Citaten van Karl Popper

Karl Popper

Karl Popper

Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof

Leefde van: 1902-1994

Categorie: Filosofen | : Oostenrijk

 • De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, brengt steeds de hel voort.
 • We moeten plannen maken voor vrijheid en niet alleen voor veiligheid, al is het om geen andere reden dan dat alleen vrijheid de veiligheid veiliger kan maken.
 • Het maakt niet uit hoeveel witte zwanen we hebben waargenomen, het rechtvaardigt nog niet de conclusie dat alle zwanen wit zijn.
 • Als we niet kritisch zijn, zullen we altijd vinden wat we willen: we zullen zoeken naar bevestigingen en deze vinden, en we zullen wegkijken van en niet opmerken wat gevaarlijk is voor onze dierbare theorieën. Op deze manier is het maar al te gemakkelijk om een overtuigend bewijs te verkrijgen voor
 • Want dit is inderdaad de belangrijkste bron van onze onwetendheid, het feit dat onze kennis slechts eindig kan zijn, terwijl onze onwetendheid noodzakelijkerwijs oneindig moet zijn.
 • Ware onwetendheid is niet de afwezigheid van kennis, maar de weigering die te verkrijgen.
 • De echte verlichtingsdenker, de echte rationalist, wil nooit iemand bepraten tot iets. Nee, hij wil zelfs niet iemand overtuigen; hij is zich er de hele tijd ervan bewust dat hij het mis kan hebben.
 • Geen rationeel argument zal een rationeel effect hebben op een man die geen rationele houding wil aannemen.
 • Wetenschap moet beginnen met mythen en met de kritiek op mythen.
 • Specialisatie kan een grote verleiding zijn voor de wetenschapper. Voor de filosoof is het een doodzonde.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, brengt steeds de hel voort.
  Origineel: The attempt to make heaven on earth invariably produces hell.
  Bron: The Open Society and Its Enemies (1992)
  ― Karl Popper
  - +
  +22
 • We moeten plannen maken voor vrijheid en niet alleen voor veiligheid, al is het om geen andere reden dan dat alleen vrijheid de veiligheid veiliger kan maken.
  Origineel: We must plan for freedom, and not only for security, if for no other reason than that only freedom can make security secure.
  Bron: The Open Society and Its Enemies (1945) II, Ch.21 An Evaluation of the Prophecy
  ― Karl Popper
  - +
  +7
 • Het maakt niet uit hoeveel witte zwanen we hebben waargenomen, het rechtvaardigt nog niet de conclusie dat alle zwanen wit zijn.
  Origineel: No matter how many instances of white swans we may have observed, this does not justify the conclusion that all swans are white.
  Bron: The Logic of Scientific Discovery (1959)
  ― Karl Popper
  - +
  +5
 • Als we niet kritisch zijn, zullen we altijd vinden wat we willen: we zullen zoeken naar bevestigingen en deze vinden, en we zullen wegkijken van en niet opmerken wat gevaarlijk is voor onze dierbare theorieën. Op deze manier is het maar al te gemakkelijk om een overtuigend bewijs te verkrijgen voor een theorie die, indien kritisch benaderd, zou zijn weerlegd.
  Origineel: If we are uncritical we shall always find what we want: we shall look for, and find, confirmations, and we shall look away from, and not see, whatever might be dangerous to our pet theories. In this way it is only too easy to obtain what appears to be overwhelming evidence in favor of a theory which, if approached critically, would have been refuted.
  Bron: The Poverty of Historicism (1957)
  ― Karl Popper
  - +
  +4
 • Er is een bijna algemene neiging, misschien een aangeboren neiging, om de goede bedoelingen van iemand te wantrouwen die meningen heeft die verschillen van onze eigen meningen.
  Origineel: There is an almost universal tendency, perhaps an inborn tendency, to suspect the good faith of a man who holds opinions that differ from our own opinions.
  Bron: The Importance of Critical Discussion (1989)
  ― Karl Popper
  - +
  +3
 • We kunnen er best vanuitgaan dat ons zoeken vaak uiterst bezield is, maar we moeten als de dood zo bang zijn voor het geloof, al reikt dat tot in de diepste vezelen van ons bestaan, dat onze inspiratie enig gezag heeft, goddelijk of anderszins.
  Origineel: We may admit that our groping is often inspired, but we must be on our guard against the belief, however deeply felt, that our inspiration carries any authority, divine or otherwise.
  Bron: Conjectures and refutations (1963)
  ― Karl Popper
  - +
  +3
 • De echte verlichtingsdenker, de echte rationalist, wil nooit iemand bepraten tot iets. Nee, hij wil zelfs niet iemand overtuigen; hij is zich er de hele tijd ervan bewust dat hij het mis kan hebben.
  Origineel: The true Enlightenment thinker, the true rationalist, never wants to talk anyone into anything. No, he does not even want to convince; all the time he is aware that he may be wrong.
  Bron: On Freedom (1958)
  ― Karl Popper
  - +
  +2
 • Je kunt elke gewenste naam kiezen voor de twee bestuursvormen. Persoonlijk noem ik de vorm van bestuur dat zonder geweld verwijderd kan worden 'democratie' en de andere 'tirannie'.
  Origineel: You can choose whatever name you like for the two types of government. I personally call the type of government which can be removed without violence "democracy", and the other "tyranny".
  Bron: In: Cranston - Freedom: A New Analysis (1954) p.112
  ― Karl Popper
  - +
  +2
 • Want dit is inderdaad de belangrijkste bron van onze onwetendheid, het feit dat onze kennis slechts eindig kan zijn, terwijl onze onwetendheid noodzakelijkerwijs oneindig moet zijn.
  Origineel: For this, indeed, is the main source of our ignorance — the fact that our knowledge can be only finite, while our ignorance must necessarily be infinite.
  Bron: Conjectures and refutations (1963)
  ― Karl Popper
  - +
  +2
 • Ware onwetendheid is niet de afwezigheid van kennis, maar de weigering die te verkrijgen.
  Origineel: True ignorance is not the absence of knowledge, but the refusal to acquire it.
  Bron: In: Mark Damazer - In Our Time (BBC 4) In Our Time's Greatest Philosopher Vote
  ― Karl Popper
  - +
  +2
De beste Karl Popper citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Karl Popper

