Citaten van Richard Dawkins

Richard Dawkins

Richard Dawkins

Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver.

Leefde van: 1941 -

Categorie: Wetenschappers | Schrijvers (Hedendaags) Land: FlagVerenigd Koninkrijk

Geboren: 26 maart 1941

 • De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een v
 • Religie leert ons de gevaarlijke nonsens dat de dood niet het einde is.
 • Mijn bezwaar tegen religie is dat het de mensen leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld waarin ze leven.
 • Religie is in staat om mensen tot zo'n gevaarlijke dwaasheid te leiden dat ik het geloof kwalificeer als een vorm van een geestesziekte.
 • De oplossing blijkt vaak mooier dan de puzzel.
 • Wij gaan dood, en dat maakt ons tot de gelukkigen. De meeste mensen zullen nooit sterven omdat ze nooit zullen worden geboren. De mogelijke mensen die hier in mijn plaats hadden kunnen zijn, maar die nooit het daglicht zullen zien, overtreffen de zandkorrels van Arabië. Tot die ongeboren geesten beh
 • Een waanzin is iets waar mensen in geloven, ondanks een totaal gebrek aan bewijs.
 • Mutatie is willekeurig; natuurlijke selectie is precies het tegenovergestelde van willekeurigheid.
 • Een universum met een schepper zou wetenschappelijk gezien een heel ander soort universum zijn dan één zonder.
 • De menselijke ijdelheid koestert het absurde idee dat onze soort het uiteindelijke doel van de evolutie is.
 • In Groot-Brittannië is het christendom aan het uitsterven. De islam helaas niet.
 • Evolutie kijkt nooit naar de toekomst.
 • Religie leert je tevreden te zijn met onbeantwoorde vragen. Het is een soort misdaad tegen de kindertijd.
 • We erkennen dat we als de apen zijn, maar we realiseren zelden dat we apen zijn.
 • Ongeacht hoeveel kennis en wijsheid u ook tijdens uw leven opdoet, er zal geen jota op genetische wijze aan uw kinderen worden doorgegeven. Elke nieuwe generatie begint geheel opnieuw.
 • Elizabeth II is een directe afstammelinge van Willem de Veroveraar. Toch is het vrij waarschijnlijk dat ze geen enkele van de oude koning zijn genen bij haar heeft.
 • Het is zo'n grootheidswaanzin te denken dat een God die zich bezig moet houden met honderd miljard universums ook maar een stuiver geeft met wie je naar bed gaat, of zelfs of je in hem gelooft.
+14

Citaten 1 t/m 10 van 53.

 • De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.
  Origineel: The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.
  Bron: The God Delusion
  Richard Dawkins
  - +
  +16
 • Religie leert ons de gevaarlijke nonsens dat de dood niet het einde is.
  Origineel: Religion teaches the dangerous nonsense that death is not the end.
  Bron: The Guardian Artikel, 15-09-2001. Voor de volledige tekst zie www.theguardian.com
  Richard Dawkins
  - +
  +16
 • Mijn bezwaar tegen religie is dat het de mensen leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld waarin ze leven.
  Origineel: What worries me about religion is that it teaches people to be satisfied with not understanding the world they live in.
  Bron: BBC: Heart Of The Matter: God Under The Microscope (1996)
  Richard Dawkins
  - +
  +10
 • De Bijbel moet geleerd worden, maar nadrukkelijk niet als de realiteit. Het is fictie, mythe, poëzie, alles behalve de realiteit. Als zodanig moet het worden onderwezen omdat het zo veel van onze literatuur en onze cultuur bevat.
  Origineel: The Bible should be taught, but emphatically not as reality. It is fiction, myth, poetry, anything but reality. As such it needs to be taught because it underlies so much of our literature and our culture.
  Bron: toegeschreven
  Richard Dawkins
  - +
  +4
 • Religieuze fanatici willen dat mensen hun eigen gedachten afsluiten, het bewijs negeren en blindelings een heilig boek volgen op basis van eigen 'openbaring'.
  Origineel: Religious fanatics want people to switch off their own minds, ignore the evidence, and blindly follow a holy book based upon private 'revelation'.
  Bron: The Independent, 04-12-2006 Interview. Voor de volledige tekst zie www.independent.co.uk
  Richard Dawkins
  - +
  +4
 • De oplossing blijkt vaak mooier dan de puzzel.
  Origineel: The solution often turns out more beautiful than the puzzle.
  Bron: The Irish Time, 14-11-1998 Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder. Voor de volledige tekst zie www.irishtimes.com
  Richard Dawkins
  - +
  +3
 • Religie is in staat om mensen tot zo'n gevaarlijke dwaasheid te leiden dat ik het geloof kwalificeer als een vorm van een geestesziekte.
  Origineel: Religion is capable of driving people to such dangerous folly that faith seems to me to qualify as a kind of mental illness.
  Bron: The Selfish Gene (1976)
  Richard Dawkins
  - +
  +3
 • De evolutietheorie staat nu ongeveer net zo ter discussie als de theorie dat de aarde rond de zon draait.
  Origineel: Today the theory of evolution is about as much open to doubt as the theory that the earth goes round the sun.
  Bron: The Selfish Gene (1976) ch.1
  Richard Dawkins
  - +
  +2
 • Ik weet zeker dat Obama een atheïst is; ik weet zeker dat Kennedy een atheïst was, maar ik heb nog mijn twijfels over paus Franciscus.
  Origineel: I'm sure Obama is an atheist; I'm sure Kennedy was an atheist, but I doubt if Pope Frank is.
  Bron: Real Time with Bill Maher 2017
  Richard Dawkins
  - +
  +2
 • Uiteraard kunt u de resultaten van wetenschap gebruiken om slechte dingen te doen, maar u kunt ze ook gebruiken om goede dingen te doen.
  Origineel: Of course you can use the products of science to do bad things, but you can use them to do good things, too.
  Bron: The Guardian, 17-05-2000 Interview
  Richard Dawkins
  - +
  +2
De beste Richard Dawkins citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Richard Dawkins

Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 maart 1941) is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. Dawkins is emeritus-fellow van New College in Oxford en was van 1995 tot 2008 hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Oxford.

Dawkins is een van de bekendste moderne schrijvers over de evolutietheorie. Hij verdedigt deze theorie op bevlogen wijze met wetenschappelijke argumenten tegen kritiek uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek, zoals in zijn debuutwerk De zelfzuchtige genen (1976). Hij is een uitgesproken atheïst, seculier humanist, scepticus en ondersteunt de brights-beweging.

Dawkins staat bekend om zijn kritiek op het creationisme en intelligent design. In De blinde horlogemaker (1986) pleit hij tegen de horlogemaker-analogie, een argument voor het bestaan van een bovennatuurlijke schepper op basis van de complexiteit van levende organismen. In plaats daarvan vergelijkt hij evolutie met een blinde horlogemaker, in die zin dat reproductie, mutatie en selectie ongeleide processen zijn. In God als misvatting (2006) stelt Dawkins dat een bovennatuurlijke schepper vrijwel zeker niet bestaat en dat religieus geloof een complex waandenkbeeld is.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Richard Dawkins?

De twee beroemdste citaten van Richard Dawkins zijn:

 • "De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland."
 • "Religie leert ons de gevaarlijke nonsens dat de dood niet het einde is."

Wat zijn beroemde boeken van Richard Dawkins?

Een aantal beroemde boeken van Richard Dawkins zijn "The Selfish Gene", "The Blind Watchmaker" en "The God Delusion".

Wanneer leefde Richard Dawkins?

Richard Dawkins is geboren in 1941.