Citaten van John Locke

John Locke

John Locke

Engels filosoof

Leefde van: 1632 - 1704

Categorie: Filosofen Land: FlagVerenigd Koninkrijk

Geboren: 29 augustus 1632 Gestorven: 28 oktober 1704

 • Wanneer heeft het brein alle materialen voor rede en kennis? Hierop antwoord ik, in één woord, vanuit ervaring.
 • De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan.
 • Nieuwe meningen worden altijd met argwaan bejegend, en stuiten gewoonlijk op verzet, om geen andere reden dan dat ze nog niet gebruikelijk zijn.
 • Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.
 • Ik heb altijd gedacht dat de handelingen van mensen de beste tolken van hun gedachten zijn.
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte doch volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld.
 • Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand va
 • Wij zijn absoluut onbekwaam tot universele en zekere kennis.
 • Lezen voorziet de geest alleen van kennismateriaal; het is door ons denken dat we ons eigen maken wat we lezen.
 • Arbeid ter wille van de arbeid is tegennatuurlijk.
 • Ouders vragen zich af waarom het water bitter is, terwijl ze zelf de bron vergiftigd hebben.
 • Er valt denk ik meestal meer te leren van de onverwachte vragen van een kind dan van de conversaties van volwassenen, die een pad bewandelen dat geplaveid is met de opvattingen die ze hebben overgenomen en met de vooroordelen die ze uit hun opvoeding hebben verkregen.
 • Het doel van wetten is niet om af te schaffen of te beperken, maar om vrijheid te behouden en te vergroten.
 • De overheid heeft geen ander doel dan de bescherming van eigendom.
 • Van niemand kan de kennis zijn ervaring overstijgen.
 • Ieder mens heeft het bezit over zijn eigen persoon. Niemand anders heeft hier recht op, alleen hijzelf.
 • Standvastigheid is de bewaker en de steun van de andere deugden
 • Goed en kwaad, beloning en straf, dat zijn de enige redenen voor een rationeel wezen: zij zijn de sporen en teugels waar de hele mensheid door aan het werk wordt gezet en door wordt geleid.
 • Daar waar de wet eindigt, begint de tirannie.
+16

Citaten 1 t/m 10 van 27.

 • Wanneer heeft het brein alle materialen voor rede en kennis? Hierop antwoord ik, in één woord, vanuit ervaring.
  Origineel: Whence has it [the mind] all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, From experience.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Book II/Chapter I, 2
  John Locke
  - +
  +37
 • De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan.
  Origineel: The only fence against the world is a thorough knowledge of it.
  Bron: Some Thoughts Concerning Education (1693) Sec. 94
  John Locke
  - +
  +24
 • Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.
  Origineel: Stiffness of the mind comes not from adherence to truth but from submission to prejudice.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) § 26
  John Locke
  - +
  +15
 • Nieuwe meningen worden altijd met argwaan bejegend, en stuiten gewoonlijk op verzet, om geen andere reden dan dat ze nog niet gebruikelijk zijn.
  Origineel: New opinions are always suspected, and usually opposed, without any other reason but because they are not already common.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Epistle Dedicatory
  John Locke
  - +
  +15
 • Ik heb altijd gedacht dat de handelingen van mensen de beste tolken van hun gedachten zijn.
  Origineel: I have always thought the actions of men the best interpreters of their thoughts.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, Ch.3, sec.3
  John Locke
  - +
  +13
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte doch volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld.
  Origineel: A sound mind in a sound body, is a short, but full description of a happy state in this world.
  Bron: Some Thoughts Concerning Education (1693) Ch.1
  John Locke
  - +
  +11
 • Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand van God in onze geest gegrift.
  Origineel: Hence naturally flows the great variety of opinions concerning moral rules which are to be found among men, according to the different sorts of happiness they have a prospect of, or propose to themselves; which could not be if practical principles were innate, and imprinted in our minds immediately by the hand of God.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, ch. 2, sec.6
  John Locke
  - +
  +10
 • Wij zijn absoluut onbekwaam tot universele en zekere kennis.
  Origineel: We are utterly incapable of universal and certain knowledge.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk. IV, ch.3, sec.28
  John Locke
  - +
  +8
 • Lezen voorziet de geest alleen van kennismateriaal; het is door ons denken dat we ons eigen maken wat we lezen.
  Origineel: Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.
  Bron: Of the Conduct of the Understanding (1706) § 20
  John Locke
  - +
  +7
 • Arbeid ter wille van de arbeid is tegennatuurlijk.
  Origineel: Labour for labour-sake is against nature.
  Bron: Of the Conduct of the Understanding (1706) § 16
  John Locke
  - +
  +6
De beste John Locke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over John Locke

John Locke (Wrington bij Bristol, 29 augustus 1632 – High Laver, Essex, 28 oktober 1704) was een Engels filosoof, econoom en arts in de periode van de vroege Verlichting.

Locke maakte in zijn opvattingen over het ongeschreven natuurrecht als grondslag van het formele staatsrecht het sociaal contract de basis van zijn pleidooi voor volkssoevereiniteit, de gedachte dat de vorst of de regering de wil van het volk moet weerspiegelen.

Toen Locke het werk van Descartes las, zag hij de grote Franse filosoof als een levensvatbaar alternatief voor het aristotelinisme dat hij in Oxford had geleerd. In zijn werk An Essay Concerning Human Understanding neemt hij deze ideeën zo over dat ze een onderdeel van zijn ideeën en denken worden.

Locke kende het rationalisme goed, maar vond dat de rede alleen te beperkt was om als fundament voor kennis te dienen. Daartoe was ook de ervaring en de reflectie daarop nodig: ervaringskennis zoals die opgedaan werd door lieden als Robert Boyle, Thomas Sydenham, Christiaan Huygens en Isaac Newton.
In zijn tijd werd er geloof gehecht aan het bestaan van aangeboren kennis ("innate knowledge"), een opvatting die door Locke werd verworpen.

Naast onder anderen Thomas Hobbes, Spinoza, Montesquieu, Rousseau en (meer recent) Rawls heeft Locke ook naam als een van de grote verdragstheoretici. Verdragstheorieën (vaak "sociaal contract" genoemd) geven een onderbouwing, en daarmede een rechtvaardiging van de staat en de staatsmacht. Hierbij zijn vooral twee werken van belang: Two Treatises of Government (1689) en Epistulae de tolerantia (brieven over verdraagzaamheid, 1689-1706).

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van John Locke?

De twee beroemdste citaten van John Locke zijn:

 • "Wanneer heeft het brein alle materialen voor rede en kennis? Hierop antwoord ik, in één woord, vanuit ervaring."
 • "De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan."

Wat zijn beroemde boeken van John Locke?

Een aantal beroemde boeken van John Locke zijn "Essay Concerning Human Understanding", "Some Thoughts Concerning Education" en "Second Treatise of Government".

Wanneer leefde John Locke?

John Locke is geboren in 1632 en gestorven in het jaar 1704.