Citaten van Bertrand Russell

Bertrand Russell

Bertrand Russell

Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950)

Leefde van: 1872 - 1970

Categorie: Filosofen | Wetenschappers Land: FlagVerenigd Koninkrijk

Geboren: 18 mei 1872 Gestorven: 2 februari 1970

 • De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.
 • Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
 • Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
 • Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk.
 • Zelfs wanneer alle deskundigen het met elkaar eens, dan kunnen ze het nog steeds mis hebben.
 • Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid.
 • De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.
 • Een van de symptomen van een op handen zijnde zenuwinzinking is het geloof dat je werk ontzettend belangrijk is, en dat het nemen van vakantie vele soorten rampen zal veroorzaken.
 • Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
 • Waarom is propaganda zo veel meer succesvol wanneer het haat bevordert dan wanneer het probeert om een vriendschappelijk gevoel te bevorderen?
 • Het is verstandig om zo nu en dan een vraagteken te plaatsen bij de dingen die u lang voor vanzelfsprekend hebt gezien.
 • Mannen worden onwetend geboren, niet dom. Ze worden dom gemaakt door onderwijs.
 • Bepaalde dingen missen die je wilt, is een onmisbaar deel van geluk.
 • Er zijn twee motieven om een boek te lezen: het ene, om er van te genieten; het andere, om er over te kunnen opscheppen.
 • Het enige dat de mensheid zal verlossen is samenwerking.
 • Verveling is dus een essentieel probleem voor de moralist, aangezien minstens de helft van de zonden van de mensheid veroorzaakt worden door de vrees hiervoor.
 • Machines beroven ons van twee dingen die vast en zeker een wezenlijk bestanddeel vormen van het menselijk geluk, namelijk spontaniteit en variatie.
 • De wiskunde, oprecht bekeken, bezit niet alleen waarheid, maar opperste schoonheid - een schoonheid koud en streng, als dat van beeldhouwwerk.
 • Ik heb me vaak afgevraagd wat kalkoenen van Kerstmis zouden vinden als ze denken konden. Ik ben bang dat ze het niet als een tijd van vrede en welwillendheid zouden zien.
 • Plichtsbesef is nuttig bij arbeid, maar aanstootgevend in persoonlijke relaties.
+17

Citaten 1 t/m 10 van 96.

 • De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.
  Origineel: The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.
  Bron: Mortals and Others (1935) The Triumph of Stupidity. Voor de volledige tekst zie russell-j.com
  Bertrand Russell
  - +
  +254
 • Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
  Origineel: Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom.
  Bron: Unpopular Essays (1950) Chapter 7: An Outline of Intellectual Rubbish
  Bertrand Russell
  - +
  +141
 • Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
  Origineel: Love should be a tree whose roots are deep in the earth, but whose branches extend into heaven.
  Bron: Marriage and Morals (1929) ch. 19. Voor de volledige tekst zie russell-j.com
  Bertrand Russell
  - +
  +58
 • Wat mensen echt willen is niet kennis, maar zekerheid.
  Origineel: What men really want is not knowledge, but certainty.
  Bron: The Listener Magazine 1964, Interview
  Bertrand Russell
  - +
  +44
 • Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk.
  Origineel: Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930). Voor de volledige tekst zie russell-j.com
  Bertrand Russell
  - +
  +39
 • Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid.
  Origineel: To conquer fear is the beginning of wisdom.
  Bron: Unpopular Essays (1950)
  Bertrand Russell
  - +
  +35
 • Zelfs wanneer alle deskundigen het met elkaar eens, dan kunnen ze het nog steeds mis hebben.
  Origineel: Even when the experts all agree, they may well be mistaken.
  Bron: Sceptical Essays (1928) On the Value of Scepticism. Voor de volledige tekst zie www.panarchy.org
  Bertrand Russell
  - +
  +35
 • De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.
  Origineel: Man needs, for his happiness, not only the enjoyment of this or that, but hope and enterprise and change.
  Bron: Unpopular Essays (1950) Philosophy and Politics
  Bertrand Russell
  - +
  +32
 • Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
  Origineel: Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
  Bron: The Autobiography of Bertrand Russell (1967) prologue
  Bertrand Russell
  - +
  +31
 • Een van de symptomen van een op handen zijnde zenuwinzinking is het geloof dat je werk ontzettend belangrijk is, en dat het nemen van vakantie vele soorten rampen zal veroorzaken.
  Origineel: One of the symptoms of approaching nervous breakdown is the belief that one's work is terribly important, and that to take a holiday would bring all kinds of disaster.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930) ch. 5. Voor de volledige tekst zie russell-j.com
  Bertrand Russell
  - +
  +31
De beste Bertrand Russell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Bertrand Russell

Brits wijsgeer en publicist, kleinzoon van de politicus Lord John Russell. Van gefortuneerden huize werd Russell, al vroeg wees, door een grootmoeder opgevoed en door huisleraren onderwezen. Hij had een ongelukkige jeugd. In 1890 schreef hij zich als student te Cambridge in voor wiskunde en filosofie. Niet zozeer de kwaliteit van het onderwijs als wel de vrienden die hij daar maakte, brachten de jonge Russell psychisch en intellectueel in beweging. Na zijn afstuderen in 1894 door Europa reizend, maakte hij in Berlijn kennis met kopstukken uit de Duitse socialistische beweging, maar keerde toch terug naar de wetenschap en begon in Cambridge promotieonderzoek naar de grondslagen en filosofie van wiskunde en logica. Het wetenschapsbedrijf zou een van de kentrekken van zijn veelbewogen leven worden. Russell manifesteerde zich ook in de samenleving. Bij voortduring koos hij maatschappelijke en politieke standpunten waarmee hij vriendenkring en publieke opinie tegen de haren in streek, alvorens hij er ook (late) erkenning voor kreeg (bijv. zijn steun voor vrouwenemancipatie, pacifisme, onderkenning van het totalitarisme van het Sovjetsysteem al in 1920, seksuele hervorming, gevaren van de atoombewapening). Russell, een 'onrustige' intellectueel, reisde veel, trouwde vier keer en had een enorme productie aan publicaties en spreekbeurten. In 1950 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur. In het werk van Russell als schrijver, docent, spreker en activist zijn vier velden te onderscheiden: wijsbegeerte van wiskunde en logica, kennisleer, ethiek en opvoeding, en ten slotte politieke activiteiten. Hij leverde belangrijke bijdragen aan de grondslagen van de wiskunde. en heeft zich sterk gemaakt voor de pacifistische beweging, was onder andere werkzaam bij het oorlogsmisdaden onderzoek in het ‘Vietnam-tribunaal’. Hij schreef ‘An outline of Philosophy’ en ‘New hopes for a changing world’. "Russell, Bertrand", Encarta(R) 98 Encyclopedie Winkler Prins Editie. Alle rechten voorbehouden.

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Bertrand Russell?

De twee beroemdste citaten van Bertrand Russell zijn:

 • "De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld."
 • "Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid."

Wat zijn beroemde boeken van Bertrand Russell?

Een aantal beroemde boeken van Bertrand Russell zijn "The Conquest of Happiness", "Unpopular Essays" en "Mortals and Others".

Wanneer leefde Bertrand Russell?

Bertrand Russell is geboren in 1872 en gestorven in het jaar 1970.