Citaten van Montesquieu

Montesquieu

Montesquieu

Frans filosoof

Leefde van: 1689 - 1755

Categorie: Filosofen Land: FlagFrankrijk

Geboren: 18 januari 1689 Gestorven: 10 februari 1755

 • Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.
 • Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten.
 • Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.
 • Ik houd van de boeren; ze weten niet genoeg om verkeerd te redeneren.
 • Wanneer de dood de mensen gelijk heeft gemaakt, moest de begrafenis er geen verschil in brengen.
 • Met moet een onderwerp niet zozeer uitputten, dan men niets aan de lezer overlaat. Het gaat er niet om, te doen lezen, maar te doen denken.
 • Een staat door wapengeweld gesticht, moet zich door wapengeweld handhaven.
 • De ervaring heeft geleerd dat de hoofden der grootste mannen krimpen wanneer zij bij elkaar komen en dat waar de meeste wijzen zijn, er de minste wijsheid is.
 • Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
 • De moraal zorgt altijd voor betere burgers dan de wetten.
 • Onwetendheid is de moeder van de traditie.
 • In geen koninkrijk hebben zoveel oorlogen gewoed als in dat van Christus.
 • Men moet de vooroordelen van zijn tijd goed kennen, om er geen aanstoot aan te geven en ze niet te zeer te volgen.
 • Het gaat er niet om dat wordt aangezet tot lezen, maar tot denken.
 • Het heeft niet veel zin om te laten zien wat je weet; maar het duurt lang om te leren wat je niet weet.
 • Bij het regeren komt het vooral hierop aan, te weten hoeveel macht, groot of klein, wij in alle omstandigheden moeten gebruiken.
 • Het succes hangt er meestal van af, of men weet hoe veel tijd het vereist om te slagen.
 • De meeste mensen zijn meer in staat tot grote dan tot goede daden.
 • Iets is niet juist omdat het de wet is; maar het moet de wet zijn, omdat het juist is.
 • Degene die de wetten handhaaft, moet ook eraan onderworpen zijn.
+17

Citaten 1 t/m 10 van 51.

 • Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.
  Origineel: La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748)
  Montesquieu
  - +
  +44
 • Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten.
  Origineel: Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu.
  Bron: Pensées diverses
  Montesquieu
  - +
  +16
 • Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.
  Origineel: Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
  Bron: De l'esprit des Lois (1748)
  Montesquieu
  - +
  +13
 • Ik houd van de boeren; ze weten niet genoeg om verkeerd te redeneren.
  Origineel: J'aime les paysans; ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.
  Bron: Pensées diverses
  Montesquieu
  - +
  +12
 • Met moet een onderwerp niet zozeer uitputten, dan men niets aan de lezer overlaat. Het gaat er niet om, te doen lezen, maar te doen denken.
  Origineel: Mais il ne faut pas toujours épuiser un sujet, qu'on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748)
  Montesquieu
  - +
  +11
 • Wanneer de dood de mensen gelijk heeft gemaakt, moest de begrafenis er geen verschil in brengen.
  Origineel: Lorsque la mort a égalisé les fortunes, une pompe funèbre ne devrait pas les différencier.
  Bron: toegeschreven
  Montesquieu
  - +
  +11
 • De nutteloze wetten verzwakken de noodzakelijke.
  Origineel: Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748) XXIV
  Montesquieu
  - +
  +10
 • De ervaring heeft geleerd dat de hoofden der grootste mannen krimpen wanneer zij bij elkaar komen en dat waar de meeste wijzen zijn, er de minste wijsheid is.
  Origineel: L'expérience a toujours fait connoître que les têtes des plus grands hommes se rétrecissent lorsqu'elles sont assemblées, & que là où il y a le plus de sages, il y ait aussi moins de sagesse.
  Bron: Lettres persanes #106
  Montesquieu
  - +
  +7
 • Een staat door wapengeweld gesticht, moet zich door wapengeweld handhaven.
  Origineel: Un empire fondé par les armes a besoin de se soutenir par les armes.
  Bron: Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) Ch.18
  Montesquieu
  - +
  +7
 • Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
  Origineel: L'extrême obéissance suppose de l'ignorance dans celui qui obéit.
  Bron: De L'esprit des Lois
  Montesquieu
  - +
  +7
De beste Montesquieu citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Montesquieu

Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) was een Frans filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociologie en als een van de belangrijkste filosofen van de Verlichting.

De huidige politieke inrichting van westerse democratieën is mede gebaseerd op ideeën van hem en John Locke. Belangrijk hierbij is zijn idee van de scheiding der machten.
Montesquieu maakt onderscheid tussen drie staatsvormen: de monarchie (macht bij de vorst en hogere standen), de despotie (macht bij één persoon) en de republiek. De republiek is zelf weer verdeeld in democratie (macht bij het volk) en aristocratie (macht bij de adel). Zelf vindt hij de aristocratische bestuursvorm de beste, met Engeland als voorbeeld. De hoogste macht is in handen van een zeker aantal personen (adel en hoge burgerij) met regels om machtsmisbruik te voorkomen. Zij maken de wetten en laten die uitvoeren.

Montesquieu gaat als een van de eersten te werk als een socioloog. Hij doet aan empirisch onderzoek en is uitermate nieuwsgierig. Zo reist hij de wereld over, om na te gaan wat voor verschillende manieren van regeren er bestaan. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat ieder volk zo zijn eigen staatsvorm heeft, afhankelijk van de omstandigheden (het klimaat, de grond, gewoonten, religie etcetera).
Er zit een zeker cultuurrelativisme in zijn teksten. Wat voor de één goed is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Overigens is zijn aanpak niet ‘wetenschappelijk’ naar huidige maatstaven, maar vaak erg speculatief.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Montesquieu?

De twee beroemdste citaten van Montesquieu zijn:

 • "Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat."
 • "Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten."

Wat zijn beroemde boeken van Montesquieu?

Een aantal beroemde boeken van Montesquieu zijn "Pensées diverses", "De L'esprit des Lois" en "Lettres persanes".

Wanneer leefde Montesquieu?

Montesquieu is geboren in 1689 en gestorven in het jaar 1755.