Citaten van Rebecca West

Rebecca West

Rebecca West

Brits schrijfster en journaliste (ps. van Cicily Isabel Fairfield)

Leefde van: 1892 - 1983

Categorie: Media | Schrijvers (Hedendaags) Land: FlagVerenigd Koninkrijk

Geboren: 21 december 1892 Gestorven: 15 maart 1983

 • Niemand heeft ooit een goed boek geschreven door simpelweg een aantal nauwkeurige feiten en geldige ideeën te verzamelen.
 • De keuze tussen de wet en gerechtigheid is voor de moedige een gemakkelijke keuze.
 • Wat er ook gebeurt, vergeet nooit dat mensen liever te gronde worden geleid door een man dan naar de overwinning door een vrouw.

Citaten 1 t/m 10 van 33.

 • Niemand heeft ooit een goed boek geschreven door simpelweg een aantal nauwkeurige feiten en geldige ideeën te verzamelen.
  Origineel: Nobody ever wrote a good book simply by collecting a number of accurate facts and valid ideas.
  Bron: Vogue 01-11-1952
  Rebecca West
  - +
  +2
 • De keuze tussen de wet en gerechtigheid is voor de moedige een gemakkelijke keuze.
  Origineel: The choice between law and justice is an easy one for courageous minds.
  Bron: The Young Rebecca: Writings of Rebecca West 1911-17
  Rebecca West
  - +
  +1
 • De mens is eerder een hatend dan een liefdevol dier.
  Origineel: Man is a hating rather than a loving animal.
  Bron: Black Lamb and Grey Falcon (1941)
  Rebecca West
  - +
  +1
 • De rede is iets wat we vaag in onze slaap zien.
  Origineel: Reason's a thing we dimly see in sleep.
  Bron: The Birds Fall Down (1966)
  Rebecca West
  - +
  +1
 • Het maken van wetten is een menselijk instinct dat ontstaat - onder alle volkeren, overal - zodra er voor genoeg voedsel en onderdak gezorgd is.
  Origineel: To make laws is a human instinct that arises as soon as food and shelter have been ensured, among all peoples, everywhere.
  Bron: The Meaning of Treason (1947)
  Rebecca West
  - +
  +1
 • Idiotie is het vrouwelijke mankement... Het is niet erger dan het mannelijke mankement, dat is waanzin.
  Origineel: Idiocy is the female defect... It is no worse than the male defect, which is lunacy.
  Bron: Black Lamb and Grey Falcon (1941)
  Rebecca West
  - +
  +1
 • Ik denk niet dat spionage kan worden aanbevolen als een techniek voor het creëren van een indrukwekkende beschaving.
  Origineel: I cannot think that espionage can be recommended as a technique for building an impressive civilization.
  Bron: The Meaning of Treason (1982) Introduction
  Rebecca West
  - +
  +1
 • Moederschap is noch een plicht noch een voorrecht, maar gewoon de manier waarop de mensheid het verlangen naar fysieke onsterfelijkheid kan bevredigen en de angst voor de dood kan overwinnen.
  Origineel: Motherhood is neither a duty nor a privilege, but simply the way that humanity can satisfy the desire for physical immortality and triumph over the fear of death.
  Bron: toegeschreven
  Rebecca West
  - +
  +1
 • Op de telegraafdraden die de rivier overspanden zaten vogels zoals zwarte noten op een notenbalk zitten.
  Origineel: Birds sat on the telegraph wires that spanned the river as the black notes sit on a staff of music.
  Bron: The Return of the Soldier (1918)
  Rebecca West
  - +
  +1
 • Predikte St. Franciscus tot de vogels? Waarvoor? Als hij echt van vogels hield, had hij beter tot de katten kunnen prediken.
  Origineel: Did St. Francis preach to the birds? Whatever for? If he really liked birds he would have done better to preach to the cats.
  Bron: This Real Night (1984)
  Rebecca West
  - +
  +1
De beste Rebecca West citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Rebecca West

Dame Rebecca West, pseudoniem voor Cicily Isabel Fairfield (Londen, 21 december 1892 – Londen, 15 maart 1983) was een Brits schrijfster en journaliste.

West was de dochter van een gerenommeerd journalist van Ierse afkomst en een Schotse moeder. Ze groeide op in een intellectueel stimulerende omgeving, ging naar ‘college’ in Edinburgh en studeerde later aan de toneelacademie in Londen. Enige tijd was ze actrice (haar pseudoniem Rebecca West ontleende ze aan de heldin uit Henrik Ibsens drama Rosmersholm). Vanaf 1911 ging ze werken als journaliste, meer in het bijzonder voor de linkse pers en maakte ze zich sterk voor het vrouwenkiesrecht.

Haar romandebuut kwam in 1918 met The Return of a Soldier, waarin ze de uitwerking van shell-shock op freudiaanse basis analyseert. Daarna volgen nog tal van zorgvuldig geschreven romans, waarin ze blijk geeft van een groot vermogen om personages psychologisch te doorgronden. Het meest bekend is wel het semi-autobiografische The Fountain Overflows, (1957, De fontein stroomt over), waarin ze tevens een soort van cultuurhistorische beschrijving geeft van het eerste decennium van de twintigste eeuw.
Wellicht nog meer dan door haar romans vond West erkenning met haar kritische proza over vooral sociale en culturele onderwerpen.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Rebecca West?

De twee beroemdste citaten van Rebecca West zijn:

 • "Niemand heeft ooit een goed boek geschreven door simpelweg een aantal nauwkeurige feiten en geldige ideeën te verzamelen."
 • "De keuze tussen de wet en gerechtigheid is voor de moedige een gemakkelijke keuze."

Wat zijn beroemde boeken van Rebecca West?

Een aantal beroemde boeken van Rebecca West zijn "Black lamb and Grey Falcon", "The Meaning of Treason" en "This Real Night".

Wanneer leefde Rebecca West?

Rebecca West is geboren in 1892 en gestorven in het jaar 1983.