Citaten van Epictetus

Epictetus

Epictetus

Romeins stoïcijns filosoof

Leefde van: 50-130

Categorie: Filosofen | : Rome

 • Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
 • Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken.
 • Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken.
 • Wie een goede schoonzoon heeft, vindt een zoon; wie een slechte schoonzoon heeft, verliest een dochter.
 • Niemand is vrij die niet zichzelf de baas is.
 • Als u goed wilt zijn neem dan eerst aan dat je slecht bent.
 • Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is
voltooid.
 • Wij behoren het geluk te genieten wanneer wij het hebben, zoals de vruchten in de herfst.
 • Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnend filosoof zichzelf, een volleerd wijsgeer echter geen van beide.
 • Niet de dingen zelf brengen de mensen in verwarring, maar hun meningen over de dingen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 43.

 • Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
  ― Epictetus
  - +
  +773
 • Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken.
  ― Epictetus
  - +
  +364
 • Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken.
  ― Epictetus
  - +
  +122
 • Wie een goede schoonzoon heeft, vindt een zoon; wie een slechte schoonzoon heeft, verliest een dochter.
  ― Epictetus
  - +
  +101
 • Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de dogmatische meningen over de feiten.
  ― Epictetus
  - +
  +64
 • Zoek het goede niet buiten u: zoek het in uzelf of vindt het nooit.
  ― Epictetus
  - +
  +54
 • Bedenk, dat niet hij u beledigt, die u smaad aandoet, doch onze opvatting, die ons die dingen als beledigend doet voorkomen. Tergt iemand u, dan is het uw eigen mening die u tergt.
  ― Epictetus
  - +
  +52
 • Niemand is vrij die niet zichzelf de baas is.
  Bron: Encheiridion
  ― Epictetus
  - +
  +42
 • Als u goed wilt zijn neem dan eerst aan dat je slecht bent.
  ― Epictetus
  - +
  +34
 • Alle slechtheid berust op gebrek aan inzicht, op een verkeerde mening omtrent hetgeen goed voor ons is.
  ― Epictetus
  - +
  +33
De beste Epictetus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Epictetus

Epictetus, was een stoïcijns filosoof uit de 1e eeuw na Chr.; hij leefde van 50 tot ca. 130 na Chr. Samen met andere Romeinse filosofen als Seneca en Marcus Aurelius behoorde Epictetus tot de leidende figuren in de stoïsche filosofie in de eerste eeuwen na Christus.

Epictetus' ethische opvattingen zijn opmerkelijk consistent en krachtig en zijn onderwijsmethodes zeer effectief. Epictetus hield zich vooral bezig met integriteit, zelfdiscipline en persoonlijke vrijheid, die hij bepleitte door van zijn studenten te eisen dat zij twee centrale ideeën grondig onderzochten: de eigenschap die hij "wilsbesluit" (prohairesis) noemde en het juiste gebruik van indrukken.

Epictetus onderwees dat filosofie niet slechts een theoretische discipline is, maar een levenswijze. Epictetus geloofde dat alle externe gebeurtenissen door het lot worden bepaald en mensen daar dus geen invloed op hebben; we zouden alles wat gebeurt kalm en nuchter moeten accepteren. Maar eenieder is wel verantwoordelijk voor zijn eigen daden, die we door strenge zelfdiscipline zouden moeten onderzoeken en beheersen.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Epictetus?

De twee beroemdste citaten van Epictetus zijn:

 • "Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt."
 • "Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken."

Wat zijn beroemde boeken van Epictetus?

Een aantal beroemde boeken van Epictetus zijn "Encheiridion", "Dissertationes" en "Handboekje der moraal".

Trefwoorden in deze citaten: