Citaten van Henry Louis Mencken

Henry Louis Mencken

Henry Louis Mencken

Amerikaans journalist en criticus

Leefde van: 1880 - 1956

Categorie: Media Land: FlagVerenigde Staten

Geboren: 12 september 1880 Gestorven: 29 januari 1956

 • Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.
 • Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie.
 • Er is altijd een welbekende oplossing voor elk menselijk probleem - simpel, plausibel, en verkeerd.
 • Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen.
 • Hoe ouder ik word, hoe meer ik het populaire gezegd wantrouw dat de wijsheid komt met de jaren.
 • De ene permanente emotie van de inferieure man is angst - angst voor het onbekende, het complexe, het onverklaarbare. Wat hij wil boven alles is veiligheid.
 • Vrouwen die elkaar kussen doen me altijd denken aan boksers die elkaar de hand schudden.
 • De wil om de mensheid te redden is vrijwel altijd een voorwendsel voor de wil over anderen te regeren.
 • Tijd blijft, wij gaan.
 • Puritanisme: de kwellende vrees dat iemand, ergens, misschien gelukkig is.
 • God is een komiek, die speelt voor een publiek dat te bang is om te lachen.
 • Een cynicus is iemand die, als hij bloemen ruikt, om zich heen kijkt waar de kist staat.
 • Niets kan uit de kunstenaar komen, dat niet in de mens is.
 • Het geweten is de innerlijke stem die ons waarschuwt dat iemand zou kunnen kijken.
 • Rijkdom: een inkomen van ten minste $100 meer per jaar dan het inkomen van de man van de zuster van je vrouw.
 • Het leven is een constante schommeling tussen de scherpe hoorns van dilemma's.
 • Vrouwen hebben een simpele smaak. Zij kunnen behagen scheppen in het gebabbel van kleine kinderen en verliefde mannen.
+14

Citaten 1 t/m 10 van 80.

 • Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.
  Origineel: Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +23
 • De algemene redenering dat misdaad veroorzaakt wordt door armoede, is een soort laster van de armen.
  Origineel: The common argument that crime is caused by poverty is a kind of slander on the poor.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +9
 • In iedere oorlog zijn er altijd tienmaal meer helden dan soldaten.
  Origineel: In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +9
 • Een vrijgezel is iemand die naar een vrouw verlangt, maar blij is dat hij haar niet gekregen heeft.
  Origineel: A bachelor is one who wants a wife, but is glad he hasn't got her.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +8
 • Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie.
  Origineel: Love is the triumph of imagination over intelligence.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +8
 • De man weent bij de gedachte dat hij zo spoedig zal sterven; de vrouw bij de gedachte dat ze zo lang geleden geboren werd.
  Origineel: Man weeps to think that he will die so soon; woman, that she was born so long ago.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +6
 • Er is altijd een welbekende oplossing voor elk menselijk probleem - simpel, plausibel, en verkeerd.
  Origineel: There is always a well-known solution to every human problem — neat, plausible, and wrong.
  Bron: New York Evening Mail 16 November 1917
  Henry Louis Mencken
  - +
  +6
 • De voornaamste wetenschap die men uit het lezen van boeken put is de wetenschap dat er maar heel weinig de moeite van het lezen waard zijn.
  Origineel: The chief knowledge that a man gets from reading books is the knowledge that very few of them are worth reading.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +5
 • Een idealist is iemand die, na te hebben geconstateerd dat een roos lekkerder ruikt dan een kool, tot de slotsom komt dat je er ook betere soep van kunt maken.
  Origineel: An idealist is one who, on noticing that roses smell better than a cabbage, concludes that it will also make better soup.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +5
 • Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een aardige man is die wou dat ze het niet was.
  Origineel: No matter how happily a woman may be married, it always pleases her to discover that there is a nice man who wishes that she were not.
  Henry Louis Mencken
  - +
  +5
De beste Henry Louis Mencken citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Henry Louis Mencken

Amerikaans schrijver en journalist. Mencken was tegen de democratie als politieke theorie. Hij verafschuwde het democratische kiesstelsel, geloofde niet in gelijkheid als basis voor het samenleven, was tegen geloof en geestelijken, tegen het feit dat ooit de slavernij afgeschaft was, tegen universiteiten, poëzie, avant-garde, geheelonthouders en schreef over een en ander briljant in zijn blad. Hij hield zich tevens bezig met 'het Amerikaans als taal'; de publicatie van "The American language" in 1919 was een evenement. Er verschenen uitgebreide en herziene herdrukken van in 1921, 1923 en 1936 en het werd in 1945 gevolgd door Supplement one en in 1948 door Supplement two. In zijn grote jaren was hij een even gevreesde als invloedrijke figuur.

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Henry Louis Mencken?

De twee beroemdste citaten van Henry Louis Mencken zijn:

 • "Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid."
 • "De algemene redenering dat misdaad veroorzaakt wordt door armoede, is een soort laster van de armen."

Wat zijn beroemde boeken van Henry Louis Mencken?

Een aantal beroemde boeken van Henry Louis Mencken zijn "A Mencken Chrestomathy", "Minority Report" en "A Book of Prefaces".

Wanneer leefde Henry Louis Mencken?

Henry Louis Mencken is geboren in 1880 en gestorven in het jaar 1956.