Citaten van Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing

Duits toneelschrijver

Leefde van: 1729-1781

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Duitsland

 • Bijval der menigte is nooit een getuigenis der waarheid.
 • Wie over bepaalde dingen zijn verstand niet verliest, heeft geen verstand te verliezen.
 • Het woord toeval is godslastering; niets onder de zon is toeval; het minst van alles dat waarvan de intentie ons zo duidelijk in de ogen schijnt.
 • Gelijkheid is altijd de sterkste liefdesband.
 • Uit een goede daad komen vele andere voort, ook al heeft slechts hartstocht haar voortgebracht.
 • Of ik morgen nog zal leven, weet ik niet. Maar wel weet ik, dat ik, als ik morgen leef, een glas zal drinken.
 • Alle grote mannen zijn bescheiden.
 • Niet elke kunstrechter is een genie, doch elk genie is een geboren kunstrechter. Het heeft de proef op alle regelen in zichzelf.
 • Mensen zijn niet altijd wat ze lijken, maar zelden iets beters.
 • Je bent niemand iets ter wereld schuldig, alleen zichzelf.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 78.

 • De grootste fout die men bij de opvoeding pleegt te maken is deze, dat men de jeugd niet aan eigen nadenken gewent.
  Origineel: Der größte Fehler, den man bei der Erziehung zu begehen pflegt, ist dieser, daß man die Jugend nicht zum eigenen Nachdenken gewöhnet.
  Bron: Briefe 25. Januar 1759
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +7
 • Vertrouw geen vriend zonder gebrek, en bemin een meisje en geen engel.
  Origineel: Trau keinem Freunde sonder Mängel, und lieb ein Mädchen, keinen Engel.
  Bron: Gedichte In ein Stammbuch
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +6
 • Een wijs mens eert geen spel, waar slechts het toeval heerst.
  Origineel: Ein Weiser schätzt kein Spiel, wo nur der Fall regieret.
  Bron: Fragmente und Fabeln Aus einem Gedichte über die menschliche Glückseligkeit
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +5
 • Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn.
  Origineel: Wer aus Liebe närrisch wird, der wäre es früher oder später auch ohne Liebe geworden.
  Bron: Emilia Galotti (1772) 1,6
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +5
 • Men kan studeren en zich diep in de dwaling instuderen.
  Origineel: Aber man kann studieren und sich tief in den Irrtum hineinstudieren.
  Bron: Hamburgische Dramaturgie
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +4
 • Bijval der menigte is nooit een getuigenis der waarheid.
  Origineel: Der Menge Beifall ist zwar nie der Wahrheit Grund.
  Bron: Fragmente und Fabeln Aus einem Gedichte über die menschliche Glückseligkeit
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +3
 • Het is medicijn, geen gif, dat ik je geef.
  Origineel: Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche.
  Bron: Nathan der Weise (1779)
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +3
 • In de natuur is alles met elkaar verbonden; alles doorkruist elkaar, alles verwisselt met elkaar, alles verandert van het een in het andere.
  Origineel: In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchkreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere.
  Bron: Hamburgische Dramaturgie
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +3
 • Wie over bepaalde dingen zijn verstand niet verliest, heeft geen verstand te verliezen.
  Origineel: Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren.
  Bron: Emilia Galotti (1772)
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +3
 • Doet er niet toe, de Jood wordt verbrand.
  Origineel: Tut nichts! der Jude wird verbrannt!
  Bron: Nathan der Weise 4, 2
  ― Gotthold Ephraim Lessing
  - +
  +2
De beste Gotthold Ephraim Lessing citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz, 22 januari 1729 – Brunswijk, 15 februari 1781) was een Duits schrijver en dichter uit de Verlichting. Hij wordt ook wel als de eerste moderne schrijver in de Duitse literatuur beschouwd.
Lessing was de zoon van een protestantse dominee en groeide op in een pastorie. Hij ontving een beurs voor de vorstenschool St. Afra te Meißen, waar hij tussen 1741 en 1746 studeerde. Vanaf 1746 ging hij te Leipzig theologie studeren. Hij maakte er kennis met de theatervereniging Die Neubersche Truppe. Zij voerde in 1748 zijn eerste toneelstuk op, de komedie Der junge Gelehrte, die meteen een succes was. In Wittenberg studeerde hij enige tijd geneeskunde (tot 1752). Zijn interesse ging echter steeds sterker uit naar de literatuur. Hij was vastberaden een onafhankelijk schrijver te worden.

Lessings werk stond in het teken van de godsdiensttolerantie en daarmee ook van het afwijzen van fanatisme en onverdraagzaamheid. Hij werd een vrijdenker en neigde in zijn eigen opvattingen naar het deïsme en de vrijmetselarij.

In de figuur van Nathan de Wijze zou Lessing zijn vriend Moses Mendelssohn, de initiator van de Joodse Verlichting op literaire wijze onsterfelijk maken. Dit stuk, tevens een van Lessings beroemdste, werd echter slechts postuum opgevoerd (in 1783), hoewel de tekst al was gepubliceerd in 1779. Wel schreef hij nog een belangrijke verhandeling over zijn visies, Die Erziehung des Menschengeschlechts.

Toen Lessing stierf, was hij een der groten van de literatuur, ofschoon enigszins verbitterd in zijn strijd tegen fanatisme en persoonlijk vereenzaamd.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Gotthold Ephraim Lessing?

De twee beroemdste citaten van Gotthold Ephraim Lessing zijn:

 • "De grootste fout die men bij de opvoeding pleegt te maken is deze, dat men de jeugd niet aan eigen nadenken gewent."
 • "Vertrouw geen vriend zonder gebrek, en bemin een meisje en geen engel."

Wat zijn beroemde boeken van Gotthold Ephraim Lessing?

Een aantal beroemde boeken van Gotthold Ephraim Lessing zijn "Emilia Galotti", "Nathan der Weise" en "Minna von Barnhelm".

Wanneer leefde Gotthold Ephraim Lessing?

Gotthold Ephraim Lessing is geboren in 1729 en gestorven in het jaar 1781.

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs