Citaten van Montesquieu

Montesquieu

Montesquieu

Frans filosoof

Leefde van: 1689-1755

Categorie: Filosofen | : Frankrijk

 • Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.
 • Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten.
 • Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.
 • Ik houd van de boeren; ze weten niet genoeg om verkeerd te redeneren.
 • Met moet een onderwerp niet zozeer uitputten, dan men niets aan de lezer overlaat. Het gaat er niet om, te doen lezen, maar te doen denken.
 • Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
 • De moraal zorgt altijd voor betere burgers dan de wetten.
 • In geen koninkrijk hebben zoveel oorlogen gewoed als in dat van Christus.
 • Iets is niet juist omdat het de wet is; maar het moet de wet zijn, omdat het juist is.
 • De meeste mensen zijn meer in staat tot grote dan tot goede daden.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 51.

 • Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.
  Origineel: La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748)
  ― Montesquieu
  - +
  +43
 • Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten.
  Origineel: Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu.
  Bron: Pensées diverses
  ― Montesquieu
  - +
  +16
 • Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.
  Origineel: Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
  Bron: De l'esprit des Lois (1748)
  ― Montesquieu
  - +
  +13
 • Ik houd van de boeren; ze weten niet genoeg om verkeerd te redeneren.
  Origineel: J'aime les paysans; ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.
  Bron: Pensées diverses
  ― Montesquieu
  - +
  +12
 • Met moet een onderwerp niet zozeer uitputten, dan men niets aan de lezer overlaat. Het gaat er niet om, te doen lezen, maar te doen denken.
  Origineel: Mais il ne faut pas toujours épuiser un sujet, qu'on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748)
  ― Montesquieu
  - +
  +11
 • Wanneer de dood de mensen gelijk heeft gemaakt, moest de begrafenis er geen verschil in brengen.
  Origineel: Lorsque la mort a égalisé les fortunes, une pompe funèbre ne devrait pas les différencier.
  Bron: toegeschreven
  ― Montesquieu
  - +
  +11
 • De nutteloze wetten verzwakken de noodzakelijke.
  Origineel: Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748) XXIV
  ― Montesquieu
  - +
  +10
 • De ervaring heeft geleerd dat de hoofden der grootste mannen krimpen wanneer zij bij elkaar komen en dat waar de meeste wijzen zijn, er de minste wijsheid is.
  Origineel: L'expérience a toujours fait connoître que les têtes des plus grands hommes se rétrecissent lorsqu'elles sont assemblées, & que là où il y a le plus de sages, il y ait aussi moins de sagesse.
  Bron: Lettres persanes #106
  ― Montesquieu
  - +
  +7
 • Een staat door wapengeweld gesticht, moet zich door wapengeweld handhaven.
  Origineel: Un empire fondé par les armes a besoin de se soutenir par les armes.
  Bron: Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) Ch.18
  ― Montesquieu
  - +
  +7
 • Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
  Origineel: L'extrême obéissance suppose de l'ignorance dans celui qui obéit.
  Bron: De L'esprit des Lois
  ― Montesquieu
  - +
  +7
De beste Montesquieu citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Montesquieu

Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) was een Frans filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociologie en als een van de belangrijkste filosofen van de Verlichting.

De huidige politieke inrichting van westerse democratieën is mede gebaseerd op ideeën van hem en John Locke. Belangrijk hierbij is zijn idee van de scheiding der machten.
Montesquieu maakt onderscheid tussen drie staatsvormen: de monarchie (macht bij de vorst en hogere standen), de despotie (macht bij één persoon) en de republiek. De republiek is zelf weer verdeeld in democratie (macht bij het volk) en aristocratie (macht bij de adel). Zelf vindt hij de aristocratische bestuursvorm de beste, met Engeland als voorbeeld. De hoogste macht is in handen van een zeker aantal personen (adel en hoge burgerij) met regels om machtsmisbruik te voorkomen. Zij maken de wetten en laten die uitvoeren.

Montesquieu gaat als een van de eersten te werk als een socioloog. Hij doet aan empirisch onderzoek en is uitermate nieuwsgierig. Zo reist hij de wereld over, om na te gaan wat voor verschillende manieren van regeren er bestaan. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat ieder volk zo zijn eigen staatsvorm heeft, afhankelijk van de omstandigheden (het klimaat, de grond, gewoonten, religie etcetera).
Er zit een zeker cultuurrelativisme in zijn teksten. Wat voor de één goed is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Overigens is zijn aanpak niet ‘wetenschappelijk’ naar huidige maatstaven, maar vaak erg speculatief.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Montesquieu?

De twee beroemdste citaten van Montesquieu zijn:

 • "Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat."
 • "Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten."

Wat zijn beroemde boeken van Montesquieu?

Een aantal beroemde boeken van Montesquieu zijn "Pensées diverses", "De L'esprit des Lois" en "Lettres persanes".

Wanneer leefde Montesquieu?

Montesquieu is geboren in 1689 en gestorven in het jaar 1755.

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs