Citaten van Karl Marx

Karl Marx

Karl Marx

Duits econoom en staatsfilosoof

Leefde van: 1818 - 1883

Categorie: Economie en ondernemers | Filosofen Land: FlagDuitsland

Geboren: 5 mei 1818 Gestorven: 14 maart 1883

 • Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt.
 • De enige raderen die de politieke economie in beweging zet zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen; de concurrentie.
 • Godsdienst is de verzuchting van schepsels in nood, behaaglijkheid in een harteloze wereld, geest in toestanden van afstomping. Zij is de opium van het volk.
 • De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.
 • De filosofen proberen de wereld enkel te begrijpen, maar het komt erop aan haar te veranderen.
 • De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.
 • Een spook waart door Europa - het spook van het communisme.
 • Religie is de opium van het volk.
 • De heersende ideeën van een tijd waren slechts de ideeën van de heersende klassen.
 • Iedere emancipatie is restauratie van een menselijke wereld en van een humane relatie tot de mens zelf.
 • De proletariërs hebben niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt u!
 • Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen.
 • Alle grote wereld-historische feiten en personages komen tweemaal voor... de ene keer als tragedie, de andere keer als klucht.
 • Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur.
 • De oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pest.
 • Hoe meer de mens in God plaatst, des te minder houdt hij in zichzelf over.
 • De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.
 • De mens maakt de religie, de religie maakt niet de mens
 • Niemand is zo doof als hij die niet horen wil!
 • In die zin kunnen de communisten hun theorie samenvatten in één zin: opheffing van het privé-eigendom.
+17

Citaten 1 t/m 10 van 40.

 • Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt.
  Origineel: Das Kapital ist verstorbne Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt.
  Bron: Het Kapitaal (1867) band I, 3
  Karl Marx
  - +
  +49
 • De enige raderen die de politieke economie in beweging zet zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen; de concurrentie.
  Origineel: Die einzigen Räder, die der Nationalökonom in Bewegung setzt, sind die Habsucht und der Krieg unter den Habsüchtigen, die Konkurrenz.
  Bron: Parijse manuscripten (1844) Die entfremdete Arbeit
  Karl Marx
  - +
  +43
 • Godsdienst is de verzuchting van schepsels in nood, behaaglijkheid in een harteloze wereld, geest in toestanden van afstomping. Zij is de opium van het volk.
  Origineel: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Genüt einer herzlosen Welt wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.
  Bron: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
  Karl Marx
  - +
  +33
 • De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.
  Origineel: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) Bourgeois en proletariërs. Voor de volledige tekst zie www.marxists.org
  Karl Marx
  - +
  +30
 • Want de beweging, waarin het kapitaal meerwaarde toevoegt, is haar eigen beweging, haar bevruchting met meerwaarde, dus zelfbevruchting. Zij bezit de verborgen kwaliteit waarde voort te brengen omdat zij zelf waarde is. Zij werpt levende jongen of legt althans gouden eieren.
  Origineel: Denn die Bewegung, worin [das Kapital] Mehrwert zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine Verwertung also Selbstverwertung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldne Eier.
  Bron: Het Kapitaal I, II, 4
  Karl Marx
  - +
  +23
 • De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.
  Origineel: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.
  Bron: Stellingen over Feuerbach (1845)
  Karl Marx
  - +
  +20
 • De filosofen proberen de wereld enkel te begrijpen, maar het komt erop aan haar te veranderen.
  Origineel: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
  Bron: Stellingen over Feuerbach #11
  Karl Marx
  - +
  +20
 • Een spook waart door Europa - het spook van het communisme.
  Origineel: Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.
  Bron: Communistisch Manifest (1848)
  Karl Marx
  - +
  +18
 • Religie is de opium van het volk.
  Origineel: Die Religion ist das Opium des Volkes.
  Bron: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
  Karl Marx
  - +
  +18
 • De heersende ideeën van een tijd waren slechts de ideeën van de heersende klassen.
  Origineel: Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) Proletarier und Kommunisten
  Karl Marx
  - +
  +17
De beste Karl Marx citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Karl Marx

Karl Heinrich Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme.

Marx woonde en werkte in Duitsland, in Frankrijk, in België, en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte.

Als Marx' belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd. Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.

Marx' denken beslaat uiteenlopende gebieden: filosofie, geschiedenis, politiek en economie. In zijn werk integreerde Marx op originele wijze de gedachten van diverse grote denkers vóór hem. Marx zelf stelde al zijn filosofisch en wetenschappelijk werk in dienst van één politiek-filosofisch doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen in het kapitalisme, en daarmee de opheffing van de vervreemding die dit systeem in stand zou houden.

In zijn manifest geeft hij een historische beschouwing van, wat hij ziet, als een eeuwenlange klassenstrijd. In de overgang van de Middeleeuwen naar de moderne tijd zijn met de Bourgeoisie of burgerij en de arbeiders nieuwe maatschappelijke klassen ontstaan. Daarbij zag Marx een enorm toegenomen welvaart als gevolg van de Industriële Revolutie bij de Burgerij die door het bezit van, vaak grote, ondernemingen veel economische macht en rijkdom kenden. Marx zag dat vooral de machines steeds vaker arbeiders vervingen.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Karl Marx?

De twee beroemdste citaten van Karl Marx zijn:

 • "Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt."
 • "De enige raderen die de politieke economie in beweging zet zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen; de concurrentie."

Wat zijn beroemde boeken van Karl Marx?

Een aantal beroemde boeken van Karl Marx zijn "Communistisch Manifest", "Het Kapitaal" en "Parijse manuscripten".

Wanneer leefde Karl Marx?

Karl Marx is geboren in 1818 en gestorven in het jaar 1883.