zijn beroemde boeken van A. de Savornin Lohman?

Een aantal beroemde boeken van A. de Savornin Lohman zijn "Verzamelde opstellen", "De scheidslijn" en "Vragensmoede".

Wanneer leefde A. de Savornin Lohman?

A. de Savornin Lohman is geboren in 1837 en gestorven in het jaar 1924.

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs