Citaten van Thomas Hobbes

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes

Brits filosoof

Leefde van: 1588-1679

Categorie: Filosofen | : Groot-Brittanië

 • Kracht en bedrog zijn de twee grootste deugden in een oorlog.
 • De bron van elke misdaad is een bepaald gebrek aan inzicht, een foute redenering of een plotseling opkomende begeerte.
 • Elke mens is in een constante staat van oorlog met zijn medemens.
 • Vrije tijd is de moeder van de filosofie.
 • Goed en kwaad zijn niet meer dan namen voor onze voorliefdes en aversies. Ze verschillen met de verschillende gemoedstoestanden en leerstellingen van de mensen.
 • Ik sta op het punt mijn laatste reis te ondernemen, een grote sprong in het donker.
 • Als mensen iets begeren, zegt men ook wel dat ze het liefhebben. Begeerte en liefde zijn dus hetzelfde, behalve dat we met begeerte altijd de afwezigheid van het object aangeven en met liefde meestal de aanwezigheid ervan.
 • Elke misdaad is een zonde; maar niet elke zonde is een misdaad.
 • Want waarheid en onwaarheid zijn eigenschappen van de taal en niet van de dingen.
Waar geen taal is, bestaat geen waarheid of onwaarheid.
 • Woorden zijn het geld van dwazen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Kracht en bedrog zijn de twee grootste deugden in een oorlog.
  Origineel: Force and fraud are in war the two cardinal virtues.
  Bron: Leviathan (1651) I, ch. 13
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +16
 • De bron van elke misdaad is een bepaald gebrek aan inzicht, een foute redenering of een plotseling opkomende begeerte.
  Origineel: The source of every crime, is some defect of the understanding; or some error in reasoning; or some sudden force of the passions.
  Bron: Leviathan (1651) XV
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +15
 • Wetenschap is kennis van gevolgen en de afhankelijkheid van het ene feit van het andere.
  Origineel: Science is the knowledge of consequences, and dependence of one fact upon another.
  Bron: Leviathan (1651) vol.2, ch.5
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +13
 • Elke mens is in een constante staat van oorlog met zijn medemens.
  Origineel: The condition of man is a condition of war of every one against everyone.
  Bron: Leviathan (1651) 14, 64
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +5
 • Geen daad in dit leven, of zij is het begin ener zó lange keten van gevolgen, dat geen menselijk oog ver genoeg vooruit kan zien om iets van het einde te ontwaren.
  Origineel: There is no action of man in this life which is not the beginning of so long a chain of consequences, as that no human providence is high enough to give us a prospect to the end.
  Bron: Leviathan (1651) ch. 31
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +4
 • Goed en kwaad zijn niet meer dan namen voor onze voorliefdes en aversies. Ze verschillen met de verschillende gemoedstoestanden en leerstellingen van de mensen.
  Origineel: Good, and evil, are names that signify our appetites, and aversions; which in different tempers, customs, and doctrines of men, are different.
  Bron: Leviathan (1651) XIII
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +3
 • Vrije tijd is de moeder van de filosofie.
  Origineel: Leisure is the mother of philosophy.
  Bron: Leviathan (1651) IV, ch.46
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +3
 • Als mensen iets begeren, zegt men ook wel dat ze het liefhebben. Begeerte en liefde zijn dus hetzelfde, behalve dat we met begeerte altijd de afwezigheid van het object aangeven en met liefde meestal de aanwezigheid ervan.
  Origineel: That which men Desire, they are also sayd to LOVE; and to HATE those things, for which they have Aversion. So that Desire, and Love, are the same thing; save that by Desire, we alwayes signifie the Absence of the object; by Love, most commonly the Presence of the same.
  Bron: Leviathan (1651) ch.6
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +2
 • Het is waar dat mensen die over soevereine macht beschikken onbillijk kunnen zijn; maar zij kunnen niet in eigenlijke zin onrechtvaardig zijn, of onrecht begaan.
  Origineel: It is true that they that have sovereign power may commit iniquity, but not injustice or injury in the proper signification.
  Bron: Leviathan (1651) XVIII
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +2
 • Ik sta op het punt mijn laatste reis te ondernemen, een grote sprong in het donker.
  Origineel: I am about to take my last voyage, a great leap in the dark.
  Bron: toegeschreven laatste woorden
  ― Thomas Hobbes
  - +
  +2
De beste Thomas Hobbes citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (Westport (Wiltshire), 5 april 1588 – Hardwick Hall (Derbyshire), 4 december 1679) was een Engels filosoof.

Hobbes geldt als een van de grondleggers van de moderne politieke filosofie. Zijn in 1651 verschenen boek Leviathan legde vanuit het perspectief van de sociaalcontract-theorie de basis voor de moderne westerse politieke filosofie. In dit werk ontwikkelde Hobbes een theorie van het absolutisme. Zijn verhaal van de menselijke natuur als samenwerking uit eigenbelang, en van politieke gemeenschappen als gebaseerd op een "sociaal contract" geldt ook heden ten dage als een van de belangrijkste onderwerpen van de politieke filosofie.

Aan de ene kant geldt Hobbes als een kampioen van het absolutisme voor de soeverein, maar aan de andere kant ontwikkelde hij ook een paar van de grondslagen van het Europese liberale gedachtegoed: het recht van het individu; de natuurlijke gelijkwaardigheid van alle mensen; het kunstmatige karakter van de politieke orde (wat leidde tot het latere onderscheid tussen burgermaatschappij en de staat); het standpunt dat alle legitieme politieke macht "representatief" moest zijn en gebaseerd op instemming door het volk; en een liberale interpretatie van de wet die de mensen vrij laat om alles te doen wat de wet niet expliciet verbiedt.

Behalve aan de politieke filosofie en de theologie heeft Hobbes ook bijgedragen aan andere vakgebieden, waaronder geschiedenis, de natuurkunde van gassen, de ethiek en de filosofie in het algemeen.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Thomas Hobbes?

De twee beroemdste citaten van Thomas Hobbes zijn:

 • "Kracht en bedrog zijn de twee grootste deugden in een oorlog."
 • "De bron van elke misdaad is een bepaald gebrek aan inzicht, een foute redenering of een plotseling opkomende begeerte."

Wanneer leefde Thomas Hobbes?

Thomas Hobbes is geboren in 1588 en gestorven in het jaar 1679.

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs