Citaten van Angela Davis

Angela Davis

Angela Davis

Amerikaanse filosofe, schrijfster en politiek activiste

Leefde van: 1944 -

Categorie: Politiek | Filosofen | Schrijvers (Hedendaags) Land: FlagVerenigde Staten

Geboren: 25 januari 1944

 • Wanneer kinderen naar scholen gaan die meer waarde hechten aan discipline en veiligheid dan aan kennis en intellectuele ontwikkeling, dan gaan ze naar scholen die voorbereiden voor de gevangenis.
 • Het idee van vrijheid is inspirerend. Maar wat betekent het? Als je in politieke zin vrij bent, maar geen eten hebt, wat is dat dan? De vrijheid om te verhongeren?
 • In deze maatschappij, die wordt gedomineerd door winstgevende projecten van monopolistische bedrijven, is gezondheid hardhandig omgezet in een gebruiksartikel- een gebruiksartikel dat rijke mensen zich kunnen veroorloven, maar dat al te vaak volledig buiten het bereik van anderen ligt.
 • Racisme is in de eerste plaats een wapen dat door de rijken wordt gebruikt om de winsten die ze binnenhalen te vergroten door zwarte arbeiders minder te betalen voor hun werk.
 • Ik kan moeilijk diversiteit accepteren als synoniem voor rechtvaardigheid. Diversiteit is een bedrijfsstrategie.
 • Muren die zijwaarts zijn gedraaid zijn bruggen.
 • Onzichtbaar, repetitief, vermoeiend, onproductief, passief - dit zijn de bijvoeglijke naamwoorden die het beste het karakter van huishoudelijk werk weergeven.
 • Het is zowel vernederend als pijnlijk om te ontdekken dat een hele generatie na de gebeurtenissen die mij als een publieke persoonlijkheid hebben gedefinieerd, ik slechts als een kapsel wordt herinnerd.
 • Progressieve kunst kan mensen helpen om te leren wat er aan de hand is in de maatschappij waarin zij leven.
 • We leven in een samenleving van opgelegde vergeetachtigheid, een samenleving die afhankelijk is van publieke amnesie.
 • We weten dat de weg naar vrijheid altijd achtervolgd wordt door de dood.
 • Geen mars, beweging of agenda die mannelijkheid in de smalste termen definieert en probeert vrouwen mindere partners te maken in deze zoektocht naar gelijkheid kan als een positieve stap worden beschouwd.
 • Gerechtigheid is ondeelbaar. U kunt niet beslissen wie burgerrechten krijgt en wie niet.
 • Zonder slavernij zou de doodstraf waarschijnlijk in Amerika zijn afgeschaft. Slavernij werd een toevluchtsoord voor de doodstraf.
 • Als ze 's morgens voor mij komen, komen ze 's nachts voor jou.
+12

Citaten 1 t/m 10 van 37.

 • Wanneer kinderen naar scholen gaan die meer waarde hechten aan discipline en veiligheid dan aan kennis en intellectuele ontwikkeling, dan gaan ze naar scholen die voorbereiden voor de gevangenis.
  Origineel: When children attend schools that place a greater value on discipline and security than on knowledge and intellectual development, they are attending prep schools for prison.
  Angela Davis
  - +
  +6
 • Het idee van vrijheid is inspirerend. Maar wat betekent het? Als je in politieke zin vrij bent, maar geen eten hebt, wat is dat dan? De vrijheid om te verhongeren?
  Origineel: The idea of freedom is inspiring. But what does it mean? If you are free in a political sense but have no food, what's that? The freedom to starve?
  Angela Davis
  - +
  +5
 • In deze maatschappij, die wordt gedomineerd door winstgevende projecten van monopolistische bedrijven, is gezondheid hardhandig omgezet in een gebruiksartikel- een gebruiksartikel dat rijke mensen zich kunnen veroorloven, maar dat al te vaak volledig buiten het bereik van anderen ligt.
  Origineel: In this society, dominated as it is by the profit-seeking ventures of monopoly corporations, health has been callously transformed into a commodity - a commodity that those with means are able to afford, but that is too often entirely beyond the reach of others.
  Angela Davis
  - +
  +4
 • Racisme is in de eerste plaats een wapen dat door de rijken wordt gebruikt om de winsten die ze binnenhalen te vergroten door zwarte arbeiders minder te betalen voor hun werk.
  Origineel: Racism, in the first place, is a weapon used by the wealthy to increase the profits they bring in by paying Black workers less for their work.
  Angela Davis
  - +
  +3
 • Ik kan moeilijk diversiteit accepteren als synoniem voor rechtvaardigheid. Diversiteit is een bedrijfsstrategie.
  Origineel: I have a hard time accepting diversity as a synonym for justice. Diversity is a corporate strategy.
  Angela Davis
  - +
  +2
 • Racisme is een veel clandestiener, veel meer verborgen soort fenomeen, maar tegelijkertijd is het misschien veel verschrikkelijker dan het ooit is geweest.
  Origineel: Racism is a much more clandestine, much more hidden kind of phenomenon, but at the same time it's perhaps far more terrible than it's ever been.
  Angela Davis
  - +
  +2
 • Gevangenissen zijn ontworpen om mensen te breken, om de gevangen om te vormen tot exemplaren in een dierentuin: gehoorzaam aan de bewakers, maar gevaarlijk voor elkaar.
  Origineel: Jails and prisons are designed to break human beings, to convert the population into specimens in a zoo - obedient to our keepers, but dangerous to each other.
  Angela Davis
  - +
  +1
 • Gevangenissen zorgen niet voor het verdwijnen van de sociale problemen, er verdwijnen mensen. Dakloosheid, werkloosheid, drugsverslaving, geestesziekten en analfabetisme zijn slechts enkele van de problemen die uit het zicht van het publiek verdwijnen wanneer de mensen die hiermee worstelen verbannen zijn naar kooien.
  Origineel: Prisons do not disappear social problems, they disappear human beings. Homelessness, unemployment, drug addiction, mental illness, and illiteracy are only a few of the problems that disappear from public view when the human beings contending with them are relegated to cages.
  Angela Davis
  - +
  +1
 • Het is zowel vernederend als pijnlijk om te ontdekken dat een hele generatie na de gebeurtenissen die mij als een publieke persoonlijkheid hebben gedefinieerd, ik slechts als een kapsel wordt herinnerd.
  Origineel: It is both humiliating and humbling to discover that a single generation after the events that constructed me as a public personality, I am remembered as a hairdo.
  Angela Davis
  - +
  +1
 • Het werk van de politieke activist brengt onvermijdelijk een zekere spanning met zich mee tussen de noodzaak om een standpunt in te nemen op hedendaagse ontwikkelingen en de wens dat iemands bijdragen de tand des tijds op de een of andere manier zullen overleven.
  Origineel: The work of the political activist inevitably involves a certain tension between the requirement that position be taken on current issues as they arise and the desire that one's contributions will somehow survive the ravages of time.
  Bron: Women, Culture & Politics (2011) 13
  Angela Davis
  - +
  +1
De beste Angela Davis citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Angela Davis

Angela Yvonne Davis (Birmingham, 26 januari 1944) is een Amerikaans feministisch filosoof, schrijver, activist en professor. Ze doceert al verschillende decennia aan universiteiten overal in de Verenigde Staten, Europa, Afrika, de Caraïben en de voormalige Sovjet-Unie. Daarnaast heeft ze een groot aantal artikelen, essays en boeken geschreven en uitgegeven.

Rond de tijd van Davis’ geboorte en haar jeugd verkeerden haar ouders zich in communistische kringen, zij waren goed bevriend met zwarte leden van de Communistische Partij. Haar omgeving heeft Davis sterk beïnvloed: zelf kan ze zich geen tijd herinneren dat ze niet een soort relatie met de partij had. Opgegroeid in een zuidelijke staat kreeg Davis al snel te maken met segregatie en racisme.

Davis werkte in 1969 en 1970 als docente filosofie aan de Universiteit van Californië, maar ze werd er ontslagen door haar associatie met de Communistische Partij en haar "opruiende taal". In 1980 en 1984 was ze kandidaat voor het vicepresidentschap van de Verenigde Staten namens de Communistische Partij.

Zij heeft een groot gedeelte van haar werk gewijd aan het onderzoeken naar en het schrijven over vrouwen en feminisme, en dan vooral over de onderdrukking van zwarte vrouwen. Davis schreef in 1981 Women, Race and Class, waarin ze de intersectie tussen de vrouwenbeweging, de zwarte bevrijdingsbeweging en de klassenstrijd behandelt.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Angela Davis?

De twee beroemdste citaten van Angela Davis zijn:

 • "Wanneer kinderen naar scholen gaan die meer waarde hechten aan discipline en veiligheid dan aan kennis en intellectuele ontwikkeling, dan gaan ze naar scholen die voorbereiden voor de gevangenis."
 • "Het idee van vrijheid is inspirerend. Maar wat betekent het? Als je in politieke zin vrij bent, maar geen eten hebt, wat is dat dan? De vrijheid om te verhongeren?"

Wanneer leefde Angela Davis?

Angela Davis is geboren in 1944.