Citaten van Plato

Plato

Plato

Grieks filosoof

Leefde van: 427 v.C. - 347 v.C.

Categorie: Filosofen | : Oud-Grieks

 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
 • Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
 • U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u ove
 • Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde.
 • De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen
 • Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
 • Ik ken geen zekere weg naar het succes, alleen een naar de zekere mislukking: het iedereen naar de zin willen maken.
 • Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal niet tevreden zijn met wat hij krijgt.
 • Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang;
Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
 • Het doen van onrecht is onwaardiger dan het ontvangen daarvan.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 79.

 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
  ― Plato
  - +
  +273
 • Nu zijn sommige wetten bestemd voor fatsoenlijke mensen die moeten leren hoe ze in harmonie met elkaar moeten leven, en andere voor mensen op wie de opvoeding geen uitwerking heeft gehad. Want een verhard hart kan niet zacht worden gemaakt en dan is elke wandaad mogelijk.
  Bron: Wetten Boek IX
  ― Plato
  - +
  +150
 • Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
  Bron: Symposion #196
  ― Plato
  - +
  +142
 • De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen…
  ― Plato
  - +
  +125
 • U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.
  ― Plato
  - +
  +116
 • Het begin is het belangrijkste deel van het werk.
  ― Plato
  - +
  +105
 • Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
  ― Plato
  - +
  +95
 • Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde.
  ― Plato
  - +
  +92
 • Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt.
  ― Plato
  - +
  +75
 • De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen
  ― Plato
  - +
  +74
De beste Plato citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Plato

De grootste Griekse filosoof. Grieks denker die zijn filosofie in dialogen tussen zijn leermeester Socrates en diens gesprekspartners vervatte. Hij stamde uit een voorname familie, was leerling van Cratylus van Athene, van Socrates en na diens dood (399) van Euclides van Megara. Op zijn reizen leerde hij Dionysius I van Syracuse kennen, aan wiens hof hij vertoefde. Rond 387 v.C. stichtte hij de Academie, een school te Athene. Aristoteles zou bijna 20 jaar aan deze school verbonden blijven. Plato reisde nog tweemaal naar Sicilië, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideale staat te verwezenlijken.
Na zijn dood werd hij opgevolgd in de Academie door zijn neef Speusippus, terwijl zijn leerling Aristoteles zijn eigen weg ging. In tegenstelling tot Aristoteles, zijn alle geschriften van Plato bewaard gebleven.
Plato zocht naar onbetwijfelbare kennis niet in deze wereld, maar voorbij deze wereld in het rijk van de Vormen, ook wel paradigma’s genoemd. Deze vormen zijn het onveranderlijke wezen der dingen. Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid. Kennis van de vormen is het hoogste doel voor de mens en is mogelijk doordat de ziel, voor de afdaling in een lichaam, de vormen heeft aanschouwd en deze kennis nog rudimentair in zich draagt. Zijn belang kan moeilijk overschat worden. Volgens Bertrand Russell kan men de gehele westerse filosofie als een verzameling voetnoten bij zijn werk opvatten.

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Plato?

De twee beroemdste citaten van Plato zijn:

 • "Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel."
 • "Nu zijn sommige wetten bestemd voor fatsoenlijke mensen die moeten leren hoe ze in harmonie met elkaar moeten leven, en andere voor mensen op wie de opvoeding geen uitwerking heeft gehad. Want een verhard hart kan niet zacht worden gemaakt en dan is elke wandaad mogelijk."

Wat zijn beroemde boeken van Plato?

Een aantal beroemde boeken van Plato zijn "Phaedrus", "Respublica" en "Leges".

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs