Citaten van Jozua Ben Sirach

Jozua Ben Sirach

Joods geleerde

Leefde van: 2e eeuw vC

Categorie: Wetenschappers

 • Wie barmhartigheid bewijst, brengt een lofoffer.
 • Bij alle grootheid verootmoedig u.
 • Een dief te zijn is schandelijk, maar een kwaadspreker is veel schandelijker.
 • De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien.
 • Der zotten hart ligt in de mond.
 • De gesel maakt striemen, maar een kwade tong vermorzelt gebeente en alles.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 16.

 • Een lui mens is als een steen die in het slijk ligt: wie hem opneemt moet de handen wassen.
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +3
 • Gelijk de oven de nieuwe potten beproeft, beproeft de droefenis de zin van de mensen.
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +2
 • Wie barmhartigheid bewijst, brengt een lofoffer.
  Bron: De wijsheid van Jozua Ben Sirach
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +2
 • Als iemand kwaad bedrijft valt het op hemzelf terug, en hij weet niet eens vanwaar het hem treft.
  Bron: De wijsheid van Jozua Ben Sirach
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +1
 • Beproef u zelve, eer gij oordeel velt.
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +1
 • Bij alle grootheid verootmoedig u.
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +1
 • De dwazen hebben hun hart in de mond, maar de wijzen hebben hun mond in het hart.
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +1
 • De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien.
  Bron: De wijsheid van Jozua Ben Sirach
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +1
 • Een dief te zijn is schandelijk, maar een kwaadspreker is veel schandelijker.
  Bron: De wijsheid van Jozua Ben Sirach
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
  +1
 • Als iemand een kwade vrouw heeft, is het als een ongelijk paar ossen, die nevens elkander moeten trekken: wie haar krijgt, krijgt een schorpioen.
  Bron: De wijsheid van Jozua Ben Sirach
  ― Jozua Ben Sirach
  - +
   0
De beste Jozua Ben Sirach citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Jozua Ben Sirach

De Wijsheid van Jezus Sirach (ook: De wijsheid van Jezus, de zoon van Sirach, Wijsheid van Jozua Ben Sirach, Wijsheid van Ben Sirach of gewoon Sirach of Ecclesiasticus) is een deuterocanoniek boek.
Het maakt geen deel uit van de Hebreeuwse Bijbel, en niet van de protestantse canon, maar wordt door de niet-protestantse kerken beschouwd als gezaghebbend.
De Hebreeuwse versie is rond 180 v. Chr. geschreven te Jeruzalem. Hogepriester Simon, die in 195 v. Chr. overleed, wordt postume eer bewezen. De ontheiliging van de tempel door Antiochus IV Epiphanes in 168 v. Chr. wordt niet genoemd. Het boek zal dus geschreven zijn tussen 195 en 170 v. Chr. De Griekse vertaling, die bekend is uit de Septuagint, is in het oude Egypte gemaakt door de kleinzoon van de schrijver, die in 132 v. Chr. daar was komen wonen. Hiermee kunnen we het boek preciezer dateren dan andere Bijbelboeken.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Jozua Ben Sirach?

De twee beroemdste citaten van Jozua Ben Sirach zijn:

 • "Een lui mens is als een steen die in het slijk ligt: wie hem opneemt moet de handen wassen."
 • "Gelijk de oven de nieuwe potten beproeft, beproeft de droefenis de zin van de mensen."

Trefwoorden in deze citaten: