Citaten van Ludwig Tieck

Ludwig Tieck

Ludwig Tieck

Duits schrijver uit de Romantiek

Leefde van: 1773 - 1853

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) Land: FlagDuitsland

Geboren: 31 mei 1773 Gestorven: 28 april 1853

 • De liefde maakt sluw en inventief.
 • Een toneelstuk moet vrolijk zijn, want het leven zelf is al donker en somber genoeg.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Een huwelijk zonder liefde dat is de ware hel op aarde.
  Origineel: Eine Ehe ohne Liebe ist die wahre Hölle auf Erden.
  Bron: Der gestiefelte Kater (1797)
  Ludwig Tieck
  - +
  +4
 • De liefde is voor de meeste mensen hun eerste stuwende kracht, die hun vaardigheden ontwikkelt en een nieuwe, snelle impuls geeft aan de trage, eentonige loop van het gewone leven. Het is het grootste en meest noodzakelijke wiel in de menselijke samenleving. Wat anders dan de liefde is het waar het belang van de hele wereld om draait? Is dit niet het echte middelpunt waaromheen alle verlangens en plannen van de stervelingen lopen?
  Origineel: Die Liebe ist bei den meisten Menschen die erste bewegende Kraft, die ihre Fähigkeiten entwickelt, und dem trägen, einförmigen Gange des gewöhnlichen Lebens einen neuen, raschen Schwung gibt. Sie ist überhaupt das größte und notwendigste Rad in der menschlichen Gesellschaft. Was ist es anders, als die Liebe, um welche sich das Interesse der ganzen Welt dreht? Ist sie nicht der eigentliche Mittelpunkt, um welchen alle Wünsche und Plane der Sterblichen laufen?
  Bron: Peter Lebrecht
  Ludwig Tieck
  - +
  +3
 • Egoïsme is de klif waarop elke vriendschap verbrijzelt.
  Origineel: Eigennutz ist die Klippe, an der jede Freundschaft zerschellt.
  Bron: Die Brüder (1828)
  Ludwig Tieck
  - +
  +1
 • Elke uitvinder is de martelaar van zijn originaliteit.
  Origineel: Jeder Erfinder ist der Märtyrer seiner Originalität.
  Bron: Der Hexensabbat (1831)
  Ludwig Tieck
  - +
  +1
 • Je leeft, als je het geluk hebt meerdere vrienden te bezitten, en met elke vriend een eigen, afgescheiden leven.
  Origineel: Man lebt, wenn man das Glück hat, mehrere Freunde zu besitzen, mit jedem Freunde ein eignes, abgesondertes Leben.
  Bron: Phantasus (1816)
  Ludwig Tieck
  - +
  +1
 • De liefde maakt sluw en inventief.
  Origineel: Die Liebe macht listig und erfinderisch.
  Bron: Der Hexensabbat (1831)
  Ludwig Tieck
  - +
   0
 • Een toneelstuk moet vrolijk zijn, want het leven zelf is al donker en somber genoeg.
  Origineel: Heiter soll die Bühne sein, denn das Leben selbst ist finster und trübsinnig genug.
  Bron: Dichterleben (1825)
  Ludwig Tieck
  - +
   0
 • In het graf slaapt een nieuwe dageraad.
  Origineel: Im Grabe schläft ein neues Morgenrot.
  Bron: Leben und Tod der heiligen Genoveva
  Ludwig Tieck
  - +
   0
 • Maakt de liefde niet alle standen gelijk?
  Origineel: Macht die Liebe nicht alle Stände gleich?
  Bron: Der gestiefelte Kater (1797)
  Ludwig Tieck
  - +
   0
 • Vele ootmoedigen weten geen antwoord, wanneer ik hun vraag: waarop zijt gij eigenlijk zo bescheiden?
  Origineel: Mancher Demütige weiss keine Antwort, wenn ich ihn frage: worauf sind Sie eigentlich so bescheiden?
  Ludwig Tieck
  - +
   0
De beste Ludwig Tieck citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Ludwig Tieck

Ludwig Tieck (Berlijn, 31 mei 1773 – aldaar, 28 april 1853) was een Duits schrijver uit de Romantiek.

Tieck, die als een van de grondleggers van de Romantiek beschouwd wordt, was de zoon van een touwmaker. Tijdens zijn gymnasiumstijd leerde hij Wilhelm Heinrich Wackenroder kennen, wiens bevlogen geest en vroege dood een grote invloed op hem uitoefenden. Tezamen met Wackenroder ondernam hij in 1793 een reis door de streek van de Main, waar zijn interesse werd gewekt door de laat-middeleeuwse kunst. Hij nam verschillende schrijfopdrachten van de Berlijnse uitgeverij van de verlichte Friedrich Nicolai aan, die hem echter in zijn artistieke bewegingsvrijheid beknotten; zijn eerste grote roman, William Lovell, verhaalt in briefvorm de persoonlijke spanningen van een jongeman die grote libertijnse idealen heeft maar door de grauwe realiteit wordt gekluisterd. Tiecks latere novellen tonen een zekere evolutie richting Biedermeier en burgerlijk realisme.
De nalatenschap van Tieck is immens, alhoewel zijn literaire werk in het algemeen niet onmiddellijk met geniale meesterwerken geassocieerd wordt.
Zijn vele sprookjes alsmede zijn romans, zijn ongetwijfeld belangrijk en innoverend geweest; desalniettemin ligt Tiecks grootste verdienste in zijn buitengewoon uitgebreide tekstedities, vertalingen en kritische uitgaven van andere dichters.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Ludwig Tieck?

De twee beroemdste citaten van Ludwig Tieck zijn:

 • "Een huwelijk zonder liefde dat is de ware hel op aarde."
 • "De liefde is voor de meeste mensen hun eerste stuwende kracht, die hun vaardigheden ontwikkelt en een nieuwe, snelle impuls geeft aan de trage, eentonige loop van het gewone leven. Het is het grootste en meest noodzakelijke wiel in de menselijke samenleving. Wat anders dan de liefde is het waar het belang van de hele wereld om draait? Is dit niet het echte middelpunt waaromheen alle verlangens en plannen van de stervelingen lopen?"

Wat zijn beroemde boeken van Ludwig Tieck?

Een aantal beroemde boeken van Ludwig Tieck zijn "Der gestiefelte Kater", "Der Hexensabbat" en "Die Brüder".

Wanneer leefde Ludwig Tieck?

Ludwig Tieck is geboren in 1773 en gestorven in het jaar 1853.