Citaten van Blaise Pascal

Blaise Pascal

Blaise Pascal

Frans wis- en natuurkundige en filosoof

Leefde van: 1623-1662

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | : Frankrijk

 • Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.
 • Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had hem korter te maken.
 • Er is voldoende licht voor hen die slechts verlangen te zien, en voldoende duisternis voor hen die het tegenovergestelde willen.
 • De mensen verachten de religie, zij haten haar en zijn bang dat zij misschien waar is. Om dat te verhelpen moet men eerst aantonen dat de religie niet strijdig is met het verstand en eerbied verdient. Men moet haar naar waarde schatten, vervolgens haar aantrekkelijk maken en bij de goede mensen het
 • De oneindigheid is een bol, waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is.
 • Het heden is nooit ons einddoel; het verleden en het heden zijn onze middelen; alleen de toekomst is ons doel. Aldus leven wij nooit, maar hopen te leven; en doordat wij ons altijd voorbereiden om gelukkig te worden, is het onvermijdelijk dat wij het nooit zijn.
 • Nieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen praten.
 • Wat bij de dieren natuur is, noemen we bij de mens ellende.
 • De volmaaktheden der Natuur tonen aan dat zij het beeld van God is; haar onvolmaaktheden tonen aan dat ze slechts zijn beeld is.
 • Door de oneindigheid omvat het heelal mij en verzwelgt me als een stip; door de gedachte kan ik het heelal omvatten.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 122.

 • Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.
  Origineel: Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
  Bron: Pensées (1670)
  ― Blaise Pascal
  - +
  +109
 • Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had hem korter te maken.
  Origineel: Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte.
  Bron: Les Provinciales lettre 16
  ― Blaise Pascal
  - +
  +73
 • God kennen, en niet je eigen ellende, maakt trots. Je eigen ellende kennen en Jezus Christus niet, leidt tot wanhoop. Maar de kennis van Jezus Christus stelt ons vrij van trots en wanhoop; omdat we God vinden, onze ellende, en de enige manier om het te herstellen.
  Origineel: La connaissance de Dieu sans celle de notre misère fait l’orgueil. La connaissance de notre misère sans celle de Jésus-Christ fait le désespoir. Mais la connaissance de Jésus-Christ nous exempte et de l’orgueil, et du désespoir ; parce que nous y trouvons Dieu, notre misère, et la voie unique de la réparer.
  Bron: Pensées XV, II
  ― Blaise Pascal
  - +
  +72
 • Al het leed der mensen spruit hieruit voort, dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven.
  Origineel: Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.
  Bron: Pensées
  ― Blaise Pascal
  - +
  +67
 • De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
  Origineel: Il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible.
  Bron: De l’esprit géométrique § 26-27
  ― Blaise Pascal
  - +
  +47
 • Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts om ze toe te passen.
  Origineel: Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu'à les appliquer.
  Bron: Pensées
  ― Blaise Pascal
  - +
  +40
 • In ieder mens is er een oneindige afgrond die men alleen met God kan vullen.
  Origineel: Mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire que par Dieu même.
  Bron: Pensées Morale chrétienne
  ― Blaise Pascal
  - +
  +40
 • De voornaamste kwaal van de mens is zijn tomeloze nieuwsgierigheid naar dingen die hij niet kan doorgronden.
  Origineel: La maladie principale de l'homme est la curiosité inquiète des choses qu'il ne peut savoir.
  Bron: Pensées (1670)
  ― Blaise Pascal
  - +
  +37
 • De beste boeken zijn die, waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijven.
  Origineel: Les meilleurs livres sont ceux que ceux qui les lisent croient qu'ils auraient pu faire.
  Bron: Pensées p.427
  ― Blaise Pascal
  - +
  +35
 • De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd.
  Origineel: Les inventions des hommes de siècle en siècle vont de même, la bonté et la malice du monde en général en est de même.
  Bron: Pensées Vanité
  ― Blaise Pascal
  - +
  +35
De beste Blaise Pascal citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Blaise Pascal

Pascal was de zoon van Étienne Pascal, belastingrechter in Clermont-Ferrand. Na de dood van diens vrouw, Antoinette Bégon, die overleed toen Pascal 4 jaar was, verkocht zijn vader zijn werk door aan zijn broer, zodat hij zich geheel aan de opvoeding van zijn kinderen kon wijden. Ze verhuisden in 1631 naar Parijs.
Vader Pascal onderwees zijn kinderen zelf. Al vroeg ontdekte hij daardoor de uitzonderlijke talenten van zijn zoon. Pascal had al ongeveer vanaf zijn 7e jaar een onstuitbare leergierigheid op het gebied van de wiskunde en de mechanica.
Pascal correspondeerde behalve met Fermat ook met Christiaan Huygens, Gottfried Leibniz en andere grote wiskundigen van de Gouden Eeuw. Hoewel Fermat en Pascal elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet, is hun samenwerking altijd positief geweest en stimuleerden ze elkaar om oplossingen voor steeds nieuwe vraagstukken te vinden.
Pascal is nooit getrouwd. Toen zijn twee jaar jongere zuster Jacqueline intrad in het klooster kreeg het geloof een grote betekenis voor hem. Door de controverse met de jezuïeten verdiepte Pascal zich in de theologie en nam het wetenschappelijk werk een minder belangrijke plaats in.
Pascal was van jongs af veel ziek en leed vaak aan hoofd- en kiespijn. Om die pijnen te vergeten dwong hij zich buitengewoon intensief werkzaam te zijn in de wetenschap en in de theologie. In de laatste jaren van zijn korte leven - hij werd slechts 39 - raakte hij meer en meer overtuigd van de waarheid van het christelijke geloof. Hij verkocht zijn goederen en hielp armen en zieken waarbij hij zelf heel eenvoudig leefde. Na zijn dood onderzocht men zijn lichaam en stelde een buitengewone compacte hersenmassa vast die tegen een verdikte fontanel drukte, wat zijn pijnen voor een deel verklaarde.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Blaise Pascal?

De twee beroemdste citaten van Blaise Pascal zijn:

 • "Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent."
 • "Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had hem korter te maken."

Wat zijn beroemde boeken van Blaise Pascal?

Een aantal beroemde boeken van Blaise Pascal zijn "Pensées", "Les Provinciales" en "Discours sur les passions de l'amour".

Wanneer leefde Blaise Pascal?

Blaise Pascal is geboren in 1623 en gestorven in het jaar 1662.

Trefwoorden in deze citaten: