Citaten van Seneca

Seneca

Seneca

Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver

Leefde van: 5 v. Chr. - 65

Categorie: Politiek | Filosofen | Schrijvers (Hedendaags) Land: FlagRome

 • Vergissen is menselijk, in die vergissing volharden is idioot.
 • Toon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vrees.
 • Wie met zachtheid beveelt wordt het best gehoorzaamd.
 • Niet willen is de reden, niet kunnen het voorwendsel.
 • De ondeugden van anderen hebben wij steeds voor ogen, die van onszelf achter ons.
 • Het hele leven is nodig om te leren leven en te leren sterven.
 • Menigeen heeft anderen leren bedriegen, omdat ze bang waren zelf bedrogen te worden.
 • Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verheven
 • Liefde is onverenigbaar met vrees.
 • Lof en smaad van de massa moet men met de zelfde onverschilligheid bejegenen.
 • De natuur wordt gemakkelijker begrepen dan verklaard.
 • Leeft gij volgens de natuur, dan zult gij nooit arm zijn; leeft gij naar de mening der wereld, dan zult gij nooit rijk zijn.
 • Allen vertrouwen is evenzeer een fout als niemand vertrouwen.
 • Geen slavernij is schandelijker dan vrijwillige slavernij.
 • Wie altijd lacht is een domkop, wie altijd glimlacht is een huichelaar.
 • Bedrieglijk is de schijn der dingen.
 • Geen grote geest zonder een greintje waanzin.
 • Wie overal is, is nergens.
 • Een luiaard staat zichzelf in de weg.
 • Het vuur beproeft het goud, het ongeluk een moedig man.
+17

Citaten 1 t/m 10 van 246.

 • Aan de afgunst kun je ontkomen als je de kunst verstaat in stilte blij te zijn.
  Seneca
  - +
  +295
 • De beste manier om iets te leren is er les in te geven.
  Seneca
  - +
  +249
 • Hoe je over jezelf denkt is veel belangrijker dan hoe anderen over je denken.
  Seneca
  - +
  +228
 • Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dan men karakter heeft.
  Seneca
  - +
  +168
 • Als er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden.
  Seneca
  - +
  +166
 • Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk.
  Seneca
  - +
  +156
 • Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt.
  Seneca
  - +
  +146
 • De dwerg wordt niet groter door op een berg te staan.
  Seneca
  - +
  +111
 • Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.
  Seneca
  - +
  +111
 • Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst.
  Seneca
  - +
  +107
De beste Seneca citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Seneca

Lucius Annaeus Seneca (circa 5 v.C. - 65 n.C. was een Romeinse filosoof van het stoïcisme, staatsman en toneelschrijver. Vaak wordt hij kortweg Seneca genoemd, soms Seneca de Jongere. Over het exacte geboortejaar van Seneca bestaat onduidelijkheid. De meeste bronnen geven waarden die variëren tussen 5 v. Chr en 1 v. Chr.

Seneca werd in Cordoba, Spanje geboren als de tweede zoon van Helvia en Marcus (Lucius) Annaeus Seneca, een rijke rhetor die ook wel Seneca de Oudere genoemd wordt. Seneca's oudere broer, Gallio, was proconsul in Achaia (waar hij de apostel Paulus ontmoette rond 52). Seneca was de oom van de dichter Lucanus, dankzij zijn jongere broer, Annaeus Mela. Op ongeveer 30-jarige leeftijd vestigde Seneca zich als advocaat en verwierf zich zo een aanzienlijk vermogen. Daarnaast wijdde hij zich aan de letterkunde, en de studie van de filosofie en de natuurwetenschappen [toen nog geen duidelijk gescheiden onderzoeksgebieden].

Na een periode als advocaat deed de politiek zijn intrede, hij werd quaestor en verwierf een zetel in de senaat.

In het jaar 65 werd Seneca beschuldigd van betrokkenheid bij een plot dat tot een moord op Nero moest leiden. Nero gebood hem zichzelf te doden, zonder een vorm van proces. Tacitus heeft beschreven hoe Seneca, in aanwezigheid van vrienden en zijn vrouw Pompeia Paulina, geheel stoïcijns een einde aan zijn leven maakte.

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Seneca?

De twee beroemdste citaten van Seneca zijn:

 • "Aan de afgunst kun je ontkomen als je de kunst verstaat in stilte blij te zijn."
 • "De beste manier om iets te leren is er les in te geven."

Wat zijn beroemde boeken van Seneca?

Een aantal beroemde boeken van Seneca zijn "Epistulae Morales ad Lucilium", "De ira" en "De Beneficiis".

Wanneer leefde Seneca?

Seneca is geboren in 5 v. Chr. en gestorven in het jaar 65.