Citaten van Montesquieu

Montesquieu

Montesquieu

Frans filosoof

Leefde van: 1689 - 1755

Categorie: Filosofen Land: FlagFrankrijk

Geboren: 18 januari 1689 Gestorven: 10 februari 1755

Citaten 11 t/m 20 van 51.

 • Een onrechtvaardigheid jegens een enkeling begaan is een bedreiging voor allen.
  Origineel: Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous.
  Bron: toegeschreven
  Montesquieu
  - +
  +5
 • De moraal zorgt altijd voor betere burgers dan de wetten.
  Origineel: Les moeurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois.
  Bron: Lettres Persanes (1721) #79
  Montesquieu
  - +
  +4
 • In geen koninkrijk hebben zoveel oorlogen gewoed als in dat van Christus.
  Origineel: Il n'y a jamais eu de royaume où il y ait eu tant de guerres civiles que dans celui du Christ.
  Bron: Lettres Persanes (1721) #29
  Montesquieu
  - +
  +3
 • Om in de wereld te slagen moet men gek schijnen en wijs zijn.
  Origineel: J'ai toujours vu que, pour réussir dans le monde, il fallait avoir l'air fou, et être sage.
  Bron: Pensées diverses
  Montesquieu
  - +
  +3
 • Onwetendheid is de moeder van de traditie.
  Origineel: L'ignorance est la mère des traditions.
  Bron: Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits
  Montesquieu
  - +
  +3
 • We prijzen mensen in verhouding tot de waardering die ze voor ons hebben.
  Origineel: Nous louons les gens à proportion de l'estime qu'ils ont pour nous.
  Bron: Cahiers I, p. 502
  Montesquieu
  - +
  +3
 • Bij het regeren komt het vooral hierop aan, te weten hoeveel macht, groot of klein, wij in alle omstandigheden moeten gebruiken.
  Origineel: Le sublime de l'administration est de bien connaître quelle est la partie du pouvoir, grande ou petite, que l'on doit employer dans les diverses circonstances.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748) XII, 27
  Montesquieu
  - +
  +2
 • De meeste mensen zijn meer in staat tot grote dan tot goede daden.
  Origineel: La plupart des hommes sont plus capables de grandes actions que de bonnes.
  Bron: Pensées diverses
  Montesquieu
  - +
  +2
 • Een religie die andere kan tolereren is nauwelijks bezig met haar verspreiding.
  Origineel: Une religion qui peut tolérer les autres ne songe guère à sa propagation.
  Bron: De L'esprit des Lois XXV, 11
  Montesquieu
  - +
  +2
 • Er is niets zo machtig als een republiek waar de wetten niet uit angst maar uit overtuiging worden nageleefd, zoals het in Rome en Sparta gebeurde.
  Origineel: Il n'y a rien de si puissant qu'une république où l'on observe les lois non par crainte mais par passion comme le fit Rome et Lacédémone.
  Bron: Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734). Voor de volledige tekst zie ugo.bratelli.free.fr
  Montesquieu
  - +
  +2
De beste Montesquieu citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)

Over Montesquieu

Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) was een Frans filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociologie en als een van de belangrijkste filosofen van de Verlichting.

De huidige politieke inrichting van westerse democratieën is mede gebaseerd op ideeën van hem en John Locke. Belangrijk hierbij is zijn idee van de scheiding der machten.
Montesquieu maakt onderscheid tussen drie staatsvormen: de monarchie (macht bij de vorst en hogere standen), de despotie (macht bij één persoon) en de republiek. De republiek is zelf weer verdeeld in democratie (macht bij het volk) en aristocratie (macht bij de adel). Zelf vindt hij de aristocratische bestuursvorm de beste, met Engeland als voorbeeld. De hoogste macht is in handen van een zeker aantal personen (adel en hoge burgerij) met regels om machtsmisbruik te voorkomen. Zij maken de wetten en laten die uitvoeren.

Montesquieu gaat als een van de eersten te werk als een socioloog. Hij doet aan empirisch onderzoek en is uitermate nieuwsgierig. Zo reist hij de wereld over, om na te gaan wat voor verschillende manieren van regeren er bestaan. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat ieder volk zo zijn eigen staatsvorm heeft, afhankelijk van de omstandigheden (het klimaat, de grond, gewoonten, religie etcetera).
Er zit een zeker cultuurrelativisme in zijn teksten. Wat voor de één goed is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Overigens is zijn aanpak niet ‘wetenschappelijk’ naar huidige maatstaven, maar vaak erg speculatief.

Bron Wikipedia