Citaten van Plato

Plato

Plato

Grieks filosoof

Leefde van: 427 v. Chr. - 347 v. Chr.

Categorie: Filosofen Land: FlagGriekenland

Citaten 21 t/m 30 van 79.

 • Het is erger onrecht te doen dan te ondergaan.
  Plato
  - +
  +27
 • Afwisseling verheugt.
  Origineel: Varietas delectat.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +26
 • Filosoferen is in feite: je toeleggen op de dood.
  Plato
  - +
  +26
 • Denken: het spreken van de ziel met zichzelf.
  Plato
  - +
  +23
 • Tracht uw vrije tijd goed te gebruiken.
  Plato
  - +
  +23
 • Het goede kennen is het goede doen.
  Plato
  - +
  +21
 • Ik heb zelden een wiskundige ontmoet die logisch redeneren kan.
  Plato
  - +
  +21
 • Noodzaak is de moeder van vindingrijkheid.
  Bron: Respublica
  Plato
  - +
  +21
 • Steenrijke mensen zijn geen goede mensen.
  Bron: Leges 743
  Plato
  - +
  +21
 • Het oor moet niets versmaden maar niet terstond alles geloven.
  Bron: Phaedrus
  Plato
  - +
  +20
De beste Plato citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)

Over Plato

De grootste Griekse filosoof. Grieks denker die zijn filosofie in dialogen tussen zijn leermeester Socrates en diens gesprekspartners vervatte. Hij stamde uit een voorname familie, was leerling van Cratylus van Athene, van Socrates en na diens dood (399) van Euclides van Megara. Op zijn reizen leerde hij Dionysius I van Syracuse kennen, aan wiens hof hij vertoefde. Rond 387 v.C. stichtte hij de Academie, een school te Athene. Aristoteles zou bijna 20 jaar aan deze school verbonden blijven. Plato reisde nog tweemaal naar Sicilië, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideale staat te verwezenlijken.
Na zijn dood werd hij opgevolgd in de Academie door zijn neef Speusippus, terwijl zijn leerling Aristoteles zijn eigen weg ging. In tegenstelling tot Aristoteles, zijn alle geschriften van Plato bewaard gebleven.
Plato zocht naar onbetwijfelbare kennis niet in deze wereld, maar voorbij deze wereld in het rijk van de Vormen, ook wel paradigma’s genoemd. Deze vormen zijn het onveranderlijke wezen der dingen. Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid. Kennis van de vormen is het hoogste doel voor de mens en is mogelijk doordat de ziel, voor de afdaling in een lichaam, de vormen heeft aanschouwd en deze kennis nog rudimentair in zich draagt. Zijn belang kan moeilijk overschat worden. Volgens Bertrand Russell kan men de gehele westerse filosofie als een verzameling voetnoten bij zijn werk opvatten.