Citaten van Dirk Coster

Dirk Coster

Nederlands schrijver

Leefde van: 1887 - 1956

Categorie: Schrijvers (Nederlands) | Schrijvers (Hedendaags) Land: FlagNederland

Geboren: 7 juli 1887 Gestorven: 8 oktober 1956

 • Het is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen ontwaken. Zulk een droom is ook het leven.
 • Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme.
 • Het kind ontleent zijn feitelijke ervaringen aan het leven, maar de sleutel waarmee het zich deze ervaringen verklaart, ontleent het aan het leven van de ouders.
 • De liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien.
 • Er bestaat niet één liefde in één mensenleven. Doch er bestaan wel vele liefden voor één mens, die elkaar opvolgen in de tijd.
 • Zoals in het christendom de bewustwording van de ziel en haar uiterste mogelijkheden de mens tot een onmenselijk ascetisme gedreven heeft, zo heeft de bewustwording van de persoonlijkheid geleid tot een onmenselijk egoïsme.
 • De ziel zelf is geluk doch aan het leven wordt zij zich van dit geluk bewust.
 • Tranen zijn een droeve wijze om zich te,voelen leven, en zich te voelen leven is altijd nog geluk.
 • Aan het leven loutert zich de levenskracht tot liefde.
 • Er zijn in het mensenleven twee ogenblikken die alles beslissen: het ogenblik waarop de mens voor het eerst waarachtig liefheeft, en dat waarop hij voor het eerst de evangeliën leest en ze verstaat als voor hem alleen gesproken. Soms is het ene ogenblik de ingang tot het andere.
 • Een uit vrees geboren ascetisme heeft als enig geestelijk resultaat, een geweldige wrok tegen het leven dat aan het bereik van de mens werd onttrokken, en de drang om ook aan anderen de toegang tot dit leven af te snijden.
+8

Citaten 1 t/m 10 van 40.

 • Het is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen ontwaken. Zulk een droom is ook het leven.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +23
 • Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme.
  Dirk Coster
  - +
  +15
 • Zij die het kind tot enig doel van hun huwelijk maken, maken dit kind tot symbool van een vreugdeloze berusting.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +14
 • Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +13
 • Het kind ontleent zijn feitelijke ervaringen aan het leven, maar de sleutel waarmee het zich deze ervaringen verklaart, ontleent het aan het leven van de ouders.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +9
 • De liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +8
 • De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +6
 • Zonder de vrije macht van de ziel om één en dezelfde mens altijd weer anders lief te hebben zou het huwelijk onbestaanbaar zijn en een forceren van de natuur.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +6
 • Er bestaat niet één liefde in één mensenleven. Doch er bestaan wel vele liefden voor één mens, die elkaar opvolgen in de tijd.
  Dirk Coster
  - +
  +5
 • De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand.
  Bron: Marginalia
  Dirk Coster
  - +
  +4
De beste Dirk Coster citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Dirk Coster

Coster begon met zestien jaar bij de De Groene Amsterdammer. Naar aanleiding van zijn boek Werk en wezen der kritiek ontstond er in 1912 een polemiek tussen Coster en Willem Kloos. Zijn werk wordt zowel geroemd als verguisd. Bij de redactie van het in de jaren dertig toonaangevende literaire tijdschrift Forum kon hij geen goed doen en E. du Perron schreef het kritische Uren met Dirk Coster. Later nam hij daar iets van terug, omdat hij hem erkende als een medestrijder tegen het nationaalsocialisme. Na de Tweede Wereldoorlog was Costers rol op het literaire toneel uitgespeeld. In 1954 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Dirk Coster?

De twee beroemdste citaten van Dirk Coster zijn:

 • "Het is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen ontwaken. Zulk een droom is ook het leven."
 • "Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme."

Wanneer leefde Dirk Coster?

Dirk Coster is geboren in 1887 en gestorven in het jaar 1956.