Citaten van G. J. P. J. Bolland

G. J. P. J. Bolland

G. J. P. J. Bolland

Nederlands taalkundige en filosoof

Leefde van: 1854 - 1922

Categorie: Filosofen Land: FlagNederland

Geboren: 9 juni 1854 Gestorven: 11 februari 1922

Citaten 21 t/m 30 van 44.

 • Aan de natuurkennis onzer dagen is de waan te schande geworden, dat kennis van waarneembaarheid zonder leer van de rede die waarneembaarheid ‘verklaren’ kan.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 316
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • Agnosticisme is geene twijfelzucht: het is eene geloovigheid vol zinledigheid.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 81
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • Dat een domoor een domoor is, mag eene onbelangwekkende bewering heeten; belangwekkender blijkt bij gelegenheid de opmerking, dat een hooggeléérde een domoor is.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 141
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • De ''theorie der kennis'' is kindsheid van verkeerd gerijpte wijsbegeerte
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • De beste regeringsvorm bestaat niet en kan niet bestaan.
  Bron: Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (1912) I, 830
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • Echtscheidingen verraden dierlijkheid of zieligheid van de menselijke geest; ze verraden de mening dat men verlaten moet wat men niet meer 'begeert'.
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • Eere, wien eere toekomt. Groot is de geest van Hegel, - maar in 1900-1910 spreekt zuivere rede Hollandsch en Bollandsch.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 180
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • Geene wijsheid zonder ondervinding, geene ondervinding zonder zakelijkheid, doch de zaak is nog niet de ondervinding en ‘empirie’ nog niet de wijsheid.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 324
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • Geloovigheid zonder meer is overtuigdheid zonder doordachtheid en laat zich door vragen naar hare ‘grondslagen’ aan het wankelen brengen.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 84
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
 • Het leven bestendigt zich door den dood en de geest heeft eeuwig leven door den dood.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 550
  G. J. P. J. Bolland
  - +
   0
De beste G. J. P. J. Bolland citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)

Over G. J. P. J. Bolland

Bolland werd geboren in Groningen en kwam uit een eenvoudig katholiek gezin. Na het autodidactisch behalen van een baan als onderwijzer te Katwijk aan Zee en daarna leraar Engels en Duits in Batavia, solliciteerde Bolland in 1896 met succes naar de vrijgekomen positie van hoogleraar filosofie aan de universiteit van Leiden. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de revival van het hegelianisme rond 1900 in Nederland, door het geven van de meest populaire colleges toentertijd.
Hij wist de filosofie van Hegel in Nederland te doen herleven. Hij verzorgde onder meer een nieuwe uitgave van de werken van Hegel, en heeft daarmee de belangstelling voor de wijsbegeerte in Nederland in belangrijke mate gestimuleerd. Zijn hantering van de Nederlandse taal is zeer karakteristiek; zijn ‘kameelzinnen’ en het ‘hollands-bollands’ in het algemeen werden door de lingusst-filosoof J.A. Drr Mouw scherp bekritiseerd. De Nederlandse dichter-zanger Koos Speenhoff schreef nog een zeer vermakelijk gedicht over hem.

Bron Wikipedia