Citaten van Democritus

Democritus

Democritus

Grieks geleerde, astronoom en filosoof

Leefde van: 460 v. Chr. - 380 v. Chr.

Categorie: Filosofen | Wetenschappers Land: FlagGriekenland

 • Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen.
 • De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden.
 • De mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen; wij zijn nog geen mensen, we moeten het dagelijks worden.
 • De mensen, die voor de dood vluchten, jagen hem toch na.
 • Beleefdheid is de olie die de onderlinge wrijving vermindert.
 • Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.
 • Als geen matigheid wordt betracht, zullen de grootste genoegens de grootste pijn met zich meebrengen.
 • Zeker weten we niets, want de waarheid ligt in de diepte.
 • Wie onrecht begaat, is ongelukkiger dan wie onrecht ondergaat.
 • Begeer niet alles te weten, opdat gij niet in alles onwetend blijft.
 • De mens, een microkosmos.
 • Zich door een vrouw te laten beheersen is voor een man de ergste smaad.
 • Toch zal het duidelijk zijn dat het ondoenlijk is te weten te komen, hoe elk ding in werkelijkheid is.
 • De goede mens bekommert zich niet over de blaam der slechten.
 • Harmonie van ideeën brengt vriendschap tot stand.
 • De schoonste reden. die men over onze tijd kan houden, zou zijn: Over de kunst, te huis te blijven.
+13

Citaten 1 t/m 10 van 21.

 • Het tevele bijeengaren van bezit voor de kinderen is een voorwendsel van hebzucht en verraadt het eigen karakter.
  Democritus
  - +
  +33
 • Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen.
  Democritus
  - +
  +25
 • De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden.
  Democritus
  - +
  +16
 • De mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen; wij zijn nog geen mensen, we moeten het dagelijks worden.
  Democritus
  - +
  +14
 • De mensen, die voor de dood vluchten, jagen hem toch na.
  Democritus
  - +
  +14
 • Beleefdheid is de olie die de onderlinge wrijving vermindert.
  Democritus
  - +
  +13
 • Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.
  Democritus
  - +
  +12
 • Als geen matigheid wordt betracht, zullen de grootste genoegens de grootste pijn met zich meebrengen.
  Democritus
  - +
  +9
 • Voor een wijs man staat de hele wereld open; want de hele kosmos is het vaderland van een voortreffelijk karakter.
  Democritus
  - +
  +8
 • Zeker weten we niets, want de waarheid ligt in de diepte.
  Bron: Fragmenten 117
  Democritus
  - +
  +5
De beste Democritus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Democritus

Democritus van Abdera (ca. 460 v.Chr. – ca. 370 v.Chr.) was een Grieks filosoof, astronoom, wiskundige en reiziger. Hij wordt gerekend tot de presocraten en stond bekend als 'de lachende filosoof'.

Samen met zijn leermeester Leucippus was hij de grondlegger van het atomisme, waarmee ze reageerden op de Eleaten. De kosmos bestond volgens het atomisme uit leegte (het niet-bestaande) en lichamen (atomen, het bestaande) in een oneindige ruimte. Die lichamen zijn eeuwig en kunnen bewegen.
Democritus schreef veel: zestig titels zijn bekend. Die gingen over ethiek, natuurfilosofie, wiskunde, muziek, poëzie en technische thema's. Daarvan zijn voornamelijk enkele ethische stellingen overgeleverd.
In Duitsland schreef Christoph Martin Wieland een satirisch-filosofische roman over Democritus, Geschichte der Abderiten (1774-80). De jonge Karl Marx en Friedrich Nietzsche gaven blijk van grote interesse in de Abderiet.
Bertrand Russell meende dat de zienswijze van Democritus opmerkelijk aansloot bij die van de moderne wetenschap.
Karl Popper bewonderde zijn rationalisme, humanisme en vrijheidsliefde. Het inzicht dat instituties als taal en recht mensenwerk zijn, laat hij teruggaan op Democritus en Protagoras.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Democritus?

De twee beroemdste citaten van Democritus zijn:

 • "Het tevele bijeengaren van bezit voor de kinderen is een voorwendsel van hebzucht en verraadt het eigen karakter."
 • "Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen."

Wat zijn beroemde boeken van Democritus?

Een aantal beroemde boeken van Democritus zijn "Fragmenten", "Ethica" en "Tegen de geleerden".

Wanneer leefde Democritus?

Democritus is geboren in 460 v. Chr. en gestorven in het jaar 380 v. Chr..