Citaten van C. J. Wijnaendts Francken

C. J. Wijnaendts Francken

C. J. Wijnaendts Francken

Nederlands letterkundige en filosoof

Leefde van: 1863-1944

Categorie: Filosofen | : Nederland

 • Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent.
 • Bescheidenheid beveiligt als een pantser, waarop vele afgeschoten pijlen afstuiten, die slechts de ijdelheid vermogen te kwetsen.
 • Een droeve glimlach verraadt dikwijls meer meegevoel dan tranen.
 • Men moet over een grote woordenschat beschikken om zich kort te kunnen uitdrukken.
 • Velen kweken hun droefheid als een tedere plant die zij niet graag zien sterven.
 • Zelfgenoegzaamheid is het pantser van de dwazen.
 • Aalmoezen zijn stukjes pasmunt die rijken wegschenken van het deel dat ze de armen hebben onthouden.
 • Geestigheid wordt geboren uit het verstand, humor bovenal uit het hart.
 • Het zegel van geheimhouding is gemaakt van een soort was die gemakkelijk smelt.
 • Om van goed toe kwaad te vervallen, volstaat één misstap; maar om van kwaad tot goed over te gaan, moet een gehele weg worden doorlopen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 181.

 • Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +56
 • Door weinig van anderen te verwachten spaart men zich veel teleurstelling.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +36
 • Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +20
 • Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +16
 • Men moet wel zelf zijn geluk smeden, maar niet anderen daartoe als aambeeld gebruiken.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +16
 • Vaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegeven.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +15
 • Bescheidenheid beveiligt als een pantser, waarop vele afgeschoten pijlen afstuiten, die slechts de ijdelheid vermogen te kwetsen.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +13
 • Jongetje met examen zoekt jongetje met mazelen om samen te spelen.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +10
 • De schoonste dromen droomt men wakend.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +8
 • Een droeve glimlach verraadt dikwijls meer meegevoel dan tranen.
  ― C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +8
De beste C. J. Wijnaendts Francken citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over C. J. Wijnaendts Francken

Cornelis Johannes Francken werd geboren als zoon van dr. Walraven Francken (1822-1894), predikant te Rotterdam en diens tweede vrouw Maria Wijnaendts (1835-1864), lid van de familie Wijnaendts, tevens dochter van een predikant, in Warnsveld. Uit dit huwelijk werd Cornelis Johannes Francken in 1863 geboren. Zijn moeder stierf twee maanden na de bevalling, waardoor Francken in 1876 de erfenis van zijn grootvader ds. Cornelis Johannes Wijnaendts (1801-1876) ontving, zijnde diens enige erfgenaam. De opvoeding van Cornelis Francken werd toevertrouwd aan Anna Keitel, die overleed in 1875. Na het gymnasium ging hij in 1881 plant- en dierkunde studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht in Utrecht. Tijdens zijn opleiding werkte Francken onder andere samen met Franciscus Donkers en Hugo de Vries. In december 1888 legde hij cum laude het doctoraal examen af.
Na zijn leraarschap studeerde Wijnaendts Francken tussen 1898 en 1902 wijsbegeerte, psychologie en ethiek aan de universiteiten van Jena, Zürich, Berlijn en aan de Sorbonne. In die periode publiceerde hij diverse werken met daarin zijn kijk op de levensvragen.
Sinds 1899 was hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In 1935 stelde hij bij die Maatschappij de Dr. Wijnaendts Francken-prijs in, een literatuurprijs die iedere twee jaar wordt toegekend voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek. In 1938 besloot de Maatschappij hem tot erelid te benoemen.

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van C. J. Wijnaendts Francken?

De twee beroemdste citaten van C. J. Wijnaendts Francken zijn:

 • "Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent."
 • "Door weinig van anderen te verwachten spaart men zich veel teleurstelling."

Wat zijn beroemde boeken van C. J. Wijnaendts Francken?

Een aantal beroemde boeken van C. J. Wijnaendts Francken zijn "Sociale Ethiek", "De humor als wereldbeschouwing" en "Napoleon".

Wanneer leefde C. J. Wijnaendts Francken?

C. J. Wijnaendts Francken is geboren in 1863 en gestorven in het jaar 1944.

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs