Citaten van Thomas Sowell

Thomas Sowell

Thomas Sowell

Afro-Amerikaans schrijver en econoom

Leefde van: 1930 -

Categorie: Economie en ondernemers | Schrijvers (Hedendaags) Land: FlagVerenigde Staten

Geboren: 30 juni 1930

 • Het kost veel kennis om besef te hebben van de mate van je eigen onwetendheid.
 • Als je niet bereid bent om geweld te gebruiken om de beschaving te verdedigen, wees dan bereid om barbaarsheid te accepteren.
 • Activisme is een manier voor nutteloze mensen om zich belangrijk te voelen, zelfs als de gevolgen van hun activisme contraproductief zijn voor degenen die ze beweren te helpen en schadelijk zijn voor de samenleving als geheel.
 • De verzorgingsstaat is de oudste oplichterstruc die er bestaat. Eerst pak je stilletjes het geld van mensen af, en vervolgens geef je ze met veel tam-tam een klein deel terug.
 • Van alle onwetendheid is de onwetendheid van de ontwikkelde mensen het gevaarlijkst. Niet alleen hebben hoogopgeleide mensen waarschijnlijk meer invloed, ze zijn de laatste mensen die vermoeden dat ze niet weten waar ze het over hebben als ze buiten hun beperkte vakgebied komen.
 • Mensen die van vergaderingen genieten, zouden niet voor iets verantwoordelijk moeten zijn.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 28.

 • Het kost veel kennis om besef te hebben van de mate van je eigen onwetendheid.
  Origineel: It takes considerable knowledge just to realize the extent of your own ignorance.
  Thomas Sowell
  - +
  +13
 • Als je gelooft in gelijke rechten, wat betekenen vrouwenrechten, homorechten, enz. dan? Ofwel ze zijn overbodig, ofwel ze zijn een schending van het beginsel van gelijke rechten voor iedereen.
  Origineel: If you believe in equal rights, then what do “women’s rights,” “gay rights,” etc., mean? Either they are redundant or they are violations of the principle of equal rights for all.
  Thomas Sowell
  - +
  +5
 • Als je altijd hebt geloofd dat iedereen volgens dezelfde regels moet spelen en volgens dezelfde normen moet worden beoordeeld, dan zou je 60 jaar geleden het etiket van een radicaal hebben gekregen, 30 jaar geleden dat van een liberaal en vandaag dat van een racist.
  Origineel: If you have always believed that everyone should play by the same rules and be judged by the same standards, that would have gotten you labeled a radical 60 years ago, a liberal 30 years ago and a racist today.
  Thomas Sowell
  - +
  +4
 • Als je niet bereid bent om geweld te gebruiken om de beschaving te verdedigen, wees dan bereid om barbaarsheid te accepteren.
  Origineel: If you are not prepared to use force to defend civilization, then be prepared to accept barbarism.
  Thomas Sowell
  - +
  +4
 • Er zijn maar twee manieren om de volledige waarheid te vertellen - anoniem en posthuum.
  Origineel: There are only two ways of telling the complete truth - anonymously and posthumously.
  Thomas Sowell
  - +
  +4
 • Het feit dat zoveel succesvolle politici zulke schaamteloze leugenaars zijn, is niet alleen een reflectie op hen, het is ook een reflectie op ons. Wanneer de mensen het onmogelijke willen, kunnen alleen leugenaars bevredigen.
  Origineel: The fact that so many successful politicians are such shameless liars is not only a reflection on them, it is also a reflection on us. When the people want the impossible, only liars can satisfy.
  Bron: Big Lies in Politics (2012)
  Thomas Sowell
  - +
  +4
 • Een van de trieste tekenen van onze tijd is dat we degenen die iets maken hebben gedemoniseerd, degenen die weigeren iets te maken gesubsidieerd hebben en degenen die klagen tot heilige hebben verklaard.
  Origineel: One of the sad signs of our times is that we have demonized those who produce, subsidized those who refuse to produce, and canonized those who complain.
  Bron: Ever Wonder Why? (2006)
  Thomas Sowell
  - +
  +3
 • In een democratie hebben we ons altijd zorgen moeten maken over de onwetendheid van de ongeschoolden. Vandaag moeten we ons zorgen maken over de onwetendheid van mensen met een universitaire opleiding.
  Origineel: In a democracy, we have always had to worry about the ignorance of the uneducated. Today we have to worry about the ignorance of people with college degrees.
  Bron: Dismantling America (2011)
  Thomas Sowell
  - +
  +3
 • Liberalisme is totalitarisme met een menselijk gezicht.
  Origineel: Liberalism is totalitarianism with a human face.
  Thomas Sowell
  - +
  +3
 • We lijken steeds dichter bij een situatie te komen waarin niemand verantwoordelijk is voor wat hij heeft gedaan, maar zijn we allemaal verantwoordelijk voor wat iemand anders heeft gedaan.
  Origineel: We seem to be getting closer and closer to a situation where nobody is responsible for what they did but we are all responsible for what somebody else did.
  Thomas Sowell
  - +
  +3
De beste Thomas Sowell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Thomas Sowell

Thomas Sowell (North Carolina, 30 juni 1930) is een Amerikaans schrijver en econoom en een prominente Amerikaanse libertariër.

Sowell heeft lesgegeven aan prominente Amerikaanse universiteiten, waaronder Cornell University en UCLA. Sinds 1980 is hij senior fellow van het Hooverinstituut, een conservatieve denktank die een semiautonoom onderdeel vormt van de Stanford-universiteit, waar hij de leerstoel bekleedt die naar Rose en Milton Friedman vernoemd is. Deze laatste was een van zijn hoogleraren.

Behalve wetenschappelijke stukken schrijft Sowell ook boeken, artikelen en columns voor een algemeen publiek. Hij schrijft in bladen als Forbes en kranten als The Wall Street Journal. Sowell schrijft veel over economische onderwerpen, waarin hij pleit voor een laissez-fairebenadering (vrijemarkt) van het kapitalisme. Sowell schrijft ook over minderhedenbeleid (hij is zelf Afro-Amerikaan) en heeft kritiek op positieve discriminatie. Verder schrijft hij over ideologie, cultuur en welvaart en "politiek correct" denken.

Hij heeft een vaste column op de conservatieve website Townhall.com (voorheen onderdeel van de Heritage Foundation).

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Thomas Sowell?

De twee beroemdste citaten van Thomas Sowell zijn:

 • "Het kost veel kennis om besef te hebben van de mate van je eigen onwetendheid."
 • "Als je gelooft in gelijke rechten, wat betekenen vrouwenrechten, homorechten, enz. dan? Ofwel ze zijn overbodig, ofwel ze zijn een schending van het beginsel van gelijke rechten voor iedereen."

Wat zijn beroemde boeken van Thomas Sowell?

Een aantal beroemde boeken van Thomas Sowell zijn "Ever Wonder Why?", "Is Reality Optional?" en "The Thomas Sowell Reader".

Wanneer leefde Thomas Sowell?

Thomas Sowell is geboren in 1930.