Karl Raimund Popper (Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een Oostenrijks-Brits filosoof die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw.

Popper werd geboren in een joods gezin en studeerde aan de universiteit van Wenen. Hij promoveerde in 1928 bij Karl Bühler in de filosofie, en gaf les op een middelbare school van 1930 tot 1936. In 1937 emigreerde hij naar Nieuw-Zeeland uit zorg om het opkomende nazisme.
In 1946 verhuisde hij naar Engeland om lector te worden in de logica en de wetenschappelijke methode aan de London School of Economics, waar hij in 1949 een leerstoel kreeg. Hij werd verheven tot 'Sir' in 1965 en verkozen tot 'Fellow' van de Royal Society in 1976. Hij trok zich uit het academische leven terug in 1969, hoewel hij intellectueel en als prominent lid van CSICOP actief bleef tot aan zijn dood in 1994.

Popper was een belangrijk sociaal en politiek filosoof, een onversaagd verdediger van de liberale democratie en de principes van sociale kritiek waar deze op is gebaseerd, en een onwrikbaar tegenstander van autoritarisme. Hij is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non-wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'.
Popper bedacht zelf de term 'kritisch rationalisme' om zijn filosofie te omschrijven.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Karl Popper?

De twee beroemdste citaten van Karl Popper zijn:

 • "De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, brengt steeds de hel voort."
 • "We moeten plannen maken voor vrijheid en niet alleen voor veiligheid, al is het om geen andere reden dan dat alleen vrijheid de veiligheid veiliger kan maken."

Wat zijn beroemde boeken van Karl Popper?

Een aantal beroemde boeken van Karl Popper zijn "Conjectures and refutations", "The Open Society and Its Enemies" en "On Freedom".

Wanneer leefde Karl Popper?

Karl Popper is geboren in 1902 en gestorven in het jaar 1994.

Trefwoorden in deze citaten: