Citaten van Bertrand Russell

Bertrand Russell

Bertrand Russell

Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950)

Leefde van: 1872-1970

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | : Groot-Brittanië

Citaten 51 t/m 60 van 96.

 • Oorlog wordt door een grote meerderheid in elk beschaafd land als een kwaad gezien; maar dit voorkomt de oorlog niet.
  Origineel: War is recognized as an evil by an immense majority in every civilized country; but this recognition does not prevent war.
  Bron: Political Ideals (1917) Chapter II. Capitalism and the Wage System.
  ― Bertrand Russell
  - +
  +3
 • Als ik een medicus was, zou ik een vakantie voorschrijven aan elke patiënt die zijn werk belangrijk vond.
  Origineel: If I were a medical man, I should prescribe a holiday to any patient who considered his work important.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930) Ch. 5
  ― Bertrand Russell
  - +
  +2
 • De gelukzaligheid wordt bevorderd door het omgaan met personen met dezelfde smaak en vergelijkbare meningen.
  Origineel: Happiness is promoted by associations of persons with similar tastes and similar opinions.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930) Ch. 9
  ― Bertrand Russell
  - +
  +2
 • Het beste leven is dat leven waarin de creatieve impulsen de grootste rol spelen en de bezittelijke impulsen het kleinst.
  Origineel: The best life is the one in which the creative impulses play the largest part and the possessive impulses the smallest.
  Bron: Political Ideals (1917)
  ― Bertrand Russell
  - +
  +2
 • Men moet elk plezier waarderen dat anderen geen schade toebrengt.
  Origineel: Any pleasure that does no harm to other people is to be valued.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930) Ch. 10
  ― Bertrand Russell
  - +
  +2
 • Vaderlandsliefde is de bereidheid te doden en gedood te worden om onbelangrijke redenen.
  Origineel: Patriotism [is] the willingness to kill and be killed for trivial reasons.
  Bron: Sceptical Essays (1928) Ch. 13: Freedom in Society. Voor de volledige tekst zie: www.panarchy.org
  ― Bertrand Russell
  - +
  +2
 • Verandering is één ding, vooruitgang is iets anders. "Verandering" is wetenschappelijk, "vooruitgang" is ethisch; verandering is onbetwistbaar, terwijl vooruitgang een controversieel punt is.
  Origineel: Change is one thing, progress is another. "Change" is scientific, "progress" is ethical; change is indubitable, whereas progress is a matter of controversy.
  Bron: Unpopular Essays (1950) ch. 1: Philosophy and Politics
  ― Bertrand Russell
  - +
  +2
 • We moeten onderscheid maken tussen een humeur en zijn intellectuele expressie. Over humeur valt niet te twisten; het kan verbeteren door een gelukkige gebeurtenis, of door een verandering in onze lichamelijke conditie, maar het kan niet veranderen door argumenten.
  Origineel: We must distinguish between a mood and its intellectual expression. There is no arguing with mood; it can be changed by some fortunate event, or by a change in our bodily condition, but it cannot be changed by argument.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930) Ch. 2
  ― Bertrand Russell
  - +
  +2
 • Als iemand eeuwig zou leven, zouden de genoegens van het leven uiteindelijk onvermijdelijk hun smaak verliezen.
  Origineel: If one lived for ever the joys of life would inevitably in the end lose their savour.
  Bron: The Conquest of Happiness (1930) Ch. 2
  ― Bertrand Russell
  - +
  +1
 • Beschaafde mensen kunnen zonder liefde hun seksuele instincten niet volledig bevredigen.
  Origineel: Civilized people cannot fully satisfy their sexual instinct without love.
  Bron: Marriage and Morals (1929) Ch. 9
  ― Bertrand Russell
  - +
  +1
De beste Bertrand Russell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 6)

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs