Citaten van Plato

Plato

Plato

Grieks filosoof

Leefde van: 427 v.C. - 347 v.C.

Categorie: Filosofen | : Oud-Grieks

Citaten 61 t/m 70 van 79.

 • Gemakkelijk woorden en uitdrukkingen gebruiken zonder ze al te kritisch te bekijken is in het algemeen gesproken geen teken van gebrek aan opvoeding. In tegendeel, er zit iets onbeschaafds in het te precies zijn. Maar soms valt er niet aan te ontkomen.
  ― Plato
  - +
  +7
 • Sport is een zuster van de muzen.
  ― Plato
  - +
  +7
 • Want het zou belachelijk zijn, zei hij, wanneer de wachter zelf ook een wachter nodig had.
  Bron: Respublica 3, 13
  ― Plato
  - +
  +7
 • Alle grote epische dichters schrijven hun werken niet op basis van een aangeleerde vaardigheid maar terwijl ze bezield en bezeten zijn.
  ― Plato
  - +
  +6
 • Als het zo de goden goeddunkt, moet het zo zijn.
  Bron: Crito 2, 43
  ― Plato
  - +
  +6
 • Als niet ofwel filosofen heersen in de steden of degenen, die wij nu vorsten en heersers noemen, zich serieus in de filosofie verdiepen, zullen er voortdurend rampen over de steden komen.
  Bron: Respublica 5, 324
  ― Plato
  - +
  +6
 • Eros is het scheppen van Schoonheid.
  ― Plato
  - +
  +6
 • God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
  ― Plato
  - +
  +6
 • IJdel is de roem, als wij niet doen wat nuttig is.
  Bron: Phaedrus
  ― Plato
  - +
  +6
 • Met elke handeling is het aldus gesteld; op zichzelf is ze noch goed noch kwaad.
  ― Plato
  - +
  +6
De beste Plato citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs