Citaten van Samuel Huntington

Samuel Huntington

Samuel Huntington

Amerikaans politicoloog

Leefde van: 1927 - 2008

Geboren: 18 april 1927 Gestorven: 24 december 2008

 • De gevaarlijke botsingen van de toekomst zullen waarschijnlijk ontstaan uit de interactie van westerse arrogantie, islamitische intolerantie en Chinese assertiviteit.
 • In het nieuwe tijdperk vormen botsingen van beschavingen de grootste bedreiging voor de wereldvrede, en een internationale orde gebaseerd op beschavingen is de zekerste bescherming tegen een wereldoorlog.

Citaten 1 t/m 10 van 10.

 • De gevaarlijke botsingen van de toekomst zullen waarschijnlijk ontstaan uit de interactie van westerse arrogantie, islamitische intolerantie en Chinese assertiviteit.
  Origineel: The dangerous clashes of the future are likely to arise from the interaction of Western arrogance, Islamic intolerance, and Sinic assertiveness.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
  Samuel Huntington
  - +
  +7
 • Veel meer mensen in de wereld maken zich druk om sport dan om mensenrechten.
  Origineel: Many more people in the world are concerned with sports than with human rights.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) p. 197
  Samuel Huntington
  - +
  +4
 • De macht blijft groot zolang het in het donker blijft; blootgesteld aan zonlicht begint het te verdampen.
  Origineel: Power remains strong when it remains in the dark; exposed to the sunlight it begins to evaporate.
  Bron: American Politics: The Promise of Disharmony
  Samuel Huntington
  - +
  +1
 • Het Westen veroverde de wereld niet door de superioriteit van zijn ideeën of waarden of religie (waar weinigen van andere beschavingen zich tot bekeerd hebben), maar veeleer door zijn superioriteit in het toepassen van georganiseerd geweld. Westerlingen vergeten dit feit vaak; niet-westerlingen doen dat nooit.
  Origineel: The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion (to which few members of other civilizations were converted) but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact; non-Westerners never do.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) p. 51
  Samuel Huntington
  - +
  +1
 • In het nieuwe tijdperk vormen botsingen van beschavingen de grootste bedreiging voor de wereldvrede, en een internationale orde gebaseerd op beschavingen is de zekerste bescherming tegen een wereldoorlog.
  Origineel: In the emerging era, clashes of civilization are the greatest threat to world peace, and an international order based on civilizations is the surest safeguard against world war.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) p.321
  Samuel Huntington
  - +
  +1
 • De westerse beschaving is niet waardevol omdat zij universeel is, maar omdat zij uniek is.
  Origineel: Western civilization is precious not because it is universal but because it is unique.
  Bron: Foreign Affairs Nov/Dec 1996, 28-46
  Samuel Huntington
  - +
   0
 • Elke beschaving ziet zichzelf als het centrum van de wereld en schrijft haar geschiedenis als het centrale drama van de menselijke geschiedenis.
  Origineel: Every civilization sees itself as the center of the world and writes its history as the central drama of human history.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
  Samuel Huntington
  - +
   0
 • Er kunnen geen echte vrienden zijn zonder echte vijanden. Tenzij we haten wat we niet zijn, kunnen we niet houden van wat we wel zijn.
  Origineel: There can be no true friends without true enemies. Unless we hate what we are not, we cannot love what we are.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
  Samuel Huntington
  - +
   0
 • Het is mijn hypothese dat de fundamentele bron van conflicten in deze nieuwe wereld niet primair ideologisch of primair economisch zal zijn. De grote verdeeldheid onder de mensheid en de dominante bron van conflicten zal cultureel zijn.
  Origineel: It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
  Samuel Huntington
  - +
   0
 • Islam's grenzen zijn bloedig en dat geldt ook voor de binnenlanden.
  Origineel: Islam's borders are bloody and so are its innards.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) P. 258
  Samuel Huntington
  - +
  -2
De beste Samuel Huntington citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Samuel Huntington

Samuel Phillips Huntington (New York, 18 april 1927 – Martha's Vineyard, 24 december 2008) was een Amerikaans politicoloog. Hij was hoogleraar aan Harvard University en verwierf bredere bekendheid door zijn proefschrift Clash of civilizations.
In 1957 publiceerde hij zijn eerste belangrijke boek 'The Soldier and the State'. Omdat het boek bij verschijning zeer omstreden was, werd Huntington in 1959 ontslagen. Met zijn vriend de politicoloog Zbigniew Brzezinski, die eveneens door Harvard werd tegengewerkt, vertrok hij naar de Columbia-universiteit in New York, waar hij universitair hoofddocent werd en tevens de functie kreeg van onderdirecteur van het Institute for War and Peace Studies.
In 1963 werd Huntington gevraagd terug te komen naar Harvard om daar hoogleraar te worden. Hij ging in op het verzoek, en bleef er hoogleraar politieke wetenschappen tot aan zijn overlijden.
In 1993 publiceerde Huntington het artikel, 'The clash of Civilizations?' in het blad Foreign Affairs. Die ideeën werkte hij uit in het boek The clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) dat een jaar later in het Nederlands verscheen als Botsende beschavingen, cultuur en conflict in de 21ste eeuw. Huntington stelt dat in de 21e eeuw de conflicten zich vooral tussen culturen in plaats van ideologieën zouden afspelen.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Samuel Huntington?

De twee beroemdste citaten van Samuel Huntington zijn:

 • "De gevaarlijke botsingen van de toekomst zullen waarschijnlijk ontstaan uit de interactie van westerse arrogantie, islamitische intolerantie en Chinese assertiviteit."
 • "Veel meer mensen in de wereld maken zich druk om sport dan om mensenrechten."

Wanneer leefde Samuel Huntington?

Samuel Huntington is geboren in 1927 en gestorven in het jaar 2008